Švytuoklės ir kiti mechaniški būdai atsakymams gauti

Klausimas: Ar leidžiama naudotis švytuokle klausimams užduoti, ir ar jie atsakys?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels, perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais:

Pakylėtieji mokytojai niekada nereaguoja į švytuokles, mano mylimieji. Taip yra dėl to, kad švytuoklė yra mechaninis prietaisas, o mes nereaguojame į mechaninius prietaisus.

Norėdami mus pasiekti, turite pakelti savo sąmonę iki tokio lygmens, kuriame jums nebereikėtų tuo naudotis, ar tai būtų švytuoklės, raumenų testavimas, numerologija, Taro kortos – ir visi tie dalykai, kuriuos yra sugalvoję žmonės. Žinau, kad ankstesniais amžiais kai kurie žmonės, pavyzdžiui, naudodavo krištolinius rutulius, kad įvestų save į pakitusią sąmonės būseną, kurioje tapdavo imlesniais. Nėra taip, kad tai neturėjo tam tikro pagrįstumo ankstesniais amžiais, kadangi kolektyvinė sąmonė buvo žemesnė, tačiau dabartiniame amžiuje tai neturi jokio pagrįstumo. Nėra taip, kad negalėtumėte gauti atsakymų naudodamiesi šiais metodais, tačiau šie atsakymai neateis iš pakylėtojo lygmens.

Jūs juos gausite iš būtybių žemesnėje identiteto karalijoje arba mentalinėje karalijoje, ar netgi emocinėje karalijoje, tad turite nuspręsti, iš kur norite gauti savo atsakymus. Žinau, kad kai kurie žmonės taip desperatiškai nori gauti tam tikrą atsakymą, kad yra pasiruošę jį priimti beveik iš bet kokio šaltinio. Tačiau, kai esate pakylėtųjų mokytojų mokinys ir žinote apie mūsų mokymus, turite suvokti, kad jūs esate atsakingi už savo sąmonės pakėlimą iki tokio lygmens, kuriame galėtumėte gauti atsakymą iš vidaus per savo intuiciją. Būtent dėl to pasiuntinys neatsakinėja į asmeninius klausimus, ir būtent dėl to nenorime per pasiuntinį atsakinėti į asmeninius klausimus, nes tai tegali kliudyti jūsų Kristiškumui.

Turite suprasti, kad tai yra jūsų atsakomybė taikyti mokymus ir gauti atsakymus iš vidaus. Ir tuomet turite priimti, kad, kol nesugebėsite gauti šių atsakymų, gali būti, kad neturėsite atsakymo į tą klausimą. Tad šis klausimas gali likti neišspręstas.

Ir jums taip pat reikia suvokti, kad daugelis klausimų, kuriuos turi žmonės, ar jie turėtų daryti tą ar aną (ar turėčiau tuoktis su šiuo žmogumi, ar turėčiau tuoktis su anuo žmogumi), ir visi šie dalykai, neturi tiesioginio, linijiško atsakymo. Tikrasis būdas atsakyti į klausimą yra pakelti savo sąmonę, kuomet klausimas taptų nebesvarbus. Jūs nebejaustumėte poreikio užduoti šį klausimą, nes būtumėte transcendavę apribojimus, iš kurių kilo klausimas ar dėl kurių atrodė, kad negalite šio klausimo išspręsti, ir todėl jums buvo reikalingas atsakymas iš aukštesnio šaltinio.

Jums, žinoma, taip pat reikia suvokti, kad, kaip pakylėtųjų mokytojų mokiniui, kaip Kristiškumo keliu keliaujančiam žmogui, jums, tam tikrais atvejais, tiesiog reikia priimti sprendimą ir tuomet stebėti pasekmes. Labai dažnai, kai žmonės uždavinėja šiuos klausimus (ypač jeigu jie nori naudotis mechaniniu prietaisu arba mediumu, arba nori gauti atsakymą iš tariamai kažkokio aukštesnio šaltinio per čenelingais užsiiminėjantį žmogų), iš tiesų taip yra dėl to, kad jie nenori priimti asmeninio sprendimo. Jie nori, kad koks nors aukštesnis šaltinis jiems pasakytų, ką jie turėtų daryti, idant jie galėtų kažką padaryti jausdami, jog tai buvo pats aukščiausias pasirinkimas, ir todėl jie nėra atsakingi už šio pasirinkimo pasekmes. Tačiau kaip iš to galėsite paaugti savo Kristiškume? Tai paprasčiausiai neįmanoma.

Turite suprasti, kad net jeigu turite intuityvų ryšį su pakylėtaisiais mokytojais, bus momentų, kai negausite atsakymo iš vidaus. Turite tai prisiminti, siekdami aukštesnių Kristiškumo lygmenų. Savo išoriniame prote vis dar galite turėti prisirišimą gauti tam tikrą atsakymą, daryti teisingą dalyką. Tačiau yra situacijų, kuriose, nors kitose srityse ir galite turėti ryšį su mumis ir mes jums galime suteikti tam tikras įžvalgas, yra situacijų, kuriose mes to nedarysime, nes pasimokyti jose galėsite tik priimdami sprendimą, grįstą tuo, ką šiuo metu žinote; ir tuomet patirdami pasekmes, pasinaudodami jomis savo sąmonei pakelti, kad galėtumėte priimti geresnį sprendimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels