Dangus

Čenelingas ir Kristaus įžvalgumas

Klausimas: Ar galėtumėte ką nors pakomentuoti apie čenelingą; ar kiekvienas gali išmokti čenelinti ir ar žmogus gali čenelinti Pakylėtuosius Mokytojus?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Galime į šį klausimą pažvelgti iš kelių skirtingų perspektyvų. Galime sakyti, jog tam, kad sąmonė, kolektyvinė sąmonė, būtų pakelta, yra būtina, jog vis daugiau ir daugiau žmonių pradėtų suvokti, kad už materialaus pasaulio egzistuoja kita karalija. Kad šioje karalijoje egzistuoja būtybės, kurios įvairiais atžvilgiais yra labiau išsivysčiusios, toliau pažengusios už įsikūnijime esančius žmones, ir kad šioms būtybėms yra įmanoma kalbėti per tam tikrus žmones įsikūnijime ir perduoti žinias, kurios įvairiais būdais gali padėti tiems, kurie yra įsikūnijime.

Tad galėtume sakyti, jog tai yra būtina augimo proceso dalis, ir todėl visas šis čenelingo fenomenas padeda šiam procesui progresuoti. Tačiau, kaip jau anksčiau sakėme, tikrasis augimas įvyksta tuomet, kai išplečiate savo Kristaus įžvalgumą, o tai reiškia, jog įgyjate gebėjimą pajausti būtybių, kurios čenelina, vibracijas. Ir todėl galite išmokti nuskaityti čenelingo būdu perduotos žinios vibraciją, galite pajausti, ar ji ateina iš emocinės karalijos, iš mentalinės karalijos, iš žemesnės identiteto karalijos ar iš Pakylėtosios Karalijos. Ir tuomet galite savęs paklausti, iš kur norite gauti savo žinias, su kuo norite susiderinti, su kuriomis būtybėmis norite suderinti savo protą? Tad tai yra viena perspektyva; sakau, kad yra naudinga, jog žmonės, taip sakant, sušvelnintų savo senąjį požiūrį, kad tarp Žemės ir dvasinės karalijos egzistuoja siena, ir tiktai autoritetai, pavyzdžiui, katalikų bažnyčia, gali prasiskverbti pro šią sieną ir gauti žinias iš aukščiau.

Mes pasiekėme amžių, kuriame turi būti suprasta, jog mūsų, Pakylėtųjų Mokytojų, negali monopolizuoti valdžios elitas. Mūsų negali monopolizuoti nė viena institucija ir taip pat, tiesą sakant, nė vienas pasiuntinys, nes mes galime kalbėti per daug pasiuntinių. Tačiau taip pat galite į tai pažvelgti ir iš kitos perspektyvos, kad visas šis čenelingo fenomenas veda daug žmonių Naujojo Amžiaus judėjime, daug žmonių, kurie yra atviro proto, į aklavietę. Daugelis žmonių yra įtraukiami sekti tam tikru mediumu, tam tikra žinia, kuri neateina iš aukštesnio šaltinio. Tai reiškia, kad žmonės, užuot toliau augę link savo aukščiausio potencialo, dažnai yra nuvedami į „jauskis maloniai“ būseną, kurioje mano, kad tik tiek jiems tereikia daryti ir nėra būtina ieškoti nieko aukštesnio.

Taip pat galime pažvelgti ir iš dar kitos perspektyvos ir sakyti, kad ne viskas, kas yra perduodama čenelingo būdu, ateina iš geranoriško šaltinio. Teiginys, kurį propaguoja tiek daug Naujojo Amžiaus žmonių, kad „viskas yra gerai“, yra akivaizdžiai neteisingas, jis yra grįstas ribotu supratimu. Ne viskas, kas yra perduodama čenelingu, yra gerai, ta prasme, kad tai nėra perduodama su geranoriškomis intencijomis. Ir tiek daug egzistuojančių mediumų priima žinias iš būtybių, kurios teigia, jog yra, pavyzdžiui, Arkangelas Mykolas ar Sen Žermenas, tačiau šios būtybės egzistuoja mentalinėje karalijoje ar netgi kartais emocinėje karalijoje, ir jos naudojasi Arkangelo Mykolo arba Sen Žermeno, arba Sanandos vardu, ar kad ir kokiais vardais jos naudotųsi, tačiau jos nėra Pakylėtasis Mokytojas Arkangelas Mykolas ar Sen Žermenas.

Mes šias būtybes vadiname apsišaukėliais, nes jos prisistatinėja tuo, kuo nėra, jos melagingai reprezentuoja Mokytoją, jos klaidingai save pristato. Būtent dėl to kalbame apie netikrą hierarchiją, šias būtybes, kurios mėgdžioja tikrąją dvasinę Pakylėtųjų Mokytojų hierarchiją ir todėl mėgina žmones įtikinti, kad jos yra tikrieji Pakylėtieji Mokytojai ir perduoda žinias iš savo sąmonės lygmens, kurios kai kuriais atvejais nėra sąmoningai manipuliacinės, nes šios būtybės tiki tuo, ką sako, tačiau kadangi šios žinios neateina iš aukščiausio sąmonės lygmens, jos žmones nuveda į aklavietę arba jose gali būti netikslumų.

Taip pat yra būtybių šioje melagingoje apsišaukėlių hierarchijoje, kurios sąmoningai mėgina suklaidinti žmones. Ir todėl galėtume sakyti, kad tai iš tiesų nėra geranoriškas fenomenas, ir galėtume sakyti, kad paėmus bendrai čenelingo fenomenas padeda kelti sąmonę, tačiau šie netikros hierarchijos apsišaukėliai nepadeda kelti žmonių, kurie seka jų žiniomis, sąmonės.

Tad realybė čia yra tokia, kad yra būtybių, kurios sako, arba kai kurie žmonės sako, kad, ak, visi gali čenelinti, kiekvienas gali išmokti čenelinti. Visų pirma, tai nėra tiesa, nes ne kiekvienas gali išmokti čenelinti, tačiau visų antra, daugelis žmonių gali išmokti čenelinti, tačiau jie negali išmokti čenelinti Pakylėtųjų Mokytojų. Tiesą sakant, turėčiau pasakyti, kad negalite išmokti čenelinti Pakylėtųjų Mokytojų. Net ir mes negalime sukurti kurso, kurį praėję po keturių savaičių išmoktumėte čenelinti Pakylėtuosius Mokytojus. Tie, kurie kuria šitokius kursus, ir netgi yra tokių kursų pavyzdžių, kai sumokate nemenką pinigų sumą ir sudalyvaujate keletą savaičių trunkančiame kurse, ir tuomet tariamai pasiekiate Kristiškumą.

Tie, kurie kuria šitokius kursus ir teigia, jog tai yra teisėta ir kad mes tai remiame, galiu tik pasakyti, kad jie nėra remiami Pakylėtųjų Mokytojų ir jie gali padaryti tam tikrą poveikį, išmokydami žmones čenelinti, bet ką gi jie tuomet čenelina. Tie iš jūsų, kurie čia esate, čia esate dėl to, kad sugebate nuskaityti mūsų žinių vibraciją, ir todėl žinote, kad tai ateina iš Pakylėtojo Šaltinio. Tie, kurie yra įtraukiami į šį čenelingo fenomeną, jie dar neišvystė šio gebėjimo. Todėl negalite eiti ir mėginti įtikinti šiuos žmones, nes jie nejaučia to, ką jaučiate jūs, ir jiems tai, ką jūs sakysite, tebus argumentas, su kuriuo jie galės ginčytis už ir prieš, galės tikėti arba netikėti, ir jeigu jie nori „jauskis gerai“ žinios, tuomet jūs čia nedaug ką tegalėsite padaryti. Leiskite jiems turėti tą žinią, kol gaus iš jos visus patyrimus, kurių jiems reikia, ir pradės ilgėtis kažko aukštesnio, ir pasiryš naudotis savo įžvalgumu.

Faktas yra toks, kad yra daug žmonių Naujojo Amžiaus judėjime, kurie nenori ugdytis įžvalgumo, nes jie tiesiog nori „jauskis gerai“ dvasingumo formos. Jie nėra pasiruošę prisiimti atsakomybės už save, kaip ir krikščioniškos bažnyčios yra pilnos žmonių, kurie nenori prisiimti atsakomybės už save ir todėl toliau seka apsišaukėliais krikščionybės pastoriais.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels