Meldimasis už iškeliavusias sielas

Klausimas: Vienuolyno dvasininkas sako, kad turėtume melstis už iškeliavusias sielas, kad šios maldos netgi gali padėti sielai pakilti į aukštesnį lygmenį. Ar tai tiesa?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Na, mes perdavėme mokymus, kad siela, priklausomai nuo savo sąmonės lygmens, kurį turėjo prieš mirtį, gali, pavyzdžiui, įstrigti astralinėje plotmėje, ir čia jūs iš tiesų galite išsakyti prašymus dėl sielos, kad ji būtų išlaisvinta ir galėtų pakilti į aukštesnį lygmenį, kuriame galėtų daugiau paaugti iki kito savo įsikūnijimo.

Nesakau, kad tradicinės maldos, kalbamos įvairiose bažnyčiose, negali padaryti poveikio žmonėms, tačiau jos, žinoma, savo efektyvumu neprilygsta Astrėjos šaukiniui ar kitiems šiam tikslui perduotiems įrankiams.

Tad taip, meldimasis iš tiesų gali suveikti, tačiau yra daug geriau naudotis prašymais ir invokacijomis, kuriais tiesiogiai galite iškviesti pakylėtųjų mokytojų tarpininkavimą, kad jie išlaisvintų sielas ir padėtų joms judėti toliau.

Tai, žinoma, yra vertinga tarnystė, kurią galite atlikti dėl jums artimų žmonių, kurie perėjo anapus. Iš tiesų galite sukalbėti vigilę Astrėjai, naudodamiesi invokacijomis ir šaukiniais, ir galite taip pat naudoti kitų mokytojų, tokių kaip Arkangelas Mykolas, įrankius, galite naudoti violetinę liepsną jų psichologijos gydymui, ir jeigu žinote, kad išėjusieji turėjo tam tikras psichologines problemas, kurių nebuvo išsprendę, galite naudotis dvasinių traumų gydymo invokacijomis ir kalbėti jas už tą žmogų.

Tai visko neišspręs prieš jų laisvą valią, tačiau tai jiems palengvins padaryti pasirinkimą, palikus kūną. Ir paprastai, nebent jie įstrigtų astralinėje plotmėje, žmonėms yra lengviau padaryti pasirinkimą pakeisti savo psichologiją, kai jie nėra fiziniame kūne. Kai yra fiziniame kūne, jie dažnai būna taip stipriai prislėgti fizinėje arba emocinėje plotmėje esančių sąlygų, kad nesugeba priimti sprendimų, kuriuos jiems reikia priimti, kad galėtų augti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels