Klausimas apie Korėjos pakylėtųjų mokytojų mokinių grupę

Klausimas: Praėjo maždaug šešeri metai nuo tada, kai susikūrė Korėjos pakylėtųjų mokytojų mokinių grupė, ir mūsų grupė šiuo metu aktyviai daro įvairius dalykus. Mes bendraujame vieni su kitais svetainėje ir per socialines medijas, išleidome daug knygų ir išvertėme vėliausius diktavimus, transliavome kitoms šalims vebinarus ir juos studijavome. Ir taip pat dalyvavome Motinos Marijos vigilėje. Be to, kiekvieną antradienį rengiame invokacijų kalbėjimo vakarą. Iki šio laiko, mūsų pačių vertinimu, manome, kad mūsų grupė ištikimai vykdė savo vaidmenį, supažindindama žmones su pakylėtųjų mokytojų mokymais ir pakviesdama tam pasirengusius mokinius įžengti į mūsų mandalą. Ir dabar mes svarstome, kokia galėtų būti tolesnė vizija Korėjos grupei. Kaip būtų geriausia tvarkyti savo Korėjos bendruomenę, kad ji būtų valdoma atitinkamai su Vandenio Amžiumi, ir kokia būtų geriausia kryptis mūsų veiklai, kad galėtume paskatinti žmones atrasti pakylėtųjų mokytojų mokymus? Norėtume išgirsti pakylėtųjų mokytojų komentarą šiais klausimais.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 m. vebinare „Būkite atviromis durimis Žemės planetai“.

Na, pirmiausia derėtų jus pagirti už visą tą darbą, kurį padarėte, ir už daugybę žmonių, kuriuos pritraukėte, tiek į fizines konferencijas, tiek per knygų ir svetainių publikavimą. Tai iš tiesų yra transformuojantis darbas ne tik jūsų Korėjos šaliai, bet taip pat ir visai planetai, kadangi jūs prisidedate prie kolektyvinės sąmonės kėlimo.

Turite būti atsargūs, kad nenusistatytumėte sau pernelyg aukšto tikslo, nes šitaip galite nuvarginti save ir vienas kitą. Jums galbūt reikėtų pereiti prie stabilesnio, laipsniškesnio augimo, ir kartais leisti, kad viskas vystytųsi savu tempu. Žinau, kad visada yra tas troškimas pritraukti daug žmonių arba daryti įvairias veiklas, bet galbūt jums tiesiog reikėtų duoti sau šiek tiek laiko nusileisti vidun, susiderinti su savo intuicija ir gauti nurodymus iš vidaus apie tai, ką norėtumėte daryti.

Nebūtinai yra taip, kad mes norime jus raginti pritraukti kaip įmanoma daugiau žmonių. Tradiciškai pakylėtųjų mokytojų mokymai nepritraukdavo didelio žmonių skaičiaus. Tačiau tai nereiškia, jog to nebūtų įmanoma padaryti. Tačiau turite suprasti, kad per šį pasiuntinį pastaruosius keletą metų perdavinėjami mokymai, jau nuo pat jūsų grupės susikūrimo, yra skirti toliau pažengusiems mokiniams. Jūs, kurie šiuo metu esate šios grupės dalis, esate pasirengę šiems pažangesniems mokymams. Ir daugelis jūsų turite didelį norą jais sekti ir pakilti aukščiau. Tačiau jums reikia suprasti, kad jeigu norite pritraukti didesnį naujų žmonių skaičių, negalite tikėtis, kad jie sugebės ateiti ir iš karto suvokti šiuos mokymus. Keletas sugebės tai padaryti, tačiau ne dauguma.

Jeigu norite pritraukti didesnę žmonių grupę, turite sukurti kažkokius kursus, sudėlioti medžiagą, sukurti seminarus, kurie būtų specifiškai skirti naujiems žmonėms. Ir šiam tikslui turite pažvelgti į tai, kas vyksta Korėjos dvasinėje sferoje. Kokie yra kiti joje egzistuojantys judėjimai? Kam žmonės yra atviri? Ar egzistuoja tam tikros temos, kurios juos ypač domina, ir tuomet galite sukurti seminarus arba prezentacijas, ar netgi knygas, lankstinukus ir svetaines, remdamiesi pakylėtųjų mokytojų perduota medžiaga.

Neturėtumėte visada rūpintis, kaip pritraukti žmones į šį konkretų mokymą, prie šio konkretaus pasiuntinio. Jūs taip pat galite eiti šiek tiek plačiau, galite labiau kalbėti apie universalias idėjas, kuomet jūs, bent iš pradžių, nemėginate pritraukti žmonių į savo organizaciją, jūs tiesiog duodate jiems šias idėjas. Ir tuomet, galbūt vėliau, jie pasidarys atviresni priimti aukštesnį mokymą. Ir tai yra pokytis, dėl kurio turite kolektyviškai apsitarti, ar esate tam pasiruošę, ar jaučiate turintys tam resursų, ir kaip galėtumėte tai daryti.

Na o dabar, kas liečia vadovavimo stilių ir kaip reikėtų tvarkytis organizacijoje. Akivaizdu, kad čia yra būtina išlaikyti subtilią pusiausvyrą. Ir tai galioja visoms dvasinėms organizacijoms. Matėme tai praeityje ir, be jokios abejonės, matysime tai ateityje. Ne visi yra tame pačiame lygyje. Ne visi yra patyrę tuos pačius patyrimus kelyje, ne visi yra pasiekę tokią pačią brandą ar įžvalgas. Sunku sukurti dvasinį judėjimą, kuris būtų visiškai demokratiškas. Turi egzistuoti tam tikra centralizuota vadovybė, kuri galėtų turėti viziją, kuria kryptimi eina grupė, ir galėtų išpildyti šią viziją. Nes kitaip dažnai galite išsibarstyti į pernelyg daug dalykų, arba gali atsirasti vidiniai skilimai.

Yra būtina turėti tvirtą vadovaujančią struktūrą, kuri galėtų išlaikyti jūsų grupės kryptį. Kita vertus, jeigu norite plėstis ir pritraukti naujų žmonių, jums reikalingi žmonės, kurie stengtųsi tai daryti, jums reikalingi žmonės, kurie galbūt būtų tam tikros srities ekspertai, ir todėl jie galėtų sukurti darbo grupes arba seminarus. Ir todėl turite leisti tam tikras iniciatyvas šiems žmonėms, kurie turi tokį išmanymą. Negalite tikėtis, kad vadovai, apie kuriuos mes kalbame, kurie turi išsaugoti grupės stabilumą, bus visų sričių ekspertai, ar kad jie turės laiko ir energijos viską daryti. Iš tiesų augti galite tik deleguodami atsakomybes. Tačiau, žinoma, tai vis dar tebėra visuotinės vizijos rėmuose, ką jūs, kaip grupė, norite pasiekti, ir tai, žinoma, yra jūsų noras padėti žmonėms suvokti pakylėtųjų mokytojų mokymus.

Jūs taip pat galite dabar pamąstyti ir apie tai, kai jau esate išvertę didelį knygų kiekį, galite pamąstyti apie tai, kad kai kurias knygas nėra būtina versti į korėjiečių kalbą, nes jos nėra pačios patraukliausios Korėjos kolektyvinei sąmonei pagal tai, kur ji šiuo metu yra. Todėl galite būti išrankesni ir nebūtinai turėti tikslą viską išsiversti, tiesiog darykite tai, ką daryti jums yra realistiška. Ir galbūt taip pat paskirkite šiek tiek daugiau laiko reklamuodami vieną arba dvi knygas, mėgindami jas paskleisti platesnei auditorijai, nuspręsdami, kokios knygos galėtų sudominti plačiausią žmonių ratą.

Suprantate, kad mes čia nemėginame jums perduoti išsamių instrukcijų, nes jūs iki šiol labai puikiai darbavotės. Ir daugelis jūsų sugebate gauti impulsus iš vidaus. Ir mes nenorime sukurti organizacijos, kuri būtų priklausoma nuo pasiuntinio, kuris spręstų visus klausimus ar sakytų žmonėms, ką jie turėtų daryti. Šitai mes matėme praeityje. Ir tai turi ribotas galimybes pasiekti žmones. Mes norime, kad jūs priiminėtumėte savo savarankiškus sprendimus, mes norime, kad juos priimtumėte ne pačiu demokratiškiausiu būdu, tai yra, žmonių grupei dėl kažko balsuojant. Mes labiau būtume linkę, kad aptartumėte klausimus grupėje ir tuomet mėgintumėte pasiekti kažkokį konsensusą tuo klausimu. Tai nereiškia, kad visi privalo sutikti, tačiau, jeigu didžioji žmonių dauguma sutinka, tuomet žmonės, kurie su tuo nesutinka, turės priimti daugumos sprendimą.

Iš tiesų, nėra tik vieno teisingo būdo valdyti organizaciją ar grupę, kaip jūs tai darėte. Svarbu, kad neužstrigtumėte savo prote prie minties, jog yra tik vienas būdas tai daryti. Kita vertus, taip pat yra svarbu, kad tie, kurie priklauso grupei, suvoktų, kad jūs pasiekėte tą tašką, kuriame esate šiandien, dėl to, kad kažkas suveikė. Nėra būtina, kad turėtumėte išmėginti visokiausius kitus dalykus, jeigu yra kažkas, kas veikia.

Kita vertus, reikalingas atvirumas naujoms idėjoms. Tad tai yra pusiausvyra, kurią turite atrasti. Ir mes tiesiog sakome, kad kiekvienoje grupėje matėme tendenciją, jog kai kurie žmonės nori toliau daryti viską tuo pačiu būdu, ir taip pat yra tendencija, kad kai kurie žmonės pradeda reikšti nepasitenkinimą ir ima kritikuoti bei nori viską daryti kitaip nei viskas iki šiol buvo daroma. Ir abi šios reakcijos nėra pusiausvyroje. Ir mes žinome, kad jūs turite gebėjimą atrasti aukštesnę pusiausvyrą tarp stabilumo ir tęstinumo, grupės tęstinumo, tuo pat metu išsaugodami atvirumą naujoms idėjoms ir impulsams.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels