Kaip išvengti klaidų ir karmos

Klausimas: Ar tiesa, kad padaryti menkesnį arba žemesnį sprendimą ir pasirinkimą yra tas pats kas padaryti dvasinę klaidą Dievo akyse? Ir ar negatyvi karma yra dvasinių klaidų padarymo pasekmė? Jeigu taip, kaip yra nustatomos šios klaidos? Kokiomis turėtume vadovautis gairėmis, taisyklėmis arba sąlygomis, kad nesusikurtume karmos?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Na, paprasčiausia taisyklė, kurios galite laikytis, kad nesusikurtumėte negatyvios karmos, yra teiginys, kurį randate daugumoje religijų: „Darykite kitiems tai, ką norėtumėte, kad kiti jums darytų.“ Arba: „Nedarykite kitiems to, ko nenorėtumėte, kad kiti jums darytų.“ Tai yra labai paprasta taisyklė.

Na o dabar, kas liečia ankstesnes klausimo dalis, čia susiduriame su tam tikrais sunkumais, nes tai yra reliatyvu. Kas yra menkesnis arba žemesnis sprendimas? Ar toks jis yra žvelgiant iš pasaulietiškos perspektyvos, ar iš dvasinės perspektyvos?

Kitaip tariant, galime čia kalbėti apie tam tikrus jūsų priimamus sprendimus. Pavyzdžiui, galime paimti tam tikrus veiksmus, kurie turi tam tikras fizines pasekmes, kurios paveikia kitus žmones arba yra nemalonios jums patiems. Galite susikurti karmą padarydami tokius sprendimus, ypač jeigu jie paveikia kitus žmones. Tačiau tai nebūtinai bus tai, ką paprastai vadintume dvasine klaida. Tai tiesiog bus fizinė klaida, klaida, susijusi su fizine karalija, su jūsų veiksmais fizinėje karalijoje.

Na ir dabar, šiandieniniuose mokymuose mes iš tiesų nenaudojame šios klaidų koncepcijos, ir tikrai nenaudojame dvasinės klaidos koncepcijos. Tačiau, žinoma, galėtume sakyti, kad iš tiesų egzistuoja tam tikri pasirinkimai, kuriuos galite padaryti, kurie trukdys jūsų dvasiniam progresui. Jeigu norite naudoti šią dvasinės klaidos koncepciją, galėtume sakyti, kad būtent tai ir bus ši klaida. Na ir dabar, žinoma, kai kurie pasirinkimai, kuriuos galite padaryti ir kurie turi fizines pasekmes, taip pat gali kliudyti jūsų dvasiniam progresui. Jeigu nužudysite kitą žmogų, tuomet tai bus kliūtis jūsų dvasiniam progresui, ypač jeigu pasinaudosite kokia nors ideologija šiam nužudymui pateisinti.

Tačiau dvasinės klaidos, vėlgi, nors tai nėra tas terminas, kurį mes paprastai naudojame, būtų tam tikrų įsitikinimų, tam tikrų pažiūrų priėmimas, kurios trukdo jūs progresui. Jeigu jūs, pavyzdžiui, priėmėte klaidingą mokymą, nuvedusį jus į aklavietę, kurioje manote pasiekę aukštą dvasinio kelio lygį, tačiau iš tiesų taip nėra, nes jūs net nepradėjote tirti savo sąmonės būsenos, tuomet tai iš tiesų būtų jūsų dvasiniam progresui trukdanti kliūtis.

Nėra paprastų gairių, kurios galėtų jums padėti išvengti bet kokių klaidų ar nesusikurti karmos. Galite studijuoti mūsų perduotus mokymus, mokymus apie ego, Kelio į Kristiškumą mokymus, Kelio į asmeninį Meistriškumą mokymus, ir tai jums leis išsiugdyti geresnį pajautimą. Tačiau turite suprasti, kad žemiau tam tikro sąmonės lygmens esantys žmonės visada sakys: „Duokite man absoliučias taisykles, kurios sakytų: daryk tą, nedaryk to. Ir jeigu laikysiuosi šių taisyklių, garantuotai būsiu išganytas.“

Kaip paaiškinome šiuose mokymuose, nėra tokių taisyklių. Viskas priklauso nuo sąmonės. Esmė čia nėra, ką jūs darote ar nedarote, esmė yra jūsų sąmonės lygis. Turite pakeisti savo sąmonės būseną, ir kaip jau anksčiau sakėme, yra tam tikros gairės, kurių galite laikytis, tačiau jos keičiasi, jums kylant į aukštesnius sąmonės lygius. Ir šitai jūs turite suvokti studijuodami mokymus, naudodamiesi savo intuicija ir susiderindami su tomis gairėmis, kurios yra reikšmingos jūsų dabartiniam sąmonės lygiui.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels