Kaip puolusios būtybės gali augti ir pakilti?

Klausimas: Jeigu puolusios būtybės negauna šviesos iš aukščiau ir neturi ryšio su savo AŠ ESU Esatimi, kaip jos gali augti iki savo pakylėjimo? Kiek puolusių būtybių sugebėjo tai padaryti ir pakilti? Jeigu žmogus yra puolusi būtybė, tačiau vėliau atsigręžė į šviesą, ar jis tuomet nustoja būti puolusia būtybe? Ar galėtumėte pasakyti tokių būtybių, kurios atsigręžė į šviesą, pavyzdžių?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Olandijoje.

Na, negalėtume duoti tokių žmonių pavyzdžių iš žinomos žmonijos istorijos, tačiau ankstesnėse sferose daugelis puolusių būtybių iš tiesų sugrįžo į šviesą, kaip tu sakai, jos pradėjo eiti dvasiniu keliu ir pakilo. Taip pat ankstesnėse sferose buvo tokių, kuriems buvo pademonstruota būtinybė keistis, ir užuot nupuolę, jie priėmė būtinybę pasikeisti ir eiti keliu.

Turite suprasti, kaip sakėme, jog kad ir kokius patyrimus patirtumėte čia Žemėje, kad ir kokie jie jums būtų negatyvūs ar traumuojantys, jūsų AŠ ESU Esatis vis tiek sugeba išmokti pozityvias pamokas. Tas pats galioja ir puolusioms būtybėms, bent jau tam tikru laipsniu.

Tad tai reiškia, kad jeigu paimtume būtybę, kuri galbūt nupuolė per keletą sferų ir patyrė daug, daug patirčių, vis tiek egzistuoja tam tikros pozityvios pamokos, kurias AŠ ESU Esatis iš to išmoko, ir kai puolusi būtybė po to apsigręžia ir pradeda eiti keliu, ji palaipsniui savo augime pasieks tašką, kai pradės taikyti pozityvias pamokas, esančias jos AŠ ESU Esatyje, ir toliau ant jų statys, tai reiškia, kad ji galės daug greičiau išsilaisvinti iš puolusios sąmonės, nei būtų galėjusi tai padaryti tuo atveju, jeigu nebūtų patyrusi tų patirčių, kuriomis dabar gali remtis.

Kaip puolusi būtybė gali atsigręžti į šviesą? Na, iš esmės tuo pačiu būdu, kaip apsigręžia ir žmonės – per skaudžių smūgių mokyklą. Būtybė pasiekia tašką, kuriame jai būna gana tokių patirčių, per kurias ji visą laiką kovoja būdama puolusioje sąmonėje, ir ji pradeda suvokti, kad puolusi sąmonė yra labai labai nemalonus, labai labai varžantis kalėjimas. Ir kai ji išvysto tą motyvaciją keistis, ji negali pati pakilti iš tos puolusios būsenos. Tačiau jeigu ryšis paprašyti pagalbos iš pakylėtosios karalijos, ji gaus tą pagalbą, ir tuomet šios pagalbos dėka palaipsniui galės pakilti iš puolusios būsenos iki tokio lygmens, kuriame galės pradėti eiti keliu.

Ateina momentas, kai galime sakyti, kad dabar būtybė yra tvirtai įstojusi į aukštyn vedantį kelią ir todėl ji nebėra puolusi būtybė, kadangi puolusios būtybės apibrėžimas teigia, jog tai yra tokia būtybė, kuri atsisako eiti savitranscendencijos keliu. Kada tai tiksliai įvyksta, nenoriu jums duoti konkretaus apibrėžimo. Tai tam tikru laipsniu yra individualu, tačiau iš tiesų ateina momentas, kai galite sakyti, kad ši būtybė nebėra puolusi būtybė. Ji, žinoma, vis dar tebeturi daug neišspręstos psichologijos, daug atskirųjų savasčių, daug karmos, kurią turi subalansuoti, ir taip toliau, tačiau ji nebėra puolusi būtybė, kadangi dabar yra pasiryžusi save transcenduoti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels