Dangus

Kas nutiks su tamsos jėgomis Aukso Amžiuje

Klausimas: Jeigu ši planeta pradės kilti, kur pasidės tamsos jėgos?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Tai iš tiesų nėra mano problema, mano mylimieji. Mums pereinant į Aukso Amžių ir keliant kolektyvinę sąmonę, natūraliai ateis momentas, kai puolusios būtybės nebegalės daugiau įsikūnyti Žemėje. Jos pereis kitur, tačiau tam yra kiti Mokytojai, kurie tuo pasirūpins.

Aš esu pilnai užimtas darbu kelti šią planetą ir nesijaudinu dėl to, už ką nesu atsakingas. Galite būti tikri, jog bus vietų, į kurias jos galės eiti, ir kažkokiu būdu joms bus suteiktos galimybės pakelti savo sąmonę ir sugrįžti į pozityvų kelią.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels