Dangus

Valdžios žaidimai dvasinėse bendruomenėse

Klausimas: Dažnai dvasinėse grupėse matydavau reiškiantis ego, net ir tarp pakylėtųjų mokytojų mokinių. Ar galėtų mokytojai ką nors parekomenduoti, kaip būtų galima dirbti kartu dvasinėse grupėse?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2016 metais:

Mes visada rekomenduojame, kad, kai dirbate kartu kaip komanda: išsaugokite harmoniją. Yra labai svarbu išsaugoti harmoniją tokiose situacijose kaip ši.

Mes taip dažnai praeityje matydavome, kaip pakylėtųjų mokytojų mokiniai nesugebėdavo išsaugoti harmonijos, ir grupėje tai sukurdavo trintį arba konfliktus. Tai suskaldydavo grupes, ir žmonės, kurie turėjo geriausias intencijas, nesugebėdavo šių intencijų įgyvendinti, nes nebuvo pakankamai susikoncentravę į būtinybę išsaugoti harmoniją. Tai, žinoma, yra susiję su tuo, apie ką kalbėjome – su ėjimu į pasaulį. Ir aš čia nekalbu specifiškai apie mokinius Korėjoje, kalbu bendresne prasme, apie visus, kurie dalyvauja pakylėtųjų mokytojų darbe.

Aukso amžius yra bendruomenės amžius. Vandenio amžius yra bendruomenės amžius. Bendruomenė reiškia, kaip jau anksčiau sakėme, apsijungimą vienovėje. Tačiau tai reiškia, kad į vienovę su kitais galite įžengti tik tuomet, jeigu nuasmeninote savo gyvenimą ir tam tikru laipsniu pradėjote eiti į pasaulį, ir todėl nesiekiate pasinaudoti grupe siekdami kažkokių asmeninių ambicijų, kurios ateina iš neišspręstos psichologijos arba tiesiog iš ego.

Taip dažnai praeityje matėme, kaip valdžios žaidimai vaidino destruktyvų vaidmenį pakylėtųjų mokytojų mokinių grupėse. Mes, pavyzdžiui, matome egzistuojančią tendenciją, kad tie, kurie labiausiai nori kažką padaryti, daro tai dėl asmeninių ambicijų. Jie nori įgyti valdžią kitiems, arba nori prisiimti asmeninius nuopelnus dėl to, kad kažką padarė. Ir tai yra dalykas, kuriam mes paprasčiausiai daugiau nebeleisime vykti šioje dispensacijoje, ir būtent dėl to rinkomės labai laipsnišką, labai lėtą kelią, su rekomendacijomis kurti kokią nors bendruomenę. Todėl, kad norime įsitikinti, jog nebūtų kartojamos mūsų praeityje matytos tendencijos. Mes jūsų neprašome būti tobulais, tačiau tikrai nenorime, kad kartotųsi tai, ką tiek daug kartų matėme vykstant praeityje.

Yra mokinių, kurie labai trokšta kažką padaryti, tačiau jų varomoji jėga būna valdžios troškimas arba troškimas sulaukti pripažinimo. Ir todėl jie yra pasiruošę dėti dideles pastangas, tačiau jie taip pat reikalauja, kad kartu su jais dirbantys žmonės turėtų paklusti jų asmeninėms ambicijoms ir suteikti jiems valdžią, arba leisti jiems pasijusti ypatingais ir garbinamais.

Mes matėme, kaip dvasinėse organizacijose susikuria žmonių hierarchija, kuomet kai kurie žmonės išsikelia save į postus, kuriuose save laiko svarbesniais už kitus. O mes norime bendruomenės, kurioje visi būtų lygūs, ir norime bendruomenės, kuriai priklausantys žmonės būtų pakankami laisvi savyje, kad galėtų laisvai tarpusavyje kalbėti.

Tad esmė čia nėra, kad visi visada būtų tobuli. Tai nėra kažkas baisaus, jeigu kuris nors iš jūsų įsivels į kokį nors ego šabloną, tačiau tuomet jums reikia turėti pakankamai laisvės, kad galėtumėte leisti kitiems grupės nariams jums pasakyti: „Manau, kad tu čia esi šiek tiek išsibalansavęs, manau, kad nežiūri į tai iš Vidurio Kelio, šiek tiek per toli nuklydai į kraštutinumą, per daug pasidavei intelektui“, ar kad ir kas tai bebūtų.

Turite siekti pakylėtųjų mokytojų grupėse šio laisvo tarpusavio bendravimo, kuomet galėtumėte vienas kitam sakyti, ką jaučiate poreikį išsakyti, be visų ego įsižeidinėjimų ar perėjimų į neigimą ar gynybinę poziciją, arba „aš tave pulsiu atgal“ poziciją. Tai yra žaidimai, iš kurių, atvirai tariant, mes norime, kad išaugtumėte, nes mes iš jų išaugome, ta prasme, kad daugiau nebeturime tam kantrybės, ir nebenorime to daugiau matyti pakylėtųjų mokytojų bendruomenėje, kurią remiame. Ir todėl sakau į kolektyvinę sąmonę: „Viskas, gana. Man jau gana, o jeigu ir jums yra gana, sveikinu atvykus į mano širdį. Jeigu jums dar nebuvo gana šių žaidimų, eikite kitur.“

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels