Kodėl Žemėje nėra ateivių

Klausimas: Ar Žemėje nėra fizinių ateivių?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels:

Kaip Maitrėja jau išsakė savo knygoje, į Žemę niekada nebuvo atvykę ir niekada neatvyks jokie fiziniai ateiviai. Žinote iš mokslo, kad visata yra labai, labai didelė. Kaip manote, kodėl taip yra? Kodėl, jūsų manymu, visata yra tokia plati, kad fiziškai nėra įmanoma keliauti tarp apgyvendintų planetų dėl absoliutaus šviesos greičio limito?

Žmonių ir puolusių būtybių vaizduotė neturi ribų ir nepripažįsta jokių ribų. Yra žmonių, sukūrusių koncepciją, kad tam tikri erdvėlaiviai gali keliauti greičiau už šviesos greitį, penkis kartus greičiau už šviesos greitį, ir staiga galbūt tuomet taptų įmanoma nukeliauti į kitas apgyvendintas planetas. Tačiau realybė yra tokia, kad egzistuoja du fizinės visatos lygmenys. Nesakau, kad jie yra visiškai atsieti, atskiri lygmenys, tačiau egzistuoja tam tikros nišos fizinėje visatoje.

Yra daug, daug planetų, kurios yra pasiekusios daug aukštesnį lygį už Žemę. Šios planetos iš tiesų yra pasiekusios tam tikrą tarpplanetinę komunikaciją ir tarpplanetines keliones bei bendradarbiavimą. Jos tai pasiekė dėl to, kad pakėlė savo sąmonę iki tokio lygmens, kuriame šviesos greitis joms nustojo būti absoliučiu greičio limitu.

Planetose, panašiose į Žemę, kuriose tiek daug žmonių tebėra tokioje žemoje sąmonėje (iš esmės tai yra visos planetos, kuriose tebeegzistuoja karai ir didelio masto konfliktai), šviesos greitis yra absoliutus greičio limitas. Šioms planetoms yra leidžiama egzistuoti, tačiau jos privalo egzistuoti izoliacijoje. Aukštesnėms planetoms nėra leidžiama fiziškai kontaktuoti su Žeme. Taip pat to daryti nėra leidžiama ir toms planetoms, kurios savo sąmonėje yra dar žemiau už Žemę, tačiau turi technologiškai labiau pažengusią civilizaciją. Tad Žemei yra leidžiama evoliucionuoti fizinėje izoliacijoje.

Žinoma, kaip Maitrėja taip pat paaiškina savo knygoje, taip pat egzistuoja ir kitas procesas, per kurį kitose planetose įsikūnijusios būtybės gali ateiti į įsikūnijimą Žemėje. Jos gali įsikūnyti fiziškai, arba emocinėje, mentalinėje ar identiteto karalijose. Taip pat egzistuoja, kaip paaiškina Maitrėja, tam tikras šydo suploninimas, arba persidengimo efektas, tarp fizinės oktavos ir tam tikrų astralinės plotmės lygmenų, ir žmonės tuomet gali matyti – jie galvoja matantys tai fiziškai – šiuos pasireiškimus. Iš tiesų nutinka taip, kad jų juslės, jų smegenys, jų išoriniai protai, taip stipriai susiderina su astraline plotme, kad jie pradeda matyti tuos regimai technologinius įrenginius.

Galite pastebėti, kad vos prieš kelis šimtus metų niekas nematė NSO, tačiau žmonės matė kitas būtybes, dažnai taip vadinamas mitologines būtybes: demonus, vilkolakius ar kad ir kas tai bebūtų. Tai, vėlgi, vyko dėl to, kad jie buvo susiderinę su astraline plotme. Jie nesuvokė, kad jų sąmonė yra su tuo susiderinusi, ir todėl buvo absoliučiai įsitikinę, kad tai, ką jie patyrė, yra tikra. Jie manė, kad šios būtybės yra fiziškos, kad Žemėje iš tiesų egzistavo drakonai anais laikais.

Tai, kad žmonės šiandien pradėjo matyti NSO, yra ne dėl to, kad šie NSO pradėjo pasirodyti. Taip yra dėl to, kad civilizacijos technologinė pažanga leido žmonėms įsivaizduoti, jog iš kitų planetų galėtų atskristi technologiniai įrenginiai, kurių jiems net nebuvo įmanoma įsivaizduoti prieš 200 ar 500 metų.

Tad ar suvokiate mano mintį? Čia nėra jokios objektyvios realybės. Tai yra subjektyvi „realybė“. Tad, vėlgi, kaip pakylėtųjų mokytojų mokiniams, jums reikia pakilti virš viso to. Jums reikia neįsitraukti į visą šitą dramą, kurią žaidžia žmonės, kad ateiviai ateis ir sunaikins Žemę arba pavergs žmoniją, ar kad galbūt jie jau tai padarė, arba kad jie ateis ir išgelbės žmoniją.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels