Į įsikūnijimą vengiančios ateiti puolusios būtybės

Klausimas: Emocinėje, mentalinėje ir identiteto karalijose yra puolusių būtybių, kurios vengia ateiti į įsikūnijimą, kadangi žino, jog, kai jau atsidurs fiziniame kūne, negalės išvengti joms nutinkančių pasekmių. Kokiu būdu joms yra pritaikomas karmos dėsnis ir kokios jėgos arba dėsniai priverčia būtybę nusileisti į įsikūnijimą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels, perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais:

Na, laisva valia visada vaidina savo vaidmenį, mano mylimieji. Net ir puolusi būtybė turi šiokią tokią laisvą valią, tačiau gali ateiti toks momentas, kai būtybė bus susikūrusi tiek daug karmos, jog negalės išvengti atėjimo į įsikūnijimą.

Tačiau puolusios būtybės, kaip jau anksčiau sakėme, yra išmokusios daryti vieną dalyką: išsisukti nuo savo karmos, ta prasme, kad jos sugeba priversti kitus žmones prisiimti dalį savo karmos. Tai gali nutikti, jeigu, pavyzdžiui, įsikūnijime esanti puolusi būtybė sugeba įstumti visą šalį į karą, ir visa šalis patiki ideologija, kuria yra grindžiamas šio karo reikalingumas, ir šitaip žmonės gali prisiimti dalį atsakomybės už ėjimą į šį karą. Ir tuomet puolusiai būtybei nereikės nešti pilnos savo karmos naštos, nes dalis jos nuguls ant žmonių pečių.

Tai taip pat galioja ir kai kurioms aukštesnėje karalijoje esančioms būtybėms. Jos sugebėjo suprojektuoti savo karmą, priversdamos kitus žmones arba kitas būtybes prisiimti jų karmą, idant joms nereikėtų ateiti į įsikūnijimą. Jos gali išsisukinėti nuo atėjimo į įsikūnijimą. Ir iš tiesų tai yra įmanoma kuriam laikui atidėti, tačiau neįmanoma to atidėti amžinai.

Tačiau taip pat yra būtybių, ypač identiteto karalijoje, kurios vis dar tebėra puolusioje sąmonėje, tačiau nėra agresyvios. Jos nesiekia manipuliuoti žmonėmis fizinėje visatoje; jos į tai žiūri truputį iš kitokios perspektyvos. Jos rado kitą pretekstą netranscenduoti puolusios sąmonės, nebūtinai projektuodamos tai ant didelio žmonių skaičiaus. Ir šiuo atveju, iš jų karmiškai nėra reikalaujama nusileisti į įsikūnijimą, ir jos renkasi į jį nenusileisti. Tiesą sakant, jos nenori įstrigti fizinėje oktavoje, kadangi suvokia, kaip joje yra sunku išvengti pasekmių.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels