Dangus

Kaip Šiva išlaisvina jus nuo negatyvios energijos

Klausimas: Koks yra Šivos vaidmuo, ir ar tiesa, kad jis mus gali išlaisvinti nuo negatyvios energijos?

Atsakymas iš Kim Michaels, konferencijoje Los Andžele 2015 metais:

Šiva yra pakylėtasis mokytojas. Tradiciškai Šivos vardas yra kildinamas iš induistinės mitologijos, kurioje turite tris Dievo aspektus: Brahmą – Kūrėją, Višnu – Saugotoją, ir Šivą – ne tiek Naikintoją, kiek tą, kuris griauna tai, kas stagnuoja. Tad Šiva yra labai galingas mokytojas, kurį galite kviestis bet kokiai problemai, bet kokiam apribojimui, jeigu jaučiate negatyvią energiją. Aš ir pats, tiesą sakant, dažnai tuo naudojuosi dienos pabaigoje, prieš eidamas miegoti, tiesiog kad išvalyčiau savo energetinį lauką. Darau vieną tokį pratimą. Yra toks jau ilgą laiką egzistuojantis mokymas, kad nerūdijantis plienas perskrodžia astralinėje plotmėje egzistuojančias būtybes. Joms jis nepatinka. Jis jas žeidžia. Tad jeigu mojuosite aplink savo kūną nerūdijančio plieno peiliu, galėsite nuo jų išsilaisvinti.

Tad štai ką aš darau: paimu peilį – ir, žinoma, užuolaidos būna užtrauktos [juokas] – ir tuomet darau tokį pratimą. Esu išsitreniravęs kartoti: „Šiva, Šiva, Šiva, Šiva, Šiva, Šiva, Šiva, Šiva, Šiva.“ Žinau, kad tai yra 9 kartai, tad man nereikia skaičiuoti. Kartais, jeigu kažką pajuntu čakroje – pavyzdžiui, saulės rezginio čakroje – tiesiog paimu peilį ir švelniai darau taip [rodo kaip naudotis peiliu], ir tuomet man nereikia skaičiuoti, kiek kartų darau tai po 9 kartus. Darau tai tiesiog 9 kartų pliūpsniais, kol pajaučiu energijų palengvėjimą. Kartais šitaip valau visas čakras ir kūną.

Tačiau kitais kartais Šivos vardą kartoju 144 kartus, ir tai yra labai lengva padaryti, jeigu įsivaizduojate save stovintį rate, kuris yra tarsi laikrodis, ir laikrodis turi 12 linijų. Tad kartojate: „Šiva, Šiva, Šiva, Šiva, Šiva, Šiva, Šiva, Šiva, Šiva“ 12 valandos linijoje. Tuomet pereinate į pirmą valandą, padarote tai 9 kartus, ir tuomet einate toliau. Jums tai padarius 12 kartų, gaunate 108. Ir tuomet vizualizuojate, padarydami tai dar keturis kartus, po vieną kiekvienam iš keturių žemesniųjų kūnų.

Ir tai bus 36 plius 108 ir bus lygu 144. Jums nereikia skaičiuoti, kadangi žinote, jog padarėte tai 144 kartus. O 144 yra galingas skaičius. Egzistuoja tam tikri skaičiai, tokie kaip 33, 9 ir 144, kurie suteikia tam tikrą papildomą padauginimą, kai mantrą sukalbate tiek kartų, kiek žymi tas skaičius. Tai jums užtruks tik 5 minutes, ir tiesiog nuostabu, kas per tą laiką gali įvykti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels