Dangus

Puolusi būtybė ir kelias į pakylėjimą

Klausimas: Ar yra nors viena Pakylėtoji Būtybė, kuriai teko patirti konfrontaciją su antrąja mirtimi? Tad ar yra nors viena pakilusi būtybė, kuri išgyveno šį patyrimą ir tuomet apsigręžė, ir nuėjo visą kelią iki pat pakylėjimo?

Kimas: Pakylėtoji būtybė?

Klausimą uždavęs asmuo: Taip, kas nors, kas pakilo, kas dabar yra pakilęs, ir jam teko su tuo susidurti, prieš nusprendžiant eiti keliu į pakylėjimą. Ir jis pradėjo savo kelią ir tuomet pakilo.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Mano mylimieji, iš tiesų yra būtybių, kurios buvo nupuolusios, susidūrė su antrąja mirtimi, nusprendė apsigręžti ir eiti keliu aukštyn, ir dabar jos jau yra pakilusios. Tai įvyko tiek ketvirtoje sferoje, tiek penktoje, tiek šeštoje, ir šis procesas vyksta ir šioje sferoje, nors kol kas dar niekas šio proceso neužbaigė. Tad tai visada yra įmanoma.

Žinoma, kai jau pakylate, daugiau nebegalite nupulti, kadangi pakildami atiduodate troškimą naudotis savo laisva valia kaip atskira būtybė ir vietoj to nusprendžiate, kad ja naudositės kaip būtybė, kuri yra vienovėje su visa gyvybe ir su savo AŠ ESU Esatimi.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels