Dangus

Traukos dėsnis ir stebuklinis mąstymas

Klausimas: Ar kartais nėra prieštaravimo tarp traukos dėsnio ir to, apie ką Nada kalba savo knygoje „Mistinės Taikos iniciacijos“?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Nados per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Populiarusis traukos dėsnis populiarus yra dėl to, kad yra patrauklus tam tikriems žmogiškos prigimties aspektams, kurie yra priešingi dvasinei prigimčiai. Tai yra vienas iš tų dalykų, dėl kurių mokytojai dalina pažadus, kurie daugumai žmonių neišsipildo. Visada yra pavyzdžių, kai žmonėms pavyko materializuoti tai, ko jie norėjo, tačiau tai įvyko nebūtinai dėl to, kad jie naudojosi konkrečiu išoriniu mokymu ar filosofija, o dėl to, kad jau turėjo momentumą iš ankstesnių gyvenimų.

Tad jeigu ryšitės į tai sąžiningai pažvelgti, pamatysite, kad daugelis žmonių, kurie naudojosi tais dalykais, ar tai būtų traukos dėsnis, ar daugelis kitų egzistuojančių schemų, iš tiesų negavo tų rezultatų, kuriuos norėjo gauti. Ir tai, ką norėjau išreikšti šioje knygoje nėra, žinoma, skirta tam sąmonės lygiui, kuriame šie mokymai yra patrauklūs žmonėms. Mano knyga yra skirta tiems, kurie praėjo pirmųjų penkių spindulių iniciacijas ir pakėlė save iki to sąmonės lygmens, kuriame aš mokau. Ir tame sąmonės lygmenyje jums iš tiesų reikia pažvelgti į šiuos stebuklinio mąstymo elementus, kadangi jie veda į nusivylimą. Daugybė žmonių tai išmėgino ir nusivylė.

Ir iš esmės, Asmeninio Meistriškumo kurse mes, žinoma, mokome asmeninio meistriškumo. Tai, tam tikra prasme, yra proto meistriškumas materijai, tačiau turite suprasti, kad proto meistriškumo materijai negalima pasiekti per atskirąjį aš, nebent nueitumėte į juodąją magiją, kurioje galite įgyti tam tikrą kontrolę materijai, tačiau, žinoma, mes savo mokinių to nemokome, kadangi tai nepadeda jums kelti savo sąmonės. Tai tik padeda pažeminti jums savo sąmonę.

Tad egzistuoja tam tikra sąmonės būsena, kurioje traukos dėsnis ir kitos panašios filosofijos yra patrauklios žmonėms, nes jie yra susitapatinę su atskiruoju aš ir nori tikėti, kad galės paimti atskirojo aš troškimus ir naudodamiesi šia konkrečia technika galės materializuoti tai, ko trokšta per atskirąjį aš. Tam tikra prasme, galime sakyti, kad visata yra kosminis veidrodis, ir mes taip pat savo knygose paaiškinome, kad jūs galite, tam tikru laipsniu, naudotis žemesniąja sąmone materijai manipuliuoti, kad priverstumėte ją jums duoti tai, ko norite trumpalaikėje perspektyvoje.

Tačiau jeigu esate pakylėtųjų mokytojų mokinys, tai iš tiesų neturėtų jūsų dominti, bent jau kai pakylate virš tam tikro sąmonės lygmens – kai pasiekiate tuos lygmenis, kuriems aš dėstau savo knygoje – jūsų nedomina trumpalaikė nauda. Jus domina jūsų ilgalaikis augimas.

Ir tame taške turite paleisti tas paskutines stebuklinio mąstymo liekanas. Būtent išorinė savastis, atskiroji savastis turi stebuklinį mąstymą, nes ji galvoja, kad egzistuoja būdas gauti tai, ko norite, nepaleidus išorinės savasties. O mes mokome kelio, kad iš tiesų yra būdas gauti tai, ko norite, tačiau tam turite paleisti išorinę savastį.

Ir tai yra tikra tiesa, kai žmonės sako: „Bet tai reiškia, kad negausiu to, ko noriu savo dabartiniame sąmonės lygmenyje.“ Ir jūs, žinoma, negausite to, ko norite per išorinę savastį, betgi mes jums niekada iš tiesų nesakėme ir nežadėjome, kad gausite tai, ko norite per išorinę savastį, eidami keliu link pakylėjimo, argi ne taip?

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels