Aukštesnis dvasinio kelio lygmuo ir Kristaus AŠ koncepcija

Klausimas: Noriu paklausti apie Kristaus AŠ koncepciją. Ankstesniuose mokymuose buvo daug kalbama apie Kristaus AŠ, tačiau vėlesniais metais apie jį dažniausiai net nebėra užsimenama, nors invokacijoje, kurią mes dabar kalbame, yra rimas: „O Jėzau, aš dabar randu, Pažinimo Raktą, kurį davei man tu, Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu, Vidinę erdvę savimi užpildai tu“. Ir knygose apie gausingą gyvenimą, o taip pat knygoje „Visrakčiai į Dvasinę Laisvę“ yra pasakyta, kad Kristaus AŠ yra pakylėtųjų mokytojų kūno dalis ir jis iš pradžių nebuvo mūsų dalimi. Ir norėčiau sužinoti, ar bus duoti kažkokie gilesni mokymai šia tema, ir kodėl apie tai daugiau nebėra kalbama.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2018 metais.

Mano mylimieji, mes perduodame savo mokymus etapais, kaip kalbėjau vakar vakare, ir iš pradžių norėjome sukurti tam tikrą tęstinumą tarp mokymų, kuriuos duodame dabar, ir ankstesnėse dispensacijose perduotų mokymų. Tad Kristaus AŠ koncepcija, žinoma, yra teisinga, tačiau reikia suprasti, kad Kristaus AŠ yra tarpininkas – tarpininkas tarp jūsų ir jūsų AŠ ESU Esaties. Tačiau tikslas, žinoma, yra jums pasiekti tašką, kuriame pradėtumėte tiesiogiai užmegzti sąmoningesnį ryšį su savo AŠ ESU Esatimi.

Ir nuo to momento Kristaus AŠ tarpininkavimas jums tampa nebereikalingas, kadangi vis labiau įgyjate gebėjimą įveikti šį atotrūkį ir gauti intuityvias įžvalgas iš savo Kristaus AŠ ir savo AŠ ESU Esaties. Tai nepaneigia to, kas buvo pasakyta anksčiau, ir vis dar yra žmonių, kurie atranda mokymus, ir jiems yra reikalingas mokymas apie Kristaus AŠ, tačiau taip pat turime pripažinti, kad ateina momentas, kai savo mokymus pakeliame į aukštesnį lygmenį, ir tame aukštesniame lygmenyje Kristaus AŠ koncepcija nebėra svarbi. Ji tarsi pasitraukia į antrą planą, nes jūs dabar turite labiau tiesioginį kontaktą, tampate atviromis durimis savo AŠ ESU Esačiai ir įgyjate gebėjimą susiderinti su pakylėtaisiais mokytojais. Kai sakau jūs, turiu omenyje Sąmoningąjį AŠ, tačiau tol, kol Sąmoningasis AŠ yra susitapatinęs su išorine asmenybe, ne visada galite tai atskirti. Tad tai esate tas jūs, su kuriuo šiuo metu save tapatinate.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels