Šamaniški ritualai ir šalies augimas

Klausimas: Daug Estijos žmonių dalyvauja slaptose augalų ceremonijose ir kitokiuose šamaniškuose ritualuose. Kaip tai veikia mūsų nacionalinę psichiką ir dvasingumą? Kai kurie iš mūsų pamatė šių dalykų keliamą pavojų ir liovėsi tame dalyvauti, tačiau kaip tai paveikia mūsų kūnus ir nervų sistemas, ir ar jie gali būti taip stipriai paveikti, kad sutrukdytų mums pasiekti savo dangiškojo plano pilną potencialą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Estijoje 2017 metais.

Mano mylimieji, mes jau anksčiau kalbėjome apie šiuos įvairius augalus ir kitas narkotikų rūšis, kurie, kaip yra teigiama, turi kažkokį dvasinį poveikį, bet čia susikoncentruosiu į tavo tiesioginius klausimus. Egzistuoja tam tikri rimtesni narkotikai, kurie gali taip stipriai pažeisti jūsų nervų sistemą, kad jums gali pasidaryti labai sunku susiderinti su savo AŠ ESU Esatimi arba būti atviromis durimis AŠ ESU Esačiai dėl jūsų pažeistos fizinės nervų sistemos. Tačiau šį poveikį gali padaryti taip vadinami sunkesni narkotikai, nuo kurių išsivysto priklausomybė. Ajavaska nepažeis jos tiek, kad negalėtumėte išpildyti savo dangiškojo plano. Tačiau neturėtumėte to interpretuoti sakydami: „Tai reiškia, jog galiu jais svaigintis, nes tai nedaro jokio negatyvaus poveikio.“ Tai iš tiesų daro įvairų negatyvų poveikį jums individualiai, nes kai naudojate cheminę substanciją smegenimis ir nervų sistemai stimuliuoti, tai iš tiesų yra priešinga dvasinio nubudimo procesui. Nes dvasinio nubudimo esmė yra tokia, kad nustojate save tapatinti su savo keturiais žemesniaisiais kūnais ir pradedate savo tapatumą keisti į kažką, kas egzistuoja už materialaus pasaulio ribų, už keturių materialaus pasaulio lygmenų.

Tad kad ir kokius patyrimus būtumėte patyrę veikiami šių narkotikų, šie patyrimai dažniausiai yra sugeneruojami jūsų nervų sistemos – jūsų smegenų. Smegenyse vyksta cheminiai procesai, galintys leisti jums pajausti įvairius pojūčius ir patyrimus, kurie gali atrodyti labai dvasingi ir mistiški, tačiau iš tiesų jie buvo sukurti smegenų, ir tai jums nepadės išsilaisvinti nuo susitapatinimo su jomis. Na ir dabar, visada yra išimčių, kuomet yra žmonių, pasiekusių tam tikrą dvasinio išsivystymo lygį, kurie, pavartoję tam tikro narkotiko, gali persijungti iš savo įprastinės sąmonės būsenos ir išgyventi tikresnį dvasinį patyrimą. Ir šie žmonės paprastai pajaus galintys palikti šias chemines substancijas ir siekti dvasinio augimo kitais būdais. O tai reiškia, kaip pasakė vienas Amerikos rašytojas: „Narkotikai reikalingi tik tam, kad perduotų jums tam tikrą žinią, jog egzistuoja kitokios sąmonės būsenos ir yra geresnių būdų jas pasiekti nei vartojant chemines substancijas.“ Ir jo panaudotas išsireiškimas skambėjo taip: „Išgirdę žinutę, padėkite ragelį.“

Tad čia mėginu išsaugoti subtilią pusiausvyrą. Žinau, kad daug, daug dvasingų žmonių vartojo įvairius narkotikus ir jokiu būdu nenoriu, kad galvotumėte, jog šitaip staiga sugriovėte savo dangiškąjį planą ar nebeturite jokių galimybių pasiekti aukštesnių sąmonės lygmenų, ar užsitarnauti savo pakylėjimą šiame gyvenime, nes kažkada praeityje vartojote kažkokią cheminę substanciją. Kita vertus, jokiais būdais neskatinu dvasingų žmonių vartoti kokias nors chemines substancijas, siekiant patirti taip vadinamą „dvasinį“ arba „neįprastą“ patyrimą. Jeigu jūs, pasakykime šitaip, esate atviri tam, ką aš sakau, ir tam, kad aš šitai kalbu kaip Pakylėtoji Mokytoja, tuomet jūs jau esate pakilę virš to lygmens, kuriame jums būtų reikalinga cheminė substancija. Jūsų augimui būtų daug geriau, jeigu dvasinio augimo siektumėte kitais būdais. Ir taip labai nesikoncentruotumėte į šių dvasinių patyrimų išgyvenimą, nes jie iš tiesų nėra tokie svarbūs jūsų dvasiniam augimui. Daugelis dvasingų žmonių yra klaidingai įsitikinę, kad kulminacinio patyrimo išgyvenimas yra ženklas, jog esate dvasiškai pažengę. Kaip jau anksčiau sakėme, kuo aukščiau pakeliate savo sąmonę, tuo mažesnis yra kontrastas ir atstumas tarp jūsų įprastinės kasdienės sąmonės ir, pavyzdžiui, mūsų taip vadinamos Kristaus sąmonės.

Tad tai reiškia, kad nebepatirsite „kulminacinio“ patyrimo, nes nebus kontrasto. Pakilimai yra įmanomi tik tuomet, kai egzistuoja nuosmukiai. Tai yra įmanoma tik tuomet, kai egzistuoja reliatyvus aukšto ir žemo patyrimas. Ir kuo aukščiau kylate savo Kristiškume, tuo mažesnis darosi atstumas, ir todėl jūsų sąmonėje nebelieka pakilimų ir nuosmukių. Tai, ką daugelis žmonių vadina nušvitimu, jeigu jie patirtų nušvitimą, iš tiesų labai nusiviltų, nes tai nėra šis dramatiškas pokytis sąmonėje. Nušvitimas yra nedualistinė sąmonės būsena, o kur nedualistinėje sąmonėje būtų vietos kontrastui? Kur būtų aukšta ir žema, kur būtų gėris ir blogis? To nėra. Tad yra daug dvasingų žmonių, kurie patirtų didžiulį nusivylimą, jeigu staiga patirtų nušvitimą, ir jie sakytų: „O, bet tai negali būti tai – tai negali būti tikrasis nušvitimas.“

Tad klausimas, kurį sau galite užduoti, yra toks: kada ateina tas momentas, kai šių cheminių substancijų vartojimas iš tiesų pradeda stabdyti jūsų dvasinį augimą, nes esate pasiruošę pakilti į aukštesnį lygmenį? Ir jeigu klausiate apie Estijos nacionalinę sąmonę – kuo daugiau dvasingų žmonių vartoja šiuos narkotikus ir tampa nuo jų priklausomi, tuo labiau jie stabdo kolektyvinės sąmonės augimą. Na ir dabar, labai gerai žinau, ir būtent dėl to panaudojau šį žodį, ir daugelis ajavaską vartojančių žmonių man prieštaraus ir sakys, kad ji nesukelia priklausomybės, kad jie netapo priklausomi nuo šio augalo. Na, mano mylimieji, nežaiskime šio žodžių žaidimo, nes jeigu nesate priklausomi nuo pačios cheminės substancijos, jums vis tiek gali išsivystyti priklausomybė nuo patyrimo, kurį ji jums suteikia. Tad tai nėra fizinė priklausomybė, kuri, pavyzdžiui, išsivysto vartojant heroiną, ir kuri pasireiškia fiziniais simptomais, kai negaunate narkotiko. Tačiau tai vis tiek gali būti emocinė, netgi mentalinė, ir netgi tam tikru laipsniu identiteto lygmens priklausomybė, kuomet jums reikia to patyrimo ar bent jau galvojate, kad jums jo reikia. Tad tai yra tikra tiesa, kad yra daug žmonių Estijoje ir kitur, kurie buvo įtraukti į šį mąstymą, kad tai yra jų būdas siekti dvasinio augimo, tačiau jeigu jie paliktų šių cheminių substancijų vartojimą ir atrastų kitus būdus, galėtų daryti daug greitesnį progresą ir todėl galėtų padaryti daug didesnį poveikį savo šaliai.

Tad tai iš tiesų yra tiesa, kad tokioje nedidelėje šalyje kaip Estija yra tik nedidelis žmonių procentas, kurie yra pasiekę tokį dvasinio išsivystymo lygį, kad gali pakelti kolektyvinę sąmonę, ir jeigu pernelyg dideliam jų skaičiui išsivystys priklausomybė nuo šių patyrimų, jie pradės stabdyti savo šalies augimą. Ir tą patį galima pasakyti apie daugelį kitų šalių, tačiau, vėlgi, žinote, kad tokioje nedidelėje šalyje kaip Estija keli žmonės daro didesnę įtaką.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels