Klausimas apie Novosibirsko grupę

Klausimas: 2013 metų konferencijoje Sen Žermenas paaiškino Novosibirsko grupei labiau koncentruotis į meilės liepsnos svarbą ir didesnį dėmesį atkreipti į laisvės liepsną. Ar ši grupė tapo labiau sukoncentruotu laisvės liepsnos židiniu? Kuria linkme toliau turėtų būti vystoma mūsų tarnystė? Ką turėtume įveikti?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Rusijoje, Novosibirske 2017 metais.

Mano mylimieji, jaučiu pagundą atsakyti taip ir ne, tačiau suprantu, kad jūsų visų, kurie esate įsikūnijime, situacija yra ganėtinai sudėtinga. Būtent dėl to retai duodame specifinius nurodymus individams ar žmonių grupėms. Dirbdami su jumis susiduriame su labai sudėtinga situacija. Ankstesniuose judėjimuose ir dispensacijose labai dažnai matydavome, kaip, mums perdavus specifinius mokymus, žmonių protai – nesakau, kad vien tik jų ego, bet ir tiesiog jų protai – gebėjo paversti tą mokymą progresą stabdančiu, o ne jį skatinančiu dalyku. Tie iš jūsų, kurie žinote apie tam tikras praeityje perduotas dispensacijas, žinote, kad kartais pasiuntiniai perduodavo individams specifinius asmeninius nurodymus, arba jie perduodavo konkrečius nurodymus visai grupei. Kiekvieną kartą, kai tai būdavo padaroma, kai kurie žmonės pasinaudodavo šiais nurodymais, kiti sugebėdavo juos ignoruoti arba kaip nors paneigti, o dar kiti interpretuodavo juos iš savo dabartinės proto dėžutės. Tad jūsų grupei norėčiau parekomenduoti labai atidžiai išklausyti Jėzaus Olandijoje perduoto diktavimo. Jis perdavė labai gilų mokymą apie tai, ką pavadino jūsų dvasiniu modus operandi, jūsų dvasiniu MO, ir tai yra, kaip jūs žiūrite į Dievą, į pakylėtuosius mokytojus, kaip žiūrite į save, kaip žiūrite į kelią, kaip žiūrite į savo santykius su pakylėtaisiais mokytojais. Yra daug paslėptų brangakmenių tame diktavime, ir daugelyje kitų mokymų, kuriuos mes perdavėme.

Jau kurį laiką mėginame paaiškinti brandesniems mokiniams kai kurias problemas, su kuriomis susiduriame, kai kurias, galėtume sakyti, dilemas, kurios iškyla dirbant su nepakylėtaisiais mokiniais, ir tai yra viena iš tokių dilemų. Kai perduodame konkrečius nurodymus žmonių grupei, juos duodame todėl, kad jūs visi, kurie esate įsikūnijime, ar tai individas ar grupė, esate tam tikrame sąmonės lygyje. Norėtume, kad pakiltumėte virš šio sąmonės lygio, tad duodame jums nurodymus, kurie, tikimės, galės jums padėti tai padaryti. Tačiau dauguma jūsų neišvengiamai mėgins interpretuoti mūsų nurodymus iš lygiai tos pačios sąmonės būsenos, kurią norėtume, kad transcenduotumėte. Ir tai gali jus paskatinti susikurti savas interpretacijas mūsų nurodymams, o tai reiškia, kad jūs jų nesilaikote arba laikotės ne iki galo, tačiau, vėlgi, turime išsiaiškinti, ką reiškia laikytis pakylėtojo mokytojo nurodymų?

Kartais duodame nurodymą, kuris yra išreikštas linijiškais žodžiais, tačiau gilesnė už nurodymo slypinti prasmė nėra linijiška, ir tiek daug žmonių, kai duodame nurodymą, nori jį paversti kažkuo labai konkrečiu, labai praktišku, kuomet jie galėtų sakyti: „Kol kas mes darėme šitai, o dabar turėtume daryti tai“, ir tuomet galite susikurti kažkokį ritualą, kuris tariamai jums padeda pasiekti kažką naujo. Bet ar suvokiate, mano mylimieji, kad dalykas, vienintelis dalykas, kurį mes iš tiesų mėginame padėti jums pasiekti, yra išlipti iš savo dabartinės proto dėžutės, kad galėtumėte žengti žingsnį aukščiau kelyje. Tai galioja jums individualiai, kiekvienam iš jūsų. Tai galioja šiai Novosibirsko grupei, tai galioja bet kuriai grupei.

Tad iš tiesų, jūs ryžotės pamąstyti apie mano nurodymus ir kai kurie iš jūsų pasiekėte aukštesnį supratimą, tačiau kiti tai interpretavo savo dvasinės grupės MO rėmuose. Vėlgi, jokiu būdu jūsų nekritikuoju. Gerbiu darbą, kurį dirbote, ir kurį dirbote taip ilgai, pritraukdami tiek daug mokinių ir padėdami tokiai daugybei žmonių. Tiesiog, jeigu norite paaugti į aukštesnį lygmenį, tuomet akivaizdu, kad privalote transcenduoti tą sąmonę, kurią šiuo metu turite. Tuo nenoriu pasakyti – mano mylimieji, atkreipkite į tai dėmesį, – kad yra kažkas ne taip su jūsų šiuo metu turima sąmone. Galite ir toliau tvarkytis šiame centre taip, kaip iki šiol darėte. Vis dar galite padėti daugeliui žmonių ir, tam tikru laipsniu, sėkmingai dirbti, tačiau jūs taip pat turite aukštesnį potencialą, ir, žinoma, negalite materializuoti to aukštesnio potencialo toje sąmonės būsenoje, kurioje šiuo metu esate. Tad vienintelis būdas materializuoti aukštesnį potencialą yra transcenduoti tą sąmonę ir kiekvienam iš jūsų, kurie esate įsikūnijime, kylantis iššūkis tiesiog yra toks: kaip jums pamatyti savo sąmonės būseną, kai esate jos viduje? Ir būtent dėl to jums perdavėme mokymus apie Sąmoningąjį AŠ, kuris turi galimybę išeiti už jūsų ribų. Tačiau, kad galėtumėte pasinaudoti šiuo gebėjimu, privalote ryžtis pamatyti tai, ko negalite matyti. Turite pripažinti, kad egzistuoja kažkas, ko nematote, ir tuomet turite ryžtis tai pamatyti, nes kitaip negalėsite to padaryti.

Tad, vėlgi, jūsų grupė iš tiesų turi aukštesnį potencialą. Ar galiu jį jums šiuo metu parodyti? Ne, nes jis yra daugiabriaunis. Tai nėra tiesiog vienas dalykas. Nėra taip, kad galiu sakyti: „Dabar pradėkite daryti šitai,“ ar netgi kad tai yra tas ar anas dalykas. Nėra taip, kad galėčiau jums perduoti konkrečius nurodymus, ką turėtumėte daryti. Aš čia kalbu apie potencialą pakilti aukščiau, kuomet vis daugiau ir daugiau žmonių jūsų grupėje drįstų atsiverti savo intuicijai, drįstų sekti savo intuicija, išreikšti šią intuiciją, ir kuomet visa grupė bendrai galėtų pasiekti stipresnę intuiciją. Galėtumėte pasiekti tašką, kuriame drįstumėte plaukti su intuicija ir savęs taip stipriai nekaustytumėte tomis išorinėmis taisyklėmis, kaip tai darėte iki šiol.

Tad jūs galėtumėte, jeigu trokštate gauti daugiau pagalbos arba jeigu trokštate gauti platesnę viziją, pažvelgti į pasiuntinio aprašytą evoliuciją, kurią jis praėjo, kaip jis palaipsniui nuasmenino savo tarnystę, palaipsniui išmokdamas labiau tekėti, labiau būti dabartinėje akimirkoje, tiek daug neplanuoti ir nemąstyti tiek toli į priekį, ir tai ir jums gali padėti realizuoti šį potencialą.

Egzistuoja limitas, kiek toli galite nueiti su tuo požiūriu, kurį iki šiol buvote priėmę. Galite ir toliau laikytis šio požiūrio. Vis dar galite padėti daugeliui žmonių, tačiau, kaip sakiau, jeigu norite pakilti į kitą lygmenį, tuomet jums reikia pradėti mąstyti už dėžutės ribų. Turite pradėti suvokti, kad iš tiesų turite šią dėžutę, ir tai nėra kritika, tai yra situacija, su kuria susiduria visi įsikūnijime esantys žmonės. Šis pasiuntinys, žinoma, taip pat nėra išimtis, tad gali ateiti tas momentas, kai galite atsitraukti žingsnį atgal ir pažvelgti į save ir į savo tarnystę. Galite surengti apie tai atviras diskusijas, kuomet žmonės galėtų laisvai išsakyti viską, ką nori išsakyti. Galite atvirai žmonių paklausti: „Ar yra kažkas, ką norėjote pasakyti, bet jautėte negalintys to išsakyti?“, ir tuomet pamėginkite sukurti aplinką, kurioje žmonės galėtų laisvai išreikšti tai, ką nori išreikšti. Suprantu, kad šis pastebėjimas kai kuriuos gali nustebinti, tačiau, jeigu atidžiau patyrinėtumėte, pamatytumėte, kad yra dalykų, apie kuriuos ne visi jautėtės galintys laisvai kalbėti. Kai kurie netgi nesijautėte laisvi apie tai mąstyti ir pripažinti tai savyje. Tad gali ateiti toks momentas, kuomet net ir stiprūs sanglaudos ir lojalumo, kuriuos susikūrėte savo grupėje, jausmai, nors tai yra gera savybė, taip pat gali sutrukdyti jums laisvai kalbėti apie daugelį problemų, kadangi jaučiate, jog yra tam tikri dalykai, kurie leidžia jūsų grupei funkcionuoti, ir todėl neturėtumėte jų kvestionuoti, nes nenorite įžeisti kitų žmonių jausmų, ir kiti panašūs dalykai.

Ir tai, žinoma, galioja visoms grupėms, ir praktiškai kiekvienoje grupėje matote po kurio laiko pradedantį veikti tam tikrą mechanizmą, kuomet žmonės nebesijaučia laisvi kalbėti apie tam tikrus dalykus. Ir, žinoma, egzistuoja tam tikra pusiausvyra, tačiau aš tiesiog sakau, kad kartais grupei gali būti naudinga susikurti aplinką arba renginį ar renginius, kuriuose žmonės galėtų laisvai pasisakyti. Tai nereiškia, kad viską, kas buvo išsakyta, reikėtų stengtis įgyvendinti, tačiau svarbu, kad žmonės galėtų tai išsakyti, laisvai išsakyti, nejausdami diskomforto ar nesaugumo tai darydami, nesijaudindami dėl reakcijos, kurios gali sulaukti iš grupės.

Iš tiesų, mažai yra tokių veiklų, kuriomis žmonės gali užsiimti Žemėje, kurios būtų sunkesnės ir sudėtingesnės už dvasinės grupės sukūrimą ir jos išsaugojimą tam tikrą laiko tarpą. Puolusios būtybės visada nori skaldyti ir valdyti, jos visada nori naikinti ir griauti, jos nori supriešinti žmones tarpusavyje. Tad pilnai suprantu, kad yra būtina taikyti tam tikras priemones, siekiant užkirsti kelią disharmonijai ir grupės susiskaldymui, ir jūs taikėte šias priemones, ir, tikiuosi, suprantate, koks sudėtingas yra šis klausimas. Kaip net ir man, pakylėtajam mokytojui, yra sunku jums duoti aiškius nurodymus, sakančius: darykite tą ar darykite aną. Tačiau pasidalinau su jumis mintimis, kuriomis kol kas norėjau su jumis pasidalinti, ir dar yra daug dalykų iš Jėzaus Olandijoje perduoto diktavimo, kurie gali jums padėti pakylėti savo grupę aukštyn, kurie gali jus išvesti į aukštesnį lygmenį pagal jūsų potencialą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels