Ankstesnių gyvenimų prisiminimai

Klausimas: Ar svarbu prisiminti ankstesnius gyvenimus?

Atsakymas iš Motinos Marijos per Kim Michaels konferencijoje Los Andžele 2015 metais:

Daugeliui žmonių nėra būtina prisiminti, kuo jie buvo ir ką darė ankstesniame gyvenime. Svarbiau yra susiderinti su jausmais ir įsitikinimais ir juos išspręsti, nebūtinai prisimenant specifines detales. Matote, gebėjimas pamiršti iš tiesų yra svarbus mechanizmas tokioje tankioje ir pilnoje prievartos planetoje kokia yra Žemė. Dauguma žmonių, tarp jų ir dvasingi žmonės, patirtų didelį sukrėtimą, jeigu sugebėtų prisiminti savo ankstesnius gyvenimus, kadangi taip pat prisimintumėte visas tas daugybę situacijų, kuriose buvote sužeisti, nužudyti arba kankinami. Šydo užtraukimas atminčiai tarp įsikūnijimų iš tiesų palengvina daugumai žmonių pradėti savo gyvenimą tarsi iš naujo, pradėti būnant vaikiškame prote. Ir tai yra svarbu visiems.

Svarbu per daug nenorėti prisiminti ankstesnių gyvenimų. Taip pat yra svarbu neatmesti žinojimo, jeigu jis jums reikalingas. Tačiau yra daug žmonių, kurie taip stipriai užsidega troškimu prisiminti savo ankstesnius gyvenimus, kad mėgina paimti dangų jėga, o tai, daugeliu atvejų, neduos jums tikslaus ankstesnių gyvenimų prisiminimo. Yra daug, daug žmonių, kurie susikūrė įspūdį, kad buvo tam tikru žmogumi ankstesniame gyvenime, tačiau šis jų įspūdis nėra tikslus. Taip tiesiog gali būti dėl to, kad jie buvo suklaidinti aukštesnėse karalijose – emocinėje arba mentalinėje – egzistuojančių demonų arba netikrų mokytojų, arba galbūt jie susiderino su būtinybe įveikti tam tikrą psichologinį šabloną, kurį įkūnijo tam tikra istorinė asmenybė.

Labai gerai žinote, kad galite apsilankyti psichiatrinėje ligoninėje ir rasti ne vieną žmogų, tikintį, kad, pavyzdžiui, buvo Napoleonu. Tačiau taip yra dėl to, kad Napoleonas, tam tikra prasme, yra archetipas, įkūnijantis tam tikrą psichologinį šabloną, veikiantį daugelyje žmonių.

Na ir dabar, kai kuriems žmonėms iš tiesų gali būti būtina patikėti, kad jie buvo tuo žmogumi, idant pradėtų ieškoti to šablono. Kai kurie tiki, kad jie buvo tuo žmogumi ir įstringa tame šablone, niekada nesiimdami kažką dėl jo daryti. Tačiau jums, kurie esate dvasingi žmonės, yra svarbu neužstrigti mėginimuose prisiminti ankstesnius gyvenimus, arba, jeigu gaunate kažkokį prisiminimą iš ankstesnio gyvenimo, neturėtumėte absoliučiai tikėti, kad buvote tuo žmogumi.

Svarbu yra ištirti to žmogaus psichologiją, archetipinį šabloną, ir tuomet pamąstyti, kaip galėtumėte tai prisitaikyti sau ir kaip galėtumėte tai transcenduoti. Jums nėra būtina tikėti, kad buvote tuo žmogumi, todėl pasistenkite būti neprisirišę.

Kai kurie iš jūsų, žinoma, ankstesniuose gyvenimuose buvote visuomenei žinomais asmenimis. Jums gali būti svarbu tai žinoti. Tačiau vis tiek norėčiau pasiūlyti ieškoti psichologinio šablono ir stengtis pasiekti neprisirišimą, bei išspręsti šabloną, ir tuomet būsite geresnėje proto būsenoje gauti tikslų įspūdį, ar tikrai buvote tuo žmogumi ir ar jums yra svarbu tai žinoti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels