Ar Jėzus negalėtų transformuoti visos tamsos?

Klausimas: Yra sakoma, kad Jėzus nuramindavo audras ir darė kitus neįtikėtinus dalykus, ir yra sakoma, kad tamsos jėgos daro ką daro, nes nori mūsų šviesos. Ar negalėtų Jėzus transformuoti tamsiosios karalijos, duodamas jiems tiek daug šviesos, kad tamsa nustotų egzistuoti? Darau prielaidą, savo naujoko supratime, kad energija tiesiog neišnyksta, tačiau gali būti transmutuojama. O gal tamsos būtybės taip pat turi laisvą valią, kurios negalima pažeisti? Bet kaip tuomet Jėzus išvarydavo demonus iš žmonių, kuriems reikėjo pagalbos ir gydymo?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Amerikai skirtame vebinare.

Tamsos būtybės gali turėti ir gali neturėti laisvos valios. Mes jau anksčiau esame tai paaiškinę. Yra puolusių būtybių, kurios savo kelionę pradėjo būdamos bendrakūrėjais, tačiau pasirinko priešintis aukštyn kylančiam Gyvenimo Upės judėjimui ir todėl nupuolė. Šios tamsos būtybės turi laisvą valią. Tačiau taip pat yra tamsos būtybių, kurios yra demonai, ir tai yra kolektyviškai sukurti padarai, kurie yra labiau panašūs į automatonus arba kompiuterines programas, ir jie neturi laisvos valios, kadangi neturi savimonės. Demonų išvarymas iš žmogaus nepažeidžia demonų laisvos valios, kadangi jie jos neturi. Tačiau tai pagerbia žmogaus laisvą valią, kadangi demonus iš tiesų galite išvaryti tik tuomet, jeigu žmogus yra pasiruošęs juos paleisti, o tam reikalingas laisvos valios pasirinkimas.

Kalbant apie stebuklus, mes jau anksčiau sakėme, kad kai pasirodžiau fiziniame kūne, tai buvo tamsesni laikai, tankesni laikai, ir egzistavo būtinybė atlikti tam tikrus regimai stebuklingus dalykus, pademonstruojant žmonėms aiškiausiu būdu, kokiu tik jie galėjo suvokti, kad egzistuoja potencialas pasiekti aukštesnę sąmonės būseną. Šiandieniniame amžiuje tai nebėra reikalinga ir tai iš tiesų nėra kažkas, ką mes ketiname materializuoti. Mes norime, kad žmonės susiderintų, naudotųsi savo vidiniu įžvalgumu, naudotųsi savo intuicija pajausti, kad mes esame tikros būtybės. Mes neketiname to pademonstruoti tokiu būdu, kad masės negalėtų paneigti, nes mums iš tiesų nerūpi pritraukti mases į savo mokymus. Mums rūpi pritraukti tuos, kurie yra pasirengę mokymams, kadangi naudojosi savo laisva valia, kad taptų pasirengę.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels