Dangus

Puolusios būtybės įsikūnijime ir ne įsikūnijime

Klausimas: Kokį procentą sudaro Žemėje esančios puolusios būtybės?

Atsakymas iš Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Estijoje 2017 metais.

Kimas: Jaučiu, kad jos sudaro mažiau nei 1%. Tai nėra procentaliai didelis skaičius, tačiau tai vis tiek yra ganėtinai didelis puolusių būtybių skaičius. Tiesiog ne visos jos yra taip atvirai blogos kaip Šėtonas, Liuciferis, Hitleris ir taip toliau. Ir daugelis jų iš tiesų neatrodo esančios blogos, kadangi tiesiogiai nežudo, nesmurtauja ir nekankina žmonių, tačiau jos turi tariamai geras intencijas, siekdamos atnešti kažkokius pokyčius. Tiesiog jų šių pokyčių vizija yra visiškai ydinga ir dažnai šiuos pokyčius yra siekiama atnešti jėga. Tad galėtume sakyti, kad egzistuoja pavyzdžiai lyderių, kurie regimai buvo geranoriški ir norėjo gero savo šalies gyventojams, tačiau jie vis tiek buvo puolusios būtybės, kadangi naudojo kažkokią jėgą, net jeigu tai nebuvo fizinė jėga, jie naudojosi mentaline jėga, įvilkta į kažkokią ideologiją. Tad krikščioniška bažnyčia čia yra puikus pavyzdys. Tačiau šiandien mes turime mokslinį materializmą, kuris iš tiesų buvo sukurtas ir yra skleidžiamas puolusių būtybių, tik, žinoma, jos to nedaro smurtinėmis priemonėmis, jos tai daro naudodamos kitas priemones.

Klausimas: Ar neįsikūnijusių puolusių būtybių yra daugiau nei esančių įsikūnijime?

Kimas: Taip, iš tiesų taip. Jaučiu, kad jų yra daug daugiau. Jų yra daugiau emocinėje karalijoje negu fiziniame įsikūnijime, kadangi yra daug žemesnių būtybių, kurios yra įstrigusios taip vadinamo pragaro arba astralinės plotmės lygmenyse. Jaučiu, kad jų nėra tiek daug mentalinėje karalijoje kiek fiziniame įsikūnijime, ir dar mažiau jų yra identiteto karalijoje. Tačiau emocinėje karalijoje jų iš tiesų yra nemažai.

Klausimas: Ar jos turi lyderį, tokį kaip didžiausio blogio būtybę?

Kimas: Na, jos neturi tik vieno lyderio, nes dažnai varžosi tarpusavyje. Pakylėtieji mokytojai yra vieningi, tačiau puolusios būtybės niekada nesugebės pilnai susivienyti. Jos gali turėti tam tikrus aljansus ir kažkaip kartu dirbti, kad ir kaip norėtumėte tai pavadinti, tačiau kuo aukščiau jos pakyla savo susikurtame statuse, tuo labiau viena kitai pavydi ir nori būti tuo pačiu aukščiausiu. Tačiau, jeigu perskaitysite naują knygą, joje yra kalbama apie „tamsos valdovą“ identiteto karalijoje, kuris padarė labai didelį poveikį Žemei, ir būtent jis stovi už visos šios idėjos, kad tam tikros idėjos skleidimas, tam tikros ideologijos ar religijos skleidimas gali pateisinti žmonių žudymą. Tad jis yra pagrindinė už to stovinti puolusi būtybė ir jis iš tiesų turėjo būti paimtas. Ir jis turėjo būti paimtas XX-ajame amžiuje, tačiau, kadangi nepakankamai žmonių sureagavo į Jėzaus tikruosius mokymus apie kelią į Kristiškumą, jis dar negalėjo būti paimtas. Ir knygoje yra paaiškinama, kad, kai Jėzus pakilo, jis buvo surakintas. Apie tai taip pat yra kalbama Apreiškimo Knygoje simbolių kalba. Jis buvo surakintas ir Žemei tuomet buvo suteikta galimybė augti Žuvų amžiuje neslegiamai jo buvimo. Tačiau tuomet jis vėl turėjo būti paleistas, kad žmonės galėtų pasirinkti, ar jie seks juos ar ne. O kadangi nepakankamai žmonių įsisąmonino kelią į Kristiškumą, tai atvedė prie pirmojo pasaulinio karo, prie antrojo pasaulinio karo, prie šaltojo karo ir kitų karų.

Klausimas: Ar jis buvo vadinamas Šėtonu?

Kimas: Ne, jis, tiesą sakant, yra žemesnė būtybė. Na ir dabar, turite suprasti, kad žodžiai Šėtonas ir Liuciferis įvairiais laikais skirtingų dvasinių mokymų buvo naudojami skirtingais būdais. Tad yra šiek tiek sunku pasakyti, kas jis iš tiesų yra. Tačiau naujoji knyga nuo visko nutraukia paslapties šydą ir parodo juos kaip tiesiog dvi puolusias būtybes, Liuciferį ir Šėtoną. Jie tiesiog yra dvi puolusios būtybės. Jie iš tiesų nebuvo jau tokie ypatingi, nors ir turėjo tam tikras galias, tačiau nėra taip, kad jie būtų buvę patys aukščiausi, kadangi knygoje yra paaiškinama, jog visa ši idėja, kad egzistuoja vienas velnias, kuris yra Dievo priešingybė, yra iliuzija. Iš tiesų egzistuoja tam tikras tolimas dievas danguje, tačiau jis yra puolusių būtybių kūrinys, ir šis dievas iš tiesų gali turėti priešingybę, tačiau jo priešingybė nėra tik viena puolusi būtybė, tai greičiau yra puolusių būtybių konglomeratas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels