Dangus

Ar egzistuoja plonos vietos?

Klausimas: Ar egzistuoja toks dalykas kaip plonos vietos? Žmonės kalba apie plonas vietas, kurios geografiškai yra atviresnės dvasingumui, kaip, pavyzdžiui, Iona Airijoje ir įvairios geografiškai pasaulyje egzistuojančios vietos. Jos turi aukštesnę vibraciją, dėl kurios yra lengviau susiderinti su dvasine karalija.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels, perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais:

Taip ir ne, ta prasme, kad tai yra kuo tikriausia tiesa, kaip Jėzus sakė, kad Dievo karalystė yra jumyse. Tad aukščiausia vieta, kurioje galite susiderinti su savo aukštesniuoju aš, yra, žinoma, jūsų pačių sąmonė. Keliaudami Kristiškumo keliu pasiekiate tašką, kai galite turėti šį vidinį susiderinimą, kad ir kokios būtų išorinės sąlygos. Kristiškumas reiškia materialaus pasaulio įvaldymą, tai reiškia, kad pasiekiate momentą, kai jokios materialios sąlygos negali jums sukliudyti susiderinti su savo AŠ ESU Esatimi. Niekas negali įsiterpti tarp jūsų ir AŠ ESU Esaties, niekas Žemėje.

Pavyzdžiui, galite matyti iš Joganandos knygos (Jogo autobiografija), kad jis medituodavo kapinėse, būtent dėl visų tų išsikūnijusių dvasių, kurios mėgino veikti jo protą. Tad jis sugebėjo tenai pasiekti didesnį meistriškumą, išmokdamas užblokuoti šias dvasias. Kai kurie jogai taikė būtent šį metodą, specialiai ieškodami žemas vibracijas turinčių vietų.

Tad tuo noriu pasakyti, kad taip, skirtingos vietos Žemėje iš tiesų turi skirtingas vibracijas, ir kai kuriose vietose yra lengviau susiderinti su dvasine karalija. Tačiau štai čia situacija pradeda darytis sudėtingesnė, mano mylimieji, kaip jau pradedate suprasti, kad dauguma situacijų nėra tokios paprastos.

Yra keletas vietų Žemėje, tik keletas, kuriose yra lengviau susiderinti su pakylėtąja karalija. Yra kitų vietų Žemėje, kurių vibracijos yra tokios, kad jose yra lengviau susiderinti su identiteto karalija. Taip pat yra kitų vietų, kuriose lengviau susiderinti su mentaline karalija, ir yra daug, daug vietų, kurių vibracijos yra tokios, kad jose yra lengviau susiderinti su emocine karalija arba astraline plotme, kaip mes tai pavadinome.

Akivaizdu, kad, kai žvelgiate į Žemę, iš tiesų esate matę tuos satelitų sukurtus žemėlapius, kurie, pavyzdžiui, rodo Žemėje esančią temperatūrą, šiltesnes ir šaltesnes zonas. Tad būtų įmanoma sukurti panašų žemėlapį, kuris rodytų kolektyvinės sąmonės tankumą. Galėtumėte matyti vietas, kurios, pavyzdžiui, būtų raudonos, nes jose egzistuoja žemesnė vibracija. Ir tuomet matytumėte vietas, kurios būtų skaidresnės, turinčios aukštesnes vibracijas, ir tuomet tarp šių vietų egzistuotų tam tikras diapazonas. Tai, žinoma, turi tam tikrą pagrįstumą, nes galite nuvykti į tam tikras vietas, ir, jeigu atliksite dvasinius pratimus, gali būti lengviau susiderinti ir išgyventi patyrimą, kurio jums paprastai nepavyksta patirti kasdieninėje aplinkoje.

Tačiau ar mes, pakylėtieji mokytojai, kada nors jus raginome keliauti į visas tas įvairias vietas? Ne, neraginome. O neraginome tiesiog dėl to, kad norime, jog pasiektumėte meistriškumą, įgydami gebėjimą nebūti priklausomi nuo fizinių sąlygų, ir žinome, kad, jeigu taikysite mūsų mokymus, sugebėsite tai pasiekti. Ar tai reiškia, kad sakau, jog žmonės neturėtų keliauti po tas įvairias vietas? Ne, aš to nesakau. Tam tikrame sąmonės lygyje esantiems žmonėms tai gali būti naudinga.

Tik klausimas, žinoma, yra toks, kur jie keliauja ir su kuo jie susiderina? Jeigu susiderinate su emocine oktava, mentaline oktava arba žemesniąja identiteto oktava, na tai tuomet nesusiderinate su pakylėtaisiais mokytojais. Ar tai padeda jums augti? Kai kuriems tai gali padėti; kitiems tai gali būti aklavietė. Nėra tokios vietos, kurią jums galėčiau parodyti, kad į ją nuvykę galėtumėte garantuotai patirti susiderinimą su pakylėtaisiais mokytojais. Taip tiesiog nėra. Yra tokių vietų, kuriose, jeigu esate pasiekę tam tikrą sąmonės lygį, jums iš tiesų gali būti lengviau susiderinti. Kita vertus, kai jau pasiekiate aukštesnį sąmonės lygį, jums nėra reikalo būti kažkokioje konkrečioje fizinėje vietoje.

Žinoma, jums visiems gali būti naudinga būti tokioje vietoje, kurioje masinė sąmonė būtų ne tokia tanki, kurioje nebūtų tam tikrų įrašų. Tikrai nerekomenduočiau gyventi mūšio lauke, kuriame vis dar tebėra įrašai apie tenai įvykusias mirtis ir kančias. Ar šis mūšis būtų įvykęs prieš daugybę metų ar prieš kelis metus, vis dar gali egzistuoti jo įrašai. Taip pat paprastai nerekomenduočiau gyventi didelio miesto viduryje ar gyventi pavojingiausiame kokį tik galite rasti miesto kvartale. Galite tai daryti, jeigu jaučiate jums iš vidaus ateinantį impulsą, tačiau bendrai rekomenduočiau susirasti gyvenimui aukštesnių vibracijų vietą.

Tad štai ką tiesiog noriu pasakyti: būdami pakylėtųjų mokytojų mokiniais nepasiduokite tarp daugelio Naujojo Amžiaus išpažinėjų paplitusiam tikėjimui, kad turite leistis į tas šventas keliones ir aplankyti visas tas šventas vietas, kad patirtumėte tuos kulminacinius patyrimus. Naudokitės įrankiais, kuriuos mes jums davėme, ir eikite keliu, idant pasiektumėte tašką, kuriame galėsite patirti šiuos patyrimus savo kasdieninėje aplinkoje, ar bent jau konferencijose, į kurias visi kartu susirenkate. Neįkliūkite į spąstus, galvodami, kad tai fizinė vieta sukelia šį patyrimą.

Galėtume paimti šimtą žmonių ir nuvežti juos į, jūsų manymu, pačią švenčiausią vietą Žemėje, ir dauguma jų nepajustų jokio skirtumo. Netgi galėtumėte paimti Naujojo Amžiaus dvasinius mokinius ir juos tenai nuvežti, ir daugelis jų nepajustų jokio skirtumo. Viskas priklauso nuo jūsų sąmonės atvirumo; tačiau jeigu sugebate atverti savo sąmonę, tuomet greitai sugebėsite tai padaryti bet kur. Vėlgi, tai turi tam tikrą pagrįstumą, tačiau neturėtumėte galvoti, kad šios vaivorykštės gale rasite paslėptą aukso puodą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels