Ankstesniais gyvenimais grindžiamas autoritetas

Klausimas: Norėčiau paklausti apie vyrą, kuris teigė, kad yra persireinkarnavusi jauno vyro, kuris Jėzaus buvo prikeltas iš numirusių, dvasia. Šis žmogus buvo subūręs dvasinį judėjimą Estijoje, gyvavusį iki jo mirties 1995 metais.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Estijoje 2017 metais.

Mano mylimieji, mes paprastai nenorime komentuoti specifinių žmonių, specifinių mokytojų, jų ankstesnių įsikūnijimų ir taip toliau. Ir tai, vėlgi, yra susiję su laisva valia. Tačiau apie ankstesnius gyvenimus pasakysiu vieną dalyką: galite rasti daug žmonių, kurie teigia, kad jiems buvo atskleisti visi jų ankstesni gyvenimai arba kai kurie ankstesni gyvenimai. Tačiau čia jums reikia turėti šiek tiek daugiau įžvalgumo, šiek tiek daugiau išminties. Galite matyti tam tikrą tendenciją, kad yra žmonių, kurie nori pasirodyti dvasiniais mokytojais, psichiniais mediumais ar dar kažkuo. Ir jie tuomet teigia turintys tam tikrą autoritetą dėl to, kad turėjo tą ar aną ankstesnį įsikūnijimą. Ir jie gali būti tvirtai tuo įtikėję, tačiau tai ne visada gali būti tiesa.

Kai kuriais atvejais žmonės, žinoma, gali sužinoti savo ankstesnius gyvenimus, ir jie žino, kad jų turimos žinios yra teisingos. Tačiau paprastai žmonės, kurie išsako tokius viešus teiginius, turi kažkokią netyrą motyvaciją ir todėl daugeliu atveju gali nesugebėti tiksliai ir detaliai to matyti. Tad tikrasis klausimas, kurį sau turėtumėte užduoti, yra toks: ar man iš tiesų yra būtina žinoti savo ankstesnius gyvenimus? Nes koks būtų tikslas? Ir tai siejasi su mokymu, kurį mes perdavėme apie tas savastis, kurias susikūrėte kaip reakciją į savo gimimo traumą, ir jūs iš tiesų galite susikurti atskirąją savastį, kuri trokšta turėti kažkokį ypatingą autoritetą Žemėje, kad žmonės jūsų klausytų.

Ir vienas iš būdų siekti šio autoriteto yra troškimas būti buvus įžymiu žmogumi ankstesniame gyvenime, ir netgi galite manyti, kad jums tai buvo atskleista per kažkokį dvasinį procesą arba kad jums tai atskleidė dvasinis mokytojas. Tačiau tai gali nebūti tiesa, ypač jeigu turite tokią intenciją. Jūs, žinoma, taip pat galite apsilankyti psichiatrinėse ligoninėse ir atrasti joje du žmones, kurie abu galvoja, kad ankstesniame gyvenime buvo Napoleonu. Tad, žvelgiant iš aristoteliško požiūrio taško galite sakyti, jog jie negali abu būti teisūs. Taip pat galite sakyti, kad galbūt nė vienas iš jų nėra teisus. O galbūt į tai galite pažvelgti kitaip. Mes jau anksčiau užsiminėme, kad yra daug žmonių praeityje, kurie tapo įžymiomis istorinėmis asmenybėmis, ir šie žmonės sukūrė kažką panašaus į archetipą – tai, kaip tam tikrą psichologiją turintys žmonės elgiasi praktinėse situacijose. Tad iš tiesų egzistuoja pavyzdžiai žmonių, kurie įvairiais būdais priėjo supratimo, kad jie buvo tam tikru žmogumi ankstesniame gyvenime.

Ir iš tiesų nėra taip, kad jie buvo tuo žmogumi. Tačiau tam, kad galėtų kažką išspręsti savo psichologijoje, jiems reikia tikėti, kad jie buvo tuo žmogumi, nes tai jiems suteikia impulsą, ar bent jau suteikia jiems galimybę iš arčiau pažvelgti į to žmogaus psichologiją, pamatyti, ką jie vis dar tebeturi savo psichikoje šiame gyvenime ir tuomet su tuo dirbti.

Tad tokiais atvejais sakyčiau, kad žmonių susidarytas įspūdis yra konstruktyvus, net jeigu jie iš tiesų nebuvo įsikūniję tuo žmogumi. Jūs, pavyzdžiui, galite pažvelgti į istoriją ir matyti, kad iš tiesų buvo ribotas žmonių skaičius, kurie buvo svarbiais arba žinomais žmonėmis istorijoje, ir, žinoma, yra daug daugiau žmonių įsikūnijime, tad jūs visi negalėjote turėti daug įžymių įsikūnijimų, ir yra tikėtina, kad daugelis jūsų neturėjote jokių įžymių įsikūnijimų.

Tad mes iš tiesų norime, kad mūsų mokiniai pripažintų, jog, žinoma, jūs turėjote ankstesnius gyvenimus, nes jums tai yra svarbu žinoti, kad galėtumėte suvokti, jog jūsų psichologija yra labai sudėtinga ir galėjote patirti traumas, kurios yra labai gilios, ir todėl jums reikia ypatingai stipriai su tuo dirbti, kad galėtumėte tai įveikti. Tačiau be šito jums iš tiesų nereikia rūpintis tuo, kuo jūs buvote ar nebuvote. Suprantu, kad yra pakylėtųjų mokytojų mokinių, kurie jaučia, kad pakylėtieji mokytojai jiems atskleidė jų ankstesnius gyvenimus, tačiau daugeliu atveju šis atskleidimas paprasčiausiai neatėjo iš pakylėtosios karalijos.

Šie žmonės taip stipriai troško sužinoti kai kuriuos iš savo įsikūnijimų, kad išgyveno netikrą patyrimą ir juo įtikėjo. Tad, vėlgi, negi iš tiesų yra svarbu, kuo jūs buvote? Galiu jus užtikrinti, kad jeigu jums iš tiesų reikės tai žinoti, atrasite būdą tai sužinoti, tačiau tai labai retai nutinka žmonėms, kurie turi kažkokį troškimą, kad ir koks būtų šis troškimas, ar tai būtų noras būti buvus specifiniu žmogumi ar netgi noras būti buvus svarbiu žmogumi ankstesniame gyvenime. Sakyčiau, kad aukščiausio lygmens dvasinis mokytojas savo autoriteto negrįs savo ankstesniais gyvenimais, sakydamas, kad buvo tuo ar anuo asmeniu, ir tiesiog leis mokymui kalbėti pačiam už save. Tad, bendrai paėmus, tie mokytojai, kurie savo autoritetą grindžia kažkokiu ypatingumu, lygindamiesi su kitais, yra mokytojai, į kuriuos turėtumėte žiūrėti su didesniu atsargumu ir turėtumėte labai atidžiai ištirti jų intencijas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels