Ką galime padaryti staiga mirus mums artimam žmogui?

Klausimas: Ką turėtume daryti mirus ir išėjus žmogui? Kokias maldas turėtume kalbėti ir kokius ritualus atlikti, kad padėtume sielai išsilaisvinti ir pakilti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels konferencijoje Ukrainoje 2019 metais:

Rekomenduoju kalbėti Arkangelo Mykolo rožinį ir šaukinius Astrėjai, kad išlaisvintumėte sielą nuo bet kokių saitų su astraline plotme, su savo kūnu, su Žeme, su giminaičiais, ir taip pat galite išsakyti prašymus, kad bet kokie prisirišimai, kuriuos šio žmogaus likę gyvi artimieji tebeturi su išėjusiu žmogumi, galėtų būti nutraukti, idant siela galėtų išsilaisvinti pakilti į savo sekantį būvį gyvenime. Gali būti atvejų, kai šeimos nariai turi tokius artimus ryšius, kad įsikūnijime vis dar tebesantys žmonės nori laikytis įsikibę išėjusio žmogaus ir gali sutrukdyti jam pakilti. Tačiau realybė yra tokia, kad, jūsų kūnui mirus, atlikus perėjimą, būtybės sielai iš karto reikia pakilti ir pradėti ruoštis savo sekančiam įsikūnijimui, ar kad ir kur ji benueitų tarp gyvenimų. Tad jums reikia išsakyti su tuo susijusius prašymus, kad siela galėtų būti laisva tai padaryti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels