Dangus

Bermudų trikampis ir persidengimo efektas

Klausimas: Norėčiau paklausti apie Bermudų trikampį. Kas nutiko su pradingusiais lėktuvais ir laivais? Kas nutiko su žmonėmis, kur jie dingo?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2018 metais.

Na, daugeliu atvejų, mano mylimieji, iš tiesų egzistuoja fizinis paaiškinimas laivų ir lėktuvų dingimui. Dažniausiai tai įvyksta dėl ekstremalių oro sąlygų, kurios gali užblokuoti radijo ryšį, radarą ar kad ir kas tai būtų. Tuo atveju, žinoma, žmonės miršta ir pereina anapus, patekdami į jų sąmonės būseną atitinkančią vietą, ar tai būtų astralinė plotmė, mentalinė ar identiteto karalija.

Neneigiu, kad yra įmanomi reti nutikimai, kuomet gali įvykti tai, ką Maitrėja savo knygoje vadina persidengimo efektu tarp fizinės karalijos ir astralinės plotmės. Būtent dėl to kai kurie žmonės yra įsitikinę, jog fiziškai matė NSO, arba ankstesniuose gyvenimuose jie buvo įsitikinę, jog fiziškai matė vienaragius ar įvairius monstrus – pavyzdžiui, drakonus. Yra įmanomi reti atvejai, kai laivas arba lėktuvas, arba žmogus gali pereiti tiesiai į astralinę plotmę ir, taip sakant, išnykti iš fizinės karalijos.

Tačiau tuo atveju žmogaus fizinis kūnas tiesiog miršta. Nėra taip, kad jis egzistuotų ir gyventų kitoje dimensijoje. Fizinis kūnas miršta ir žmogaus siela patenka į astralinę plotmę ir tenai toliau tęsia savo sąmonės egzistavimą, lygiai taip pat jeigu jos perėjimas būtų įvykęs normaliu būdu. Suprantate, tam, kad fizinis daiktas, kaip, pavyzdžiui, lėktuvas, galėtų pereiti į astralinę plotmę, jis negali likti fiziniu daiktu, negali likti fizinėje karalijoje.

Tas pats galioja ir fiziniam kūnui. Tam tikra prasme, galėtume tai pavadinti dematerializacija, tačiau žmogaus sąmonė, žinoma, toliau gali tęsti savo egzistavimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels