Dangus

Kas nutinka mirties metu?

Klausimas: Ar galėtumėte paaiškinti mirties procesą? Kas nutinka mūsų mirties metu?

Atsakymas iš pakylėtosios mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Seule, Korėjoje 2016 metais:

Tai yra sudėtinga tema, kurios negaliu čia išsamiai aptarti. Iš esmės nutinka taip, kad, kai jūsų kūnas nustoja funkcionuoti, kas paprastai reiškia, jog sustoja širdis ir kvėpavimas, tuomet pradedate atsiskirti nuo kūno. Kuo labiau esate dvasiškai sąmoningi, kuo giliau išmanote pakylėtųjų mokytojų mokymus ir kuo daugiau prašymų esate išsakę savo psichologinėms problemoms spręsti ir savo prisirišimams Žemėje įveikti, tuo jums bus lengviau palikti savo kūną.

Žemėje yra daug, labai daug žmonių, kurie yra labai prisirišę prie fizinio kūno ir savo nugyvento gyvenimo. Šiems žmonėms gali būti labai sunku palikti kūną. Štai kodėl šie žmonės kartais tampa mūsų taip vadinamomis išsikūnijusiomis būtybėmis. Kadangi nesugeba palikti kūno, jie negali palikti fizinės oktavos ir todėl negali pereiti į šviesą, kurią matė tiek daug ant mirties slenksčio pabuvojusių žmonių.

Jeigu esate skaitę apie ant mirties slenksčio atsidūrusių žmonių patyrimus, žinote, kad žmonės patenka į tunelį, iš kurio tuomet išnyra į šviesą, ir juos ten kartais pasitinka anksčiau jų mirę giminaičiai arba dvasinės būtybės, kurioms jie jautė artimą ryšį savo gyvenime. Idealiausias scenarijus, žinoma, būtų tai, kad šie žmonės galėtų judėti toliau, idant galėtų būti nuvesti į jiems prideramą vietą, kurioje jie galėtų augti, laukdami, kol ateis laikas jų sekančiam įsikūnijimui.

Jums, dvasingiems žmonėms, yra svarbu suvokti, kad kūnas tėra tik indas, kuriuo kurį laiką naudojatės. Gyvenimas, kurį šiuo metu gyvenate, nėra pats sau tikslas, tai tėra tik dalelė nesibaigiančiame jūsų augimo procese ir jūsų gyvybės srauto vystymesi. Ypač tuomet, kai žinote, jog artinasi mirtis, yra labai svarbu dirbti prie savo prisirišimų prie šio gyvenimo, išsakyti prašymus, bet taip pat sąmoningai su tuo dirbti. Ištirkite, kur turite prisirišimus, pažvelkite, kokius turite neišpildytus troškimus, ir tuomet, kaip įmanoma labiau juos paleiskite. Kai kūnas nustos funkcionuoti, nebūkite prie jo prisirišę, nemėginkite jame likti. Apsigręžkite ir pripažinkite, kad šis gyvenimas galutinai baigėsi ir jums atėjo laikas pereiti į sekančią savo sąmoningo augimo, savo sąmoningos evoliucijos etapą. Ir tuomet galėsite įžengti į tą tunelį, galėsite atrasti jums priderančią vietą, nusekdami paskui būtybes, kurios bus atėjusios jūsų pasitikti, idant galėtumėte atrasti jums tinkančią vietą tarp įsikūnijimų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels