Dangus

Violetinės liepsnos matymas

Klausimas: Trisdešimt sekundžių po to, kai užmerkiu akis, matau pulsuojančią violetinę liepsną. Kodėl taip yra?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels:

Todėl, kad susiderini su vibracija ir todėl dažnai gali tai pajausti net ir fiziškai. Daugelis žmonių – meditacijos ar kitų dvasinių praktikų metu – mato įvairių spalvų šviesas. Daug, iš tiesų daug žmonių, kurie šiandien yra dvasingi, yra matę violetinę liepsną, kadangi ji yra artimiausia fizinei plotmei savo vibracijomis. Daugelis žmonių sugeba su ja susiderinti, ir daugelis žmonių, turinčių tikrą troškimą transcenduoti savo senąją būseną, gali susiderinti su šia energija.

Todėl jie netgi gali ją matyti arba jausti kitais būdais, o jiems ją pajautus, pamačius, sugėrus ją, ji iš tiesų padeda pakylėti jų vibracijas, net ir tuomet, kai jie tiesiogiai neiškviečia Violetinės Liepsnos per šaukinį. Žinoma, šaukinys yra daug galingesnis būdas iškviesti Violetinę Liepsną nei meditacija ar kitos pratimų formos, kurios nėra garsinės ir nesinaudoja ištartu žodžiu. Ištartas žodis yra pats galingiausias būdas iškviesti dvasinę šviesą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels