Kaip elgtis su apsėdimu

Klausimas: Šis klausimas būtų apie apsėdimą. Yra atvejų, kai net ir pakylėtųjų mokytojų mokiniai buvo apsėsti tamsos jėgų. Ar galėtų pakylėtieji mokytojai mums perduoti invokacijas apsaugai ir išgydymui nuo apsėdimo?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Mes jums jau perdavėme invokacijas ir šaukinius, kurie iš tiesų gali jums padėti to išvengti. Turite pirmąjį, labai ilgą rožinį Arkangelui Mykolui. Turite kitas invokacijas ir turite šaukinius Arkangelui Mykolui ir Astrėjai. Mes, žinoma, galėtume kažką perduoti, kas būtų specialiai skirta apsėdimui, tačiau tai iš tiesų nėra tokia plačiai paplitusi problema tarp pakylėtųjų mokytojų mokinių.

Būtų žymiai svarbiau, kad tie, kurie šitai patiria, naudotųsi išoriniais įrankiais, tačiau taip pat, žinoma, suprastų, kas yra apsėdimas, kaip apie tai kalbėjo Arkangelas Mykolas ir Surija, kalbėdami apie žmones, kurie tampa valdomi diktatoriaus.

Diktatorius išpildo tam tikrą šių žmonių turimą poreikį, nors dažnai tai būna pasąmoningas poreikis. Tad kai kažkoks padaras arba demonas įsiveržia į jūsų energetinį lauką ir jus apsėda, taip nutinka dėl to, kad jūs jį prisikvietėte savo sąmoningai nesuvoktu poreikiu. Šis poreikis, žinoma, nėra jūsų poreikis. Tai ne Sąmoningasis AŠ turi šį poreikį; šį poreikį turi atskiroji savastis. Tad turite naudotis įrankiais šiai atskirajai savasčiai atskleisti. Tačiau taip pat tam tikru momentu turėsite priimti sprendimą palikti šį troškimą būti ypatingu ar turėti ypatingus gebėjimus, nes būtent tuo jūs ir prisikvietėte jus apsėdusį padarą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels