Dangus

Persidengimo efektas ir racionalaus proto vaidmuo

Klausimas: Pakylėtųjų mokytojų mokymuose yra sakoma, kad tamsos jėgos neturi gebėjimo žmonėms tiesiogiai fiziškai pakenkti. Tačiau yra daug dokumentuotų atvejų apie tamsos jėgų fizinį smurtą, ir yra teigiama, kad šie įvykiai tikrai įvyko. Ar šie įvykiai yra visiškas prasimanymas? Kaip tuomet būtų galima paaiškinti poltergeisto fenomeną, kuris sugeba judinti fizinius objektus? Norėtume įgyti geresnį supratimą apie šį reiškinį.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Ukrainoje.

Mes, pradedant Maitrėjos knyga ir vėlesniuose mokymuose, kalbėjome apie faktą, kad egzistuoja tam tikros vietos Žemėje, kurių vibracijos yra tokios žemos, jog gali įvykti mūsų taip vadinamas persidengimo efektas tarp astralinės plotmės ir fizinės plotmės. Būtent dėl to gali įvykti įvairūs reiškiniai, kurie kai kuriais atvejais taip pat gali būti ir fiziški.

Sakydami, kad tamsos jėgos negali žmonėms fiziškai pakenkti, mes kalbame apie normalius individus, kurie yra reliatyviai fiziškai ir psichologiškai sveiki. Žinoma, yra tokioje žemoje sąmonėje esančių žmonių, tokioje nervingoje sąmonės būsenoje esančių žmonių, kad jie gali sukurti šį persidengimo efektą, kuomet fizinės plotmės vibracija taip stipriai priartėja prie astralinės plotmės vibracijų, jog energija gali plūstelėti iš astralinės plotmės į fizinę plotmę. Tai gali baigtis fiziniu kūno sužalojimu arba gali sukelti kitus simptomus.

Poltergeisto fenomeną iš esmės galima paaiškinti persidengimo efektu. Netgi egzistuoja psichologiniai, kažkiek mokslu paremti tyrimai, kuomet reguliariai susitikinėjanti žmonių grupė mėgino sukurti poltergeistą. Ir kai kuriais atvejais jiems pavyko sukurti stuksenimo garsus į sieną ir kitus panašius dalykus.

Tad tai jums rodo, kad protas turi tam tikrą galią sugeneruoti tam tikrus fenomenus. Mes neneigiame, kad yra įmanoma sukurti įvairius fenomenus proto galiomis. Tačiau sakome, kad jeigu esate normalus sveikas individas, nenorime, kad gyventumėte bijodami, jog tamsos jėgos gali jus paveikti tiesiogiai, fiziniu būdu. Ir iš tiesų, jeigu esate mokinys ir naudojatės apsaugos šaukiniais, jums nereikia gyventi šioje baimėje. Tačiau, žinoma, kolektyvinei sąmonei kylant, ateis laikas, kai šie įvairūs reiškiniai, kurie neturi materialaus paaiškinimo, darysis vis dažnesni. Ir tai sukurs tam tikrą laikotarpį, kai tarp populiacijos atsiras vis labiau augantis suvokimas apie tai. Ir, deja, kai kuriuos žmones tai įstums į baimės būseną, nes jie bijos, kad šie reiškiniai gali jiems pakenkti.

Jeigu grįžtumėte keletą šimtmečių atgal, pamatytumėte, kad daugelyje pasaulio vietų populiacija, ar bent jau didelė populiacijos dalis, gyveno bijodama piktųjų dvasių, tamsos jėgų, trolių, demonų ir visokiausių fenomenų, kurie, daugumos šiandien gyvenančių žmonių teigimu, nėra tikri. Tad anais laikais iš tiesų vyko šis persidengimo efektas tarp fizinės ir astralinės plotmių, ir tai paskatino žmones patirti įvairius tokius fenomenus. Tad kad galėtų įveikti šį žmogiškos evoliucijos etapą, daugeliui žmonių reikėjo pereiti į racionalią proto būseną, kurioje jie tiesiog ėmė neigti šių reiškinių realumą, šitaip įgydami imunitetą šiems reiškiniams.

Keldami kolektyvinę sąmonę ir pradėdami palikti šį racionalų amžių, mes ir vėl turėsime periodą, kuriame žmonėms teks su tuo susidurti. Na ir dabar, mes viliamės, kad žmonių elgesys, su tuo susidūrus, bus brandesnis, tad jie nepasiduos baimei, bet sugebės pripažinti, kad egzistuoja ir kitos energijos karalijos už materialios plotmės ribų. Šiose karalijose egzistuoja būtybės ir jos gali siekti veikti žmones nepozityviu būdu.

Tad jums reikia šitai suvokti ir žinoti, kaip galite nuo to apsisaugoti, o apsisaugote pagrinde keldami savo sąmonę, idant žmonėms nereikėtų pasiduoti baimei, nes jie tiesiog galėtų pripažinti, kad tai egzistuoja, to nebijodami.

Būtent tai jūs matėte viduramžiais, kad žmonės pripažino, jog egzistuoja tam tikri reiškiniai, tačiau jie jų bijojo, ir tai suteikė tamsos jėgoms priėjimą prie jų sąmonės. Todėl buvo būtina paskatinti žmones manyti, kad tai nėra tikra, nes tai uždarė šį jų protuose egzistuojantį priėjimą. Tačiau turime pereiti į brandesnį lygmenį, kuriame žmonės galėtų suvokti, kad čia iš tiesų kažkas egzistuoja, tačiau jie turėtų įžvalgumą nebūti to paveikti. Ir todėl jie taip pat galėtų pripažinti, kad kaip egzistuoja žemesnės jėgos, taip pat egzistuoja ir aukštesnės jėgos, tai yra, pakylėtieji mokytojai, kurie jiems gali įvairiais būdais padėti.

Tad, vėlgi, atsiras didesnis įsisąmoninimas apie tai, kaip jau matote kai kuriose šalyse, kuriose žmonės yra tam atviri. Ir, žinoma, bus tokių žmonių, tik reikia tikėtis, kad jų nebus daug, kurie į tai reaguos baime ir todėl taps pažeidžiami. Tačiau reikia tikėtis, kad didžioji žmonių dalis reaguos brandesniu būdu ir turės įžvalgumą atpažinti tamsos jėgų egzistavimą, nepasiduodami jų užvaldymui, ir todėl jie taip pat pripažins šviesos jėgų egzistavimą ir vystys tą ryšį su mumis. Tai reiškia, kad galite pažvelgti į tamsos jėgas nepasiduodami baimei.

Jūs turėtumėte, būdami pakylėtųjų mokytojų mokiniais, pripažinti, kad pasiekėte tam tikrą meistriškumą, kuris jums leidžia pripažinti puolusių būtybių ir kitų tamsos jėgų egzistavimą, nepasiduodant baimės ar panikos būsenai. Bet jūs tiesiog galite tai pripažinti, išsakyti prašymus, pažvelgti į save ir pažiūrėti, ar esate veikiami šių jėgų, ir tuomet galite išsilaisvinti nuo šio poveikio, naudodamiesi įrankiais ir pagalba, kuriuos mes jums siūlome.

Ir yra labai svarbu, kad ir kiti žmonės pasiektų šį tašką. Ir jūs, žinoma, galite, jeigu turite tokį norą, išsakyti prašymus dėl konkrečių žmonių, kuriuos pažįstate, arba žmonių apskritai, kad jie įveiktų šią savo dar tebeturimą baimę, kadangi sakiau, jog viduramžiais žmonės bijojo šių jėgų, kurias jie pripažino egzistuojant, tačiau šiandien žmonės neigia šių jėgų realumą, ir visgi savo pasąmonėje jie tebejaučia baimę, kurios nesugeba identifikuoti. Ir materialistai nesugeba jų išlaisvinti nuo šios baimės.

Tai gali įvykti tik žmonėms pripažinus kažką egzistuojant, tačiau tuo pat metu turint įžvalgumą matyti, kad nors tai egzistuoja, jūs galite nuo to išsilaisvinti, galite nuo to apsisaugoti, galite pakelti savo sąmonę į tokį lygmenį, kuriame šios jėgos negalės jūsų paveikti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels