Ar galime įsikūnyti kitose oktavose arba pasauliuose?

Klausimas: Ar galime įsikūnyti kitose trijose oktavose, ne vien fizinėje? Jei taip, kaip viskas tenai veikia? Kas kitose oktavose atitinka fizinį kūno senėjimą, sirgimą, mirtį ir kt.?

Atsakymas iš Motinos Marijos per Kim Michaels konferencijoje Los Andžele 2015 metais:

Kai kalbame apie įsikūnijimą, specifiškai kalbame apie fizinę oktavą, kadangi materiali visata ir Žemės planeta yra mokykla, pagrinde mokanti per įsikūnijimą fizinėje plotmėje. Jūs, žinoma, visada esate įsikūniję trijose kitose oktavose, kadangi turite tris aukštesniuosius kūnus. Tačiau tai nėra fiziniai kūnai.

Yra būtybių, gyvybės srautų, susijusių su Žeme, kurie šiuo metu nėra fiziniame įsikūnijime, kadangi nėra pakankamai fizinių kūnų jiems būti įsikūnijime. Taip pat, žinoma, yra ir tokių su Žeme susijusių gyvybės srautų, kurie šiuo metu fiziniame įsikūnijime yra kitoje planetoje, kadangi daugelis gyvybės srautų įsikūnija daugiau nei vienoje planetoje. Tad techniškai neįsikūnijate vienoje iš aukštesnių oktavų, bet būnate ten tarp fizinių įsikūnijimų.

Jūsų kūnai – trys aukštesnieji kūnai – nesensta taip kaip fizinis kūnas, tačiau, žinoma, jums yra įmanoma nugrimzti į sūkurį, ypač emociniame kūne, kuris darytųsi vis intensyvesnis, ir gali pasidaryti labai nemalonu jame būti. Panašiai gali nutikti ir mentaliniame lygmenyje, nors jame labiau yra ne intensyvumas, o tam tikras mąstymas, kuriame tikite turintys pranašesnį žinojimą, ir todėl įstringate.

Kur nueisite tarp įsikūnijimų – kur jūsų siela nueis tarp įsikūnijimų – lemia sąmonės lygmuo, kurį turite prieš palikdami fizinį kūną.

Daugelis žmonių, kurie yra šiek tiek žemiau 48 sąmonės lygmens, tarp įsikūnijimų nueina į emocinę oktavą, o specifiškai į astralinę plotmę, kadangi jų sąmonė yra tokia žema, jog jie negali niekur kitur nueiti. Jie tiesiog visiškai nesugeba kontroliuoti savo emocijų. Ir yra kitų žmonių, kurie yra įgiję daugiau emocinės kontrolės, ir jų emocinis kūnas yra šiek tiek kontroliuojamas mentalinio kūno, ir jie tuomet gali nueiti į mentalinę karaliją. Taip pat yra gyvybės srautų, pasiekusių tokį kontrolės lygį, kuomet jų identiteto kūnas kontroliuoja mentalinį ir emocinį kūnus, ir jie tuomet gali nueiti į identiteto oktavą. Taip pat, žinoma, egzistuoja ir Devačano lygmuo, kurį mes pavadinome norų išsipildymo lygmeniu, ir jis aprėpia beveik visas tris oktavas. Šiame lygmenyje žmonės gali patenkinti tam tikrus troškimus, kurių negalėjo patenkinti būdami fiziniame įsikūnijime.

Tačiau svarbiausia yra suvokti, kad, esant natūraliai įvykių eigai, jūsų fizinis kūnas turėtų būti pavaldus jūsų emociniam kūnui. Jūsų emocinis kūnas turėtų būti pavaldus jūsų mentaliniam kūnui, o jūsų mentalinis kūnas turėtų būti pavaldus jūsų identiteto kūnui. Jūsų identiteto kūnas turėtų būti pavaldus jūsų AŠ ESU Esačiai. Tuo atveju, gyvybės srautas pateks į vieną iš aukštesnių identiteto kūno arba identiteto karalijos lygmenų, arba grįš tiesiai į įsikūnijimą. Kuo aukštesnė yra jūsų sąmonė, tuo labiau tikėtina, kad į įsikūnijimą grįšite per labai trumpą laiką, kadangi jums nereikės daug gydytis ar apdoroti patirtis, arba patirti Devačano lygmenį.

Kelti savo sąmonę iš tiesų yra labai svarbu. Tiek egiptiečių, tiek tibetiečių tradicijos turi koncepciją apie ruošimąsi fiziniai mirčiai ir gebėjimą pakelti savo sąmonę mirties momentu. Tai nėra visiškai klaidinga koncepcija, tačiau abi tradicijos su ja nuėjo į nesubalansuotą kraštutinumą. Negalite viso savo gyvenimo paversti ruošimusi mirčiai, ir tuo pat metu maksimaliai dvasiškai progresuoti.

Turite būti tarsi mažas vaikas, kuris gyvenimą gyvena čia ir dabar, bent jau dalį laiko. Tačiau, jeigu žinote sergantys liga, kuri gali baigtis mirtimi, ir jaučiate, kad laiko jums liko mažai, tuomet yra verta dėti kuo didesnes pastangas savo sąmonei pakelti. Net ir per reliatyviai trumpą laiką šios pastangos gali pakylėti jus į aukštesnį lygmenį, kuomet galėsite nueiti į geresnę vietą po kūno mirties. Tai, žinoma, taip pat galioja ir jūsų išsakomiems prašymams dėl savo artimųjų, nors, vėlgi, esate ribojami jų laisvos valios.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels