Dangus

Vienovės patyrimas

Klausimas: Kaip nubudimo patyrimas, savo tikrosios prigimties ir Visumos vienovės suvokimas, kurį patyrė Eckhart Tolle, Ramana Mahariši ir kiti, siejasi su 144 sąmonės lygmenimis? Kokios yra šio patyrimo priežastys?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus Kristaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2022 m. vebinare Ukrainai.

Į šį klausimą yra sunku duoti aiškų atsakymą, kadangi egzistuoja įvairūs apibrėžimai, ką reiškia būti nušvitusiu. Kaip mes tai paaiškinome, kai ateinate į įsikūnijimą Žemėje, pereinate procesą, per kurį prisiimate įvairias iliuzijas, susijusias su kiekvienu sąmonės lygmeniu nuo 144 iki 48 lygmens.

Galėtume sakyti, paprasčiausiu būdu, kaip ką tik paaiškinau kitame atsakyme, kad dvasinio augimo procesas reiškia išsilaisvinimą iš iliuzijos, kad esate atskira lokalizuota savastis, ir sferiškesnio suvokimo, kas jūs esate, įgijimą. Žvelgiant iš šios perspektyvos, galėtume sakyti, kad nušvitimo pasiekimas reiškia, jog vis labiau kylate link sferinės sąmonės, kurioje savęs nebelaikote atskira lokalizuota būtybe. Ir gali ateiti patyrimai, kai žmonės patiria lūžį, ir jie tiesiogiai patiria visos gyvybės susietumą, – kad viskas yra susiję sąmonėje. Jūs tai galite patirti nebūtinai tik 144 lygmenyje. Galite tai taip pat patirti ir žemesniuose lygmenyse – bent jau trumpą laiko tarpą.

Galėtume sakyti, kad egzistuoja augimo procesas, kuris yra linijiškas. Jūs pereinate nuo 48 į 49 laiptelį, o nuo 96 į 97, ir taip toliau. Tai yra linijiškas procesas. Jūs išsilaisvinate iš tam tikrų iliuzijų, kurios jus skatina save laikyti lokalizuota, atskira būtybe. Tačiau mes taip pat paaiškinome, kad Sąmoningasis AŠ yra grynoji sąmonė. Tad teoriškai, kad ir kuriame būtumėte lygmenyje tarp 144 lygmenų, Sąmoningasis AŠ turi gebėjimą, bet kurią akimirką, išeiti iš savo dabartinio savasties jausmo ir patirti didesnę realybę. Galbūt to nepatirsite kaip aukščiausios realybės, tačiau galite išeiti už savo ribų ir pripažinti arba patirti aukštesnę realybę. Ši galimybė visada egzistuoja. Žinoma, kuo žemiau esate 144 lygmenų pakopose, tuo Sąmoningajam AŠ yra sunkiau iš to ištrūkti. Kuo aukščiau pakylate, tuo jums tampa lengviau išsilaisvinti iš savo įprastinio savasties jausmo ir patirti šį patyrimą.

Žemesniuose lygmenyse jūs galite išgyventi šį patyrimą trumpą laiko tarpą, ir tuomet sugrįžtate į savo įprastinę sąmonės būseną, ir tuomet jums tenka užduotis apdoroti šį patyrimą iš to sąmonės lygmens. Kaip iš viso galite apdoroti šį patyrimą ir ką jūs su juo darote? Štai kodėl matėte kai kuriuos mistikus, kurie patyrė sferinį patyrimą, universalų mistinį patyrimą, tačiau jie, pavyzdžiui, buvo labai tvirtai prisirišę prie krikščioniškojo tikėjimo. Tad jie dabar grįžo, ir kai apdorojo šią patirtį, jie pradėjo samprotauti, kad šis patyrimas patvirtina jų krikščioniškus įsitikinimus.

Žinoma, daugeliu atvejų, šis patyrimas nieko panašaus nedarė, tačiau tai buvo vienintelis būdas, kuriuo žmonių išoriniai protai galėjo pakelti šį patyrimą. Būtent dėl to turite šią terminologiją, kurią turite: krikščionių mistikai, sufijų mistikai, induistų mistikai ir taip toliau. Kai esate iš tiesų universalus – kai iš tiesų suvokiate savo sferinio patyrimo universalumą, matote, kad jis negali būti patalpintas į jokią tikėjimo sistemą Žemėje, kaip į ją negalite būti patalpinti ir jūs.

Priežastis šiam patyrimui, žinoma, yra ta, kad ji padeda žmonėms suvokti, jog egzistuoja kažkas daugiau už jų dabartinio sąmonės lygmens, ir tai gali tapti įkvėpimu kitiems, jeigu žmonės pasirenka pasidalinti savo patirtimi. Būtent taip, iš esmės, žmonija progresavo – kai kurie žmonės išgyveno patyrimą, kuris rodė, jog yra kažkas daugiau už jų visuomenėje įprasto sąmonės lygmens, ir jiems pasidalinant šiuo patyrimu, ir siekiant padėti kitiems žmonėms išgyventi panašius patyrimus, vyko šis laipsniškas progresas, šis laipsniškas kolektyvinės sąmonės kėlimas. Pasinaudojant viena iš Lanto koncepcijų, tam tikri dalykai ėmė darytis akivaizdūs vis didesniam ir didesniam žmonių skaičiui.

Ir būtent dėl to jūs šiandien turite tiek daug demokratinių šalių, kadangi tam tikri dalykai tapo akivaizdūs. Tai, tam tikra prasme, taip pat yra pavyzdys, kaip Sąmoningasis AŠ išlipa iš savo įprastinės sąmonės būsenos ir patiria, kad egzistuoja aukštesnė realybė, kad egzistuoja tam tikros teisės, kurias turi žmonės, ir jokia valdžia Žemėje neturėtų pažeisti šių teisių. Tai nėra intelektualūs samprotavimai, nors ir galite tai paversti intelektualiais samprotavimais. Tai yra patyrimas, ir kai žmonės patiria šį patyrimą, per kurį pamato kažką, kas peržengia to, ką jie galėjo matyti anksčiau, ribas, ir jie patiria viso to realybę, tad jiems tai tampa akivaizdu. Būtent taip įvyksta pokytis individualioje sąmonėje. Tačiau kai tai patiria daug žmonių, pokytis įvyksta ir kolektyvinėje sąmonėje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2022 Kim Michaels