Mechanizuotas žmogus

Klausimas: Summit Lighthouse buvo pasakyta, kad Nefilimų milžinai sumaišė savo sėklą su gyvūnų sėkla. Ką tai reiškia? Jeigu tai tiesa, ar jie taip pat turi Sąmoningąjį AŠ?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Na, Summit Lighthouse davė mokymus apie įvairias puolusių būtybių rūšis, atėjusias iš įvairių aplinkų, ir mes pasirinkome nekartoti šio mokymo šioje dispensacijoje. Tai reiškia, kad buvo toks laikas praeityje, Atlantidoje ir netgi ankstesnėse civilizacijose, kuomet jie turėjo gebėjimą, kurį ir jūs šiandien turite, manipuliuoti genais. Tiesą sakant, jie šį savo gebėjimą buvo labiau išvystę.

Egzistavo tam tikra puolusių būtybių evoliucija, kurios mėgino maišyti savo DNR su gyvūnų DNR, siekdamos sukurti tam tikrą vergų rasę – kitaip tariant, tokius žmones, kurie nebūtų pilnai suvokiantys save. Šios būtybės iš pradžių neturėjo Sąmoningojo AŠ, kadangi puolusios būtybės, žinoma, nesugeba nė vienai būtybei perduoti Sąmoningojo AŠ. Tai gali padaryti tik pakylėtieji mokytojai.

Tačiau tai įvyko labai seniai. Didžioji šių būtybių dalis nebėra įsikūnijime arba jos gavo Sąmoningąjį AŠ ir trilypę liepsną todėl, kad paaugo, būdamos kolektyvinės sąmonės Žemėje dalimi.

Mes iš tiesų perdavėme tam tikrus mokymus Summit Lighthouse apie „mechanizuotą žmogų“, kad tai buvo genetiškai modifikuotus kūnus turėjusi rasė, neturėjusi trilypės liepsnos ar Sąmoningojo AŠ ir neturėjusi gebėjimo save transcenduoti. Jie buvo sukurti kaip bitės darbininkės, vergų rasė puolusioms būtybėms.

Šiandien mes labiau esame linkę sakyti, kad yra žmonių, kurie yra susikūrę tokią daugybę atskirųjų savasčių sluoksnių, kad jie, tam tikra prasme, funkcionuoja beveik mechanizuotu būdu, nes nesinaudoja savo gebėjimu pažvelgti į save, atsitraukti ir tarti: „Kodėl aš tai darau? Kodėl aš šitaip reaguoju? Ar galėčiau tai pakeisti?“ Jie, tam tikra prasme, yra mechaniškoje sąmonės būsenoje.

Priešingai nei mano dauguma puolusių būtybių, jos taip pat, tiesą sakant, patenka į šią kategoriją. Puolusi būtybė nesinaudoja savo savimone, kad stebėtų save ir savęs paklaustų: „Kodėl aš šitai darau? Kodėl aš šitaip reaguoju? Ką galėčiau pakeisti?“ Ji funkcionuoja mechanišku būdu. Na ir dabar, ji gali atrodyti ganėtinai pažengusi lyginant su šiomis kitomis būtybėmis, apie kurias kalbu, kadangi egzistavo tokį ilgą laiką, tačiau ji yra mechaniška, ta prasme, kad netranscenduoja savęs. Būtent toks yra tikrasis skirtumas: ar būtybė transcenduoja save naudodama savo sąmonę – kas būtent ir yra Sąmoningojo AŠ esmė, – naudodama šį gebėjimą atsitraukti nuo savęs, pažvelgti į save ir užduoti šiuos klausimus.

Puolusios būtybės gali tai padaryti teoriškai, tačiau jos dažnai yra susikūrusios tiek daug sluoksnių per savo nuopolį, nupuldamos galimai net per keletą sferų, kad šis gebėjimas yra taip giliai palaidotas, jog praktiškai jos negali juo naudotis.

Kai kurie iš jūsų, įskaitant ir šį pasiuntinį, iš tiesų buvote sutikę būtent tokias puolusias būtybes. Jos neturi normalios savimonės. Jos mano, kad visi kiti žmonės žiūri į save taip, kaip jos pačios į save žiūri, kad jų gyvenimo suvokimas yra toks pat kaip jų. Kai šie žmonės kažką pasako, jie mano, kad ir visi kitai taip pat rimtai tai priima ir priima tai tuo pačiu būdu kaip ir jie. Jie neturi, ar bent jau nenori naudotis gebėjimu atsitraukti žingsnį atgal ir suvokti, kad tai nėra tiesa.

Būtent dėl to kai kurie iš jūsų, tiesą sakant, visai nemaža jūsų dalis, galite matyti žmones savo gyvenime, su kuriais galite kalbėti vėl ir vėl, mėgindami kažką jiems paaiškinti, tačiau negalite jų pasiekti. Negalite priversti jų suprasti, nes jie nenori arba nesugeba aktyvuoti savo gebėjimo pažvelgti į save iš išorės, o būtent tokia yra Sąmoningojo AŠ esmė.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels