Nėra būtybės, kurią būtų galima tituluoti blogiausia būtybe visatoje

Klausimas: Kokią būtybę būtų galima laikyti pačia blogiausia būtybe visatoje?

Atsakymas iš Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Estijoje 2017 metais.

Na, aš į tai atsakysiu, kadangi nėra tokio dalyko, kaip pati blogiausia būtybė visatoje. Tad tai tiesiog yra naudojama kaip bendra koncepcija, kuomet jie (pakylėtieji mokytojai) gali sakyti, kad net ir pati blogiausia būtybė visatoje neturi Dievui prilygstančių galių ar panašiai. Matote – puolusios būtybės iš tiesų norėtų, kad egzistuotų toks titulas, ir tikriausiai daugelis jų gvieštųsi šio titulo, norėdamos būti ta pačia blogiausia būtybe visatoje, nes tai labai papuoštų jų CV (juokas). Matote, mokytojai nepripažįsta hierarchijos, kurią puolusios būtybės tarpusavyje susikūrė, jos gali būti susikūrusios kažką panašaus į tai – nežinau, bet esu tikras, kad JEIGU jos kažką tokio sukurtų, niekada nesugebėtų sutarti, kas turėtų viskam vadovauti – kas turėtų būti vadinamas šia pačia blogiausia būtybe, nes tarp jų visada egzistuoja varžymasis.

Klausimas: Ar galėtume tai prilyginti pasakymui, kad tai buvo arčiausiai prie Dievo prieš savo nuopolį buvusi būtybė?

Kimas: Ne, ne, nėra teisinga taip sakyti ar į tai šitaip žiūrėti. Žinau, kad galite rasti mokymų, nepamenu, kokie tai yra mokymai, tačiau kai kuriuose mokymuose yra sakoma, kad Liuciferis prieš savo nuopolį buvo aukščiausias iš visų angelų, ir tai tiesiog yra absoliutus puolusių būtybių išsigalvojimas – jos nori pavaizduoti, kad taip buvo…

Čia iš tiesų turite suprasti, ką mokytojai paaiškino apie nuopolį, – kad egzistavo ankstesnė sfera, kurioje nupuolė pirmosios būtybės. Ir nors šios būtybės save išsikėlė vadais tam tikrose planetose, – žinote, galite įsivaizduoti materialią visatą, ir tarkime, kad buvo tam tikras planetų skaičius, nedidelė grupelė planetų, kuriose tam tikros būtybės apsiskelbė vadais, ir sakykime, kad kiekviena iš šių planetų turėjo būtybę, kuri buvo absoliutus, totalus lyderis, o tuomet visos likusios planetos, milijardai planetų mūsų visatoje, tapo pasirengusios pakilti. Tačiau tos kitos planetos nebuvo pasirengusios pakilti, nes nepakėlė savo sąmonės. Tad šie lyderiai nebuvo arti Dievo – jie nebuvo nupuolę, tačiau jie nebuvo arti Dievo. Jie nebuvo patys aukščiausi ar toliausiai pažengę savo sferoje, nes toliausiai savo sąmonėje pažengusi būtybė taip pat yra pati nesavanaudiškiausia. Tad būtent pačios savanaudiškiausios, labiausiai į save susikoncentravusios būtybės mėgino save išaukštinti, ir jos buvo žemiausioje tos sferos evoliucijos pakopoje. Ir tiesiog jos nupuolė aukštesnėje sferoje ir po to, kai nupuolė, jos, žinoma, mėgino įgyti galią kaip atskiros būtybės, puolusios būtybės, ir jos mėgino vogti žmonių energiją ir naudoti šią energiją kurdamos tam tikrus pasireiškimus, dėl kurių galėjo atrodyti galingos. Ir nuo to laiko kai kurios iš jų iš tiesų įgijo tam tikras galias ir tam tikrą tamsos menų įvaldymą („tamsiąją galios pusę“ (juokas)), ir tai jas padaro tam tikromis… nė neabejoju – puolusiomis būtybėmis, kurios, tam tikra prasme, yra daug galingesnės už mane, ir jeigu jos mane pultų, nesugebėčiau apsiginti, tačiau neplanuoju su jomis kovoti, tiesiog planuoju leisti Arkangelui Mykolui mane apginti.

Tad tiesiog sakau, jog tai yra klaidingas supratimas, kad puolusios būtybės turėjo aukštas pozicijas prieš nuopolį – to nebuvo. Jos nori, kad taip manytume, bet matote, tai nėra logiška, kad kas nors galėtų būti labai arti Dievo ir nupulti. Ir taip pat turite suprasti, kad egzistuoja įvairūs mokymai, kuriuose apie puolusius angelus yra kalbama tam tikru būdu, ir net Summit Lighthouse buvo kalbama, kad Liuciferis buvo aukšto rango angelas prieš nupuldamas – netgi Arkangelas, tačiau niekada nebuvo paaiškinta, kaip tokia būtybė galėjo nupulti? Ir tuomet turite tą frazę Biblijoje – Apreiškimo Knygoje, kur yra kalbama apie Liuciferį: „Kaip tu iškritai iš dangaus, Liuciferi“. Ir yra visa ši idėja, kad danguje vyko karas, ir drakonas kovojo prieš Arkangelą Mykolą, ir Arkangelas Mykolas išspyrė jį iš dangaus. Bet kaip danguje galėtų vykti karas? Tame nėra jokios logikos.

Ir todėl vienintelis dalykas, kuris man atrodo logiškas, yra mokymas, kurį man perdavė Pakylėtieji Mokytojai, tai yra, kad egzistavo ankstesnė sfera, kuri dar nebuvo pakilusi, ir būtent dėl to jie galėjo nupulti. Tad net ir tai, kad Liuciferis buvo Arkangelas, nėra teisinga, nes Arkangelas negali nupulti. Tačiau jos nori pavaizduoti – puolusios būtybės nori pavaizduoti, kad visada egzistuoja pagunda pasinaudoti savo laisva valia einant prieš Dievą, nes jeigu neturite potencialo eiti prieš Dievą, tuomet iš tiesų neturite laisvos valios. Tad jos teigs, kad jeigu esate Arkangelas, vis dar tebesate laisvas ir todėl galite potencialiai nupulti. Tačiau esmė yra tokia, kad būdami Arkangelu jūs iš tiesų turite laisvą valią, tačiau kaip galėjote pakilti į šią poziciją? Keldami savo sąmonę ir suvokdami, patirdami visos gyvybės vienovę, o jeigu patiriate visos gyvybės Vienovę, negalite nupulti. Ne dėl to, kad negalėtumėte padaryti šio pasirinkimo, bet dėl to, kad negalėtumėte būti pakankamai kvaili tai pasirinkti, negalėtumėte būti pakankamai nesąmoningi padaryti šį pasirinkimą.

Ir tiktai per fundamentalios gyvenimo realybės nesuvokimą galite nupulti, nes jeigu iš tiesų esate arti Dievo ir suvokiate laisvos valios genialumą ir laisvos valios veikimą – negalite nupulti. Negalite padaryti šio pasirinkimo. Turiu omenyje, teoriškai galėtumėte jį padaryti, bet tiesiog jo nedarytumėte. Žinote, jeigu stovėčiau visiškoje tamsoje su ginklu, galėčiau sau šauti į koją, tačiau jeigu stovėčiau apšviestame kambaryje ir galėčiau matyti savo koją, ar rinkčiausi sau šauti į koją? Ne – nesu toks kvailas, tačiau vis dar tebeturiu laisvą valią, kai renkuosi nešauti sau į koją.

Klausimas: Dievas yra Meilė, ir tai taip pat reikštų, kad jis įkūnija baimę, o gal baimė yra tik kažkas kūne?

Kimas: Taip, tačiau netgi sakymas, kad Dievas yra Meilė, iš tiesų neapima visko, kas yra Dievas. Būtybės gali nupulti, jeigu turi baimę, tačiau jos nebūtinai turi turėti baimę, kad nupultų. Jos gali nupulti dėl to, kad nesuvokia visos gyvybės Vienovės ir todėl mano, jog, pavyzdžiui, yra pakankamai gudrios žinoti, kad Dievas padarė klaidą, ir tai nereiškia, kad tą akimirką jos iš tiesų yra blogos. Yra būtybių, kurios gali nupulti su geriausiomis intencijomis; jos tiesiog neturi pakankamo suvokimo. Tam, kad laisva valia galėtų būti išbaigta, būtybei turi būti leidžiama – nepakilusioje sferoje nėra jokių limitų tam, ką gali daryti nepakylėta būtybė, kaip aukštai ji save gali išsikelti ir priversti kitas būtybes ja patikėti. Ar netgi ir savo pačios prote ji gali save išaukštinti, ir tam nėra jokių limitų. Tad net ir būtybėms nupuolus, joms turi būti leidžiama egzistuoti labai, labai ilgą laiką, kol – turiu omenyje, iš tiesų egzistuoja limitas, kiek ilgai jos tai gali daryti, tačiau be šio laiko limito daugiau nėra jokių kitų limitų iliuzijoms, kurias galite susikurti savo prote.

Būtent dėl to galite nupulti, tad galite turėti geriausias intencijas ir nuoširdžiai tikėti, kaip manau tuo tikėjo kai kurios puolusios būtybės, kad Dievas padarė klaidą suteikęs mums laisvą valią, nes tai sukėlė pavojų visai visatai, tad iš tiesų galite nuoširdžiai tuo tikėti. Tai nėra realybė, kai matote visos gyvybės Vienovę, matote, kad tai nėra teisingas požiūris. Tačiau galite dėl to nupulti, ir iš tiesų negalime sakyti, kad čia nupuolė „bloga“ būtybė – ji vėliau gali pavirsti bloga, bet manau, kad daugelis puolusių būtybių nedaro blogų dalykų, ir jos netgi išoriškai neatrodo piktavališkos, ir būtent tokias būtybes yra sunkiausia atpažinti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels