Dangus

Ryšys su pakylėtaisiais mokytojais tarp įsikūnijimų

Klausimas: Mes visi turime tam tikrą ryšį su pakylėtaisiais mokytojais. O kaip dėl žmonių, kurie pereina anapus, pereina per šydą? Mano draugas neseniai paliko šį gyvenimą ir jis turėjo ryšį su pakylėtaisiais mokytojais. Mano motina turėjo labai stiprų ryšį su Motina Marija, tačiau ne sąmoningą ryšį. Tad man yra smalsu, jeigu pereiname šydą [paliekame įsikūnijimą], ar ryšys su pakylėtaisiais mokytojais tampa lengvesnis, ar yra lengviau lankytis pakylėtųjų mokytojų universitetuose?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2018 metais.

Yra lengviau su mumis turėti ryšį, kai esate palikę fizinį kūną, jeigu turite pakankamai aukštą sąmonės lygį, kuris jums leidžia turėti su mumis tam tikrą susiderinimą. Tie žmonės, kurie yra žemesnėje sąmonės būsenoje, dažnai, žinoma, yra įtraukiami į astralinę plotmę tarp įsikūnijimų, o iš ten yra daug sunkiau pasiekti pakylėtuosius mokytojus negu tiems, kurie turi aukštesnį sąmonės lygį, kurie buvo išvystę tam tikrą susiderinimą su mumis, sąmoningai ar nesąmoningai. Palikus fizinį kūną, jiems yra lengviau nueiti į identiteto karaliją ir tuomet lankytis mūsų ašramuose ir kitais būdais su mumis bendrauti.

Akivaizdu, kad kai esate fiziniame kūne, į pasaulį žvelgiate taip pat ir per fizinį protą, ir jis prideda papildomą sluoksnį, dėl kurio tampa sunkiau užmegzti sąmoningą ryšį su mumis.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels