Puolusių būtybių rangas

Klausimas: Prieš kurį laiką Sen Žermenas pasakė, kad Vladimiras Putinas iš tiesų nėra labai aukšto rango puolusi būtybė. Su visu tuo, kas įvyko Ukrainoje per praėjusius metus, ar Putinas dabar pakilo į aukštesnį rangą puolusioje hierarchijoje? Kaip puolusi būtybė užkopia į aukštesnius pasiekimų lygmenis puolusios hierarchijos sistemoje? Ir kokiais bruožais pasižymi aukšto rango puolusi būtybė, kurių neturi žemesnio rango būtybės?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Korėjos konferencijoje.

Na, mes jau anksčiau sakėme, kad egzistuoja dviejų tipų puolusios būtybės, jų yra du pagrindiniai tipai. Pirmiausia yra tos, kurios yra labiau pažengusios, jos turi stipresnį protą, labiau evoliucionavusį protą ir gebėjimą sumąstyti bei sugalvoti sofistiškesnes idėjas. Ir būtent šios būtybės gali iškilti aukščiau netikroje hierarchijoje, kadangi jos sugeba įtikinėti, apgaudinėti ir manipuliuoti kitais. O tuomet kitam puolusių būtybių tipui priklauso tos, kurios yra labiau destruktyvios, jos iš tiesų neturi pažangaus intelekto, tačiau yra pasiruošusios daryti šiuos ekstremalius dalykus, dažnai savidestrukcinius dalykus.

Ir galite matyti, kad Vladimiras Putinas niekada nebuvo ypatingai intelektualus ar sofistiškas mąstytojas. Jis priklauso antrajam tipui. Ir todėl jis niekada neiškils į aukštesnius netikros hierarchijos lygmenis, kadangi sofistiškesni protai žvelgia į jį iš aukšto ir laiko jį naudingu įrankiu, kuris bus iš karto išmestas, kai tik nustos būti naudingu. Jos puikiai supranta, kad jis įžengė į susinaikinimo kelią, įsiverždamas į Ukrainą, ir nėra nieko, ką jos galėtų padaryti, kad tai sustabdytų, tačiau jis padarė tai, ką jos norėjo, kad jis dėl jų padarytų, ir todėl joms visiškai nerūpi, kas su juo po to nutiks. Tarp puolusių būtybių yra labai mažai lojalumo, ir tikrai nerasite jokio lojalumo tarp taip vadinamų pažangesnių protų ir žemesnio rango puolusių būtybių, kurios tiesiog gali būti paaukotos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels