Dangus

Antroji mirtis ir laisva valia

Klausimas: Šis klausimas būtų apie antrąją mirtį. Pripažįstu, kad visos sąlygos, su kuriomis šiuo metu susiduriu, yra mano paties pasirinkimų pasekmė. Taip pat suvokiu, kad mano mintys ateina iš mano atskirųjų savasčių, pirmykštės savasties ir puolusios sąmonės. Ir vis dėlto, aš labai pavargau būti šiame dualistiniame pasaulyje ir mane labai erzina mano vidiniai psichologiniai procesai, kai mėginu ištrūkti iš dualistinės sąmonės. Jeigu atsidurčiau situacijoje, kurioje būčiau priverstas pakartotinai ateiti į įsikūnijimą arba savo problemas spręsti dvasinėje karalijoje dėl savo neišrištos karmos ir psichologinių problemų, net ir po savižudybės ar mirus dėl natūralių priežasčių, verčiau pasirinkčiau antrąją mirtį. Šiuo atveju, ar yra įmanoma pasirinkti antrąją mirtį savo laisva valia?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Laisva valia yra absoliuti, tad galite rinktis ką tiktai norite savo laisva valia. Tačiau kai paliksite fizinį kūną (ir suprantate, kad būdami fiziniame kūne negalite patirti antrosios mirties), jūsų perspektyva į viską bus kitokia. Jūs, žinoma, gausite vedimą iš pakylėtųjų mokytojų, su kuriais būsite pasiruošę dirbti.

Todėl mes sieksime padėti jums pamatyti alternatyvas antrajai mirčiai. Ir vis dėlto, yra akivaizdu, kad per kūrinijos istoriją, net ir įvairiose ankstesnėse sferose, buvo būtybių, kurios pasirinko antrąją mirtį, panašiai kaip aprašoma knygoje „Mano gyvenimai“, kai Liuciferis pasirinko antrąją mirtį.

Tačiau pagrinde jie ją pasirinko dėl to, kad pavargo galynėtis su savo psichologija ir gyvenimo mechanizmu. Jie neturėjo noro išrišti savo susikurtos psichologijos.

Mes, žinoma, galime tik pasiūlyti pagalbą tokiems gyvybės srautams. Mes galime jums pasiūlyti kitokią perspektyvą, tačiau jeigu žmonės nenori pakeisti savo proto, tuomet, žinoma, negalime sutrukdyti jiems šitai pasirinkti. Ir mes nemėginsime sukliudyti žmonėms (gyvybės srautams) padaryti šį pasirinkimą, jeigu jie primygtinai norės jį padaryti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels