Sąmoningasis AŠ ir antroji mirtis

Klausimas: Mokymuose apie antrąją mirtį yra pasakyta, kad Sąmoningasis AŠ, antrosios mirties atveju, yra visas sugeriamas AŠ ESU Esaties, tarsi niekada nebūtų egzistavęs. Knygoje „Mano gyvenimai su Liuciferiu, Šėtonu, Hitleriu ir Jėzumi“ yra pasakyta, kad Liuciferio Sąmoningasis AŠ buvo ištirpdytas šventojoje ugnyje. Kuo šios koncepcijos yra panašios ir kuo skiriasi? Ir kokiu būdu paprastai yra sunaikinamas Sąmoningasis AŠ?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Kazachstane 2018 metais.

Tai daugiausia priklauso nuo to, kaip yra naudojami žodžiai, tad čia nėra jokio esminio nesuderinamumo. Paprastas faktas yra toks, kad tai yra įmanoma aprašyti abiem būdais – kad Sąmoningasis AŠ yra ištirpdomas arba kad jis yra sugeriamas AŠ ESU Esaties. Kai kurioms būtybėms, ypač labai ilgą istoriją turėjusioms puolusioms būtybėms, Sąmoningasis AŠ gali būti taip giliai įstrigęs arba įkalintas išorinėse savastyse, kad jis iš tiesų turi įžengti į šventąją ugnį, kad ugnis galėtų sunaikinti tas savastis, kad ugnis galėtų jas sudeginti, ir tik po to jis tampa laisvas būti sugertas atgal į Esatį.

Tad galėtume sakyti, kad knygoje yra panaudoti šiek tiek netikslūs žodžiai. Bet tuomet, vėlgi, kiek yra būtina specifiškai naudoti žodžius. Sakyčiau, kad iš esmės ateina toks momentas kelyje, kai jūs nebesikoncentruojate į tokius klausimus, kuriuose naudojatės linijišku protu žiūrėdami į žodžius ir labai atidžiai tyrinėdami, kaip tas buvo pasakyta ten, o anas pasakyta kitur, ar tai yra suderinama ar nesuderinama; jūs labiau koncentruojatės į pažvelgimą už žodžių, kuomet galite pamatyti arba patirti kažką, kas yra už žodžių.

Tai yra tas pats kaip paimtumėte keturias Naujojo Testamento evangelijas ir surastumėte jose neatitikimų. Galite tuomet koncentruotis į tuos neatitikimus, arba galite, kaip tai padarė kai kurie žmonės, susikoncentruoti į gilesnę prasmę ir tuo būdu gauti kažkokį patyrimą iš vidaus. Jūs taip pat galite pažvelgti į ankstesnius Pakylėtųjų Mokytojų mokymus ir žodžių lygmenyje galite atrasti nesuderinamumų tarp šio mokymo ir anų mokymų, arba nenuoseklumų galite rasti net ir vieno specifinio mokymo ribose. Tad klausimas iš tiesų yra toks: „Kur koncentruojate savo sąmonę“, ar mėginate naudotis analitiniu linijišku protu tam, kad eitumėte dvasiniu keliu, o gal ateina momentas, kai pamatote to proto ribotumus ir ryžtatės pakilti virš jo ir išgyventi intuityvų patyrimą vietoj intelektualaus supratimo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels