Atskirosios savasties mirtis ir karma

Klausimas: Jeigu teisingai suprantu, karmą sukuria atskirosios savastys. O tuomet, kai kažkuri iš jų miršta, ar tai taip pat pašalina jos sukurtą karmą, energiją ir skausmą, kurie joje buvo saugomi?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Olandijoje.

Na, klausimas čia iš tiesų turėtų būti toks, ar sugebėsite leisti atskirajai savasčiai mirti, jeigu nebūsite pašalinę energijos, skausmo ir traumos, kurie yra saugomi toje savastyje arba buvo sukurti tos savasties. Ir tai priklauso nuo to, kaip apibrėžiate karmą. Jeigu karmą apibrėžiate kaip išsiunčiamą energijos impulsą, kuris cikliškai persisuka per keturis materialios visatos lygmenis ir tuomet grįžta jums atgal, tuomet karma nėra ištirpdoma mirus atskirajai savasčiai.

Tačiau jeigu priimtume naujesnį apibrėžimą, kuriame karma yra labai tampriai susijusi su psichologija, tuomet tai reikštų, kad būtent savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose jūs vis iš naujo kuriate situaciją, kol turite tą karmą, tą karminį šabloną savo psichologijoje. Tad priėmę šį naują apibrėžimą galite matyti, kad kai iš tiesų leisite savasčiai mirti, išrišite psichologinę būseną, kurią savastis buvo sukūrusi, ir tuomet nuo to išsilaisvinsite.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels