Dangus

Kaip vystyti įžvalgumą apie dvasines technikas ir mokymus

Klausimas: Knygoje „Gyvenimo Dainos gydanti matrica“, Dangiškoji motina Maraitay kalba apie begarsį garsą, kuris sukūrė visatą. Daug žmonių praktikuoja meditaciją, vadinamą Surat Šabd joga, vidinės šviesos ir garso meditaciją, kuri kilo iš Indijos šventojo Gabrieliaus (religinės bendruomenės). Ar galėtumėte pakomentuoti apie tarp šių dviejų dalykų egzistuojantį ryšį?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Seule, Korėjoje 2016 metais:

Mano mylimieji, egzistuoja daugybė metodų, kurie buvo išvystyti Žemėje. Yra daug metodų, kurie buvo perduoti įvairių aukštesnėje karalijoje egzistuojančių būtybių, tarp jų ir pakylėtųjų mokytojų. Begarsis garsas, apie kurį yra užsimenama gydymo matricos knygoje, žinoma, nėra begarsis garsas. Tai yra garsas, kurio negalite girdėti fizinėmis ausimis, kadangi jis savo vibracijomis yra aukščiau už garsus, kuriuos ausis gali girdėti. Mes jį pavadinome begarsiu garsu, kad padėtume jums suvokti, jog tai nėra materialioje karalijoje egzistuojantis garsas. Akivaizdu, kad garso lygmenys, kuriuos turite materialioje karalijoje, nebūtų galėję sukurti materialios karalijos. Šitai, tikiuosi, sugebate suprasti.

Svarbu, kad suvoktumėte skirtumą ir nemanytumėte, jog garsai, kurie egzistuoja ir kuriais galite naudotis materialioje karalijoje, gali paveikti tai, kas yra už materialios karalijos ribų. Yra daug žmonių, kurie, istorijos eigoje, mėgino sukurti tam tikrus ritualus, tam tikras matricas, tam tikrus užkeikimus, kuriais galėtų paveikti tai, kas vyksta dvasinėje karalijoje. Yra žmonių, kurie, kaip sakė Jėzus, mėgina paimti dangų jėga, galvodami, jog jiems pavyks sukurti kažkokį ritualą, kuris privers Dievą arba angelus, arba pakylėtuosius mokytojus duoti jiems tai, ko jie nori, sukurti tam tikrus fizinius rezultatus. Tačiau tai, žinoma, yra neįmanoma. Nėra absoliučiai nieko, ką galėtumėte padaryti, ar tai su garsu, šviesa ar su kitomis materialią visatą sudarančiomis energijomis, kad galėtumėte jėga iššaukti atsaką iš dvasinės karalijos. Žemesnės materialią visatą sudarančios vibracijos negali padaryti visiškai jokio poveikio dvasinei plotmei.

Ir tai yra matas, kuriuo galite naudotis, įvertindami bet kokius metodus, kurie buvo išvystyti arba kuriuos žmonės teigia gavę iš aukštesnės karalijos. Jeigu tam tikras metodas teigia turintis galią iškviesti tam tikrą atsaką iš dvasinės karalijos – iš angelų, iš Dievo, iš dvasinių būtybių – tuomet galite žinoti, kad tai neateina iš pakylėtosios karalijos, nes mes, žinoma, žinome, kad tai yra neįmanoma.

Na ir dabar, žinoma, galite pažvelgti į mūsų invokacijas ir šaukinius ir sakyti: „Bet argi jie neiškviečia šviesos iš dvasinės karalijos?“ Ir tai yra tikra tiesa – jie iškviečia šviesą, bet ne per prievartą. Jie neverčia mūsų perduoti šviesos. Turite suprasti, kad, nors mes jums perdavėme šaukinius, pavyzdžiui, šaukinį Arkangelui Mykolui, jeigu šį šaukinį kalbėsite netyromis intencijomis, nesulauksite jokio atsako iš Arkangelo Mykolo.

Priežastis ta, kad ryšis, kurį su mumis turite, nėra mechaniškas ryšys. Mes jums neperdavėme neužpildyto čekio. Mes jums nedavėme mechaniško instrumento, idant, tam tikrą skaičių kartų sukalbėję invokaciją, galėtumėte gauti garantuotą rezultatą. Mes jums perdavėme matricą, kuri mums leidžia perduoti šviesą, jeigu pasirenkame tai daryti. Jeigu pasirinksime perduoti šviesą, mes tai ir padarysime.

Na ir dabar, kaip jau sakiau, čia, žinoma, reikėtų pridurti, kad galite pasiekti tam tikrą efektą atlikdami bet kokį ritualą, kadangi egzistuoja tam tikri ritualai, kurie gali sukelti tam tikrą poveikį, iškviesdami energiją, kuri jau yra materialių dažnių spektre. Jeigu jus, pavyzdžiui, slegia tam tikrų vibracijų negatyvi energija, ir iškviečiate aukštesnės vibracijos energiją, kuri vis dar tebėra materialių dažnių spektre, tuomet galite sulaukti pozityvaus poveikio. Tačiau tai nėra tas pats, kas iškviesti šviesą iš pakylėtosios karalijos, kadangi šviesa iš pakylėtosios karalijos nėra perduodama mechaniškai. Ji yra perduodama mūsų pasirinkimu, įvertinant jūsų intencijų tyrumą.

Suprantate, kad yra žmonių, kurie gali kalbėti invokacijas ir šaukinius, ir jie iš mūsų nesulauks visiškai jokio atsako, kadangi jų intencijos nėra tyros. Tačiau labai mažai žmonių yra tokioje situacijoje. Didžioji dauguma žmonių iš tiesų sulauks iš mūsų atsako, tačiau šis atsakas bus pritaikytas prie jų individualios situacijos. Akivaizdu, kad, kai perduodame kažkokią techniką, tokią kaip, pavyzdžiui, invokacijos, nereikalaujame, kad turėtumėte visiškai tyras intencijas, pradėdami naudotis šia technika.

Invokacijos tikslas yra padėti jums įveikti tam tikrą problemą. Ir mes, žinoma, nereikalaujame, kad jau būtumėte įveikę šią problemą dar prieš pradėdami naudotis invokacija. Tuomet nebūtų jokios prasmės kalbėti invokaciją. Suprantate, jeigu turite bent kiek tyrą intenciją, invokacijų ir šaukinių kalbėjimas padarys tam tikrą poveikį, tačiau mūsų jums individualiai perduotos šviesos bus tik tiek, kad padėtų jums žengti sekantį žingsnį kelyje. Jeigu perduotume per daug šviesos, nesugebėtumėte jos pakelti. Kai žengsite tą sekantį žingsnį, tuomet turėsite tyresnę intenciją kalbėti invokacijas ir šaukinius, ir tuomet mes galėsime perduoti daugiau šviesos tame lygmenyje.

Tai tampa individualiu procesu tarp jūsų ir mokytojų, į kuriuos kreipiatės. Mes pažvelgiame į jūsų gyvybės srautą ir perduodame tiksliai tiek šviesos, kiek jums reikia sekančiam žingsniui žengti. Tačiau neperduodame daugiau, nei galėtumėte pakelti per vieną kartą. Ir čia, žinoma, ir yra darbo su pakylėtaisiais mokytojais pranašumas, nes atsaką čia kuria ne tiek išorinė technika, kiek jūsų ryšio su mumis vystymas.

Tad štai ką jums noriu pasakyti, mano mylimieji: kai perduodu invokaciją, nėra taip, kad tiesiog perduodu ją į pasaulį ir tuomet nekreipiu jokio dėmesio į tuos, kurie ją kalba. Kai tik kažkas kalba mano perduotą invokaciją, tam tikras mano sąmonės aspektas akimirksniu susiderina su šiuo gyvybės srautu. Ir tuomet aš dirbu su šiuo gyvybės srautu individualiai, nes tie iš mūsų, kurie esame pakilę, turime sąmonės gebėjimą susiderinti su daug, daug žmonių tuo pačiu metu. Kai jūs, penkiasdešimt žmonių, kartu kalbate invokaciją, yra keletas mokytojų, kurie su jumis individualiai dirba ir perduoda tiksliai tokį šviesos kiekį, kokį individualiai galite pakelti. Mes, žinoma, taip pat padauginame jūsų prašymus, priklausomai nuo žmonių skaičiaus, kurie yra drauge susirinkę, kad tuomet galėtumėte padaryti didesnį poveikį kolektyviniame lygmenyje už jūsų individualiai paleidžiamą šviesos kiekį.

Vėlgi, mes šiuo momentu nelabai norime naudotis šiuo pasiuntiniu, komentuodami daugybę egzistuojančių specifinių technikų, mokymų, guru ar pasiuntinių. Tam yra įvairių priežasčių, ir todėl siekiame jums perduoti bendresnes gaires, kurių pagalba galėtumėte įvertinti daugelį skirtingų mokymų ir technikų. Vienas labai svarbus matas yra, kaip sakiau: Jeigu mokymas arba technika teigia galintys iškviesti automatišką arba mechanišką atsaką iš dvasinės karalijos, tuomet galite žinoti, kad čia kažko trūksta.

Taip pat galite įgyti gebėjimą pažvelgti apskritai į bet kokią techniką, kurį teigia galinti garantuoti bet kokius rezultatus, net ir rezultatus fizinėje plotmėje. Kaip tiek daug kartų sakėme, viskas yra pavaldu laisvai valiai. Iš tiesų ateina toks momentas, kai tam, kad galėtumėte iš tiesų kažką įveikti, ar tai būtų susiję su fiziniu gydymu, ar su kažkuo dvasinėje, mentalinėje ar emocinėje plotmėje, turite kažką pamatyti ir turite priimti sprendimą paleisti ribotą matricą. Todėl egzistuoja limitas, ką dėl jūsų gali padaryti guru, gydūnas ar bet kurios kitos srities specialistas. Visada turite žiūrėti į žmones, kurie teigia galintys dėl jūsų kažką padaryti, ir įvertinti, ar jie turi tyras intencijas, o gal jie tiesiog turi intenciją padaryti jus nuo jų priklausomais, priversdami jais sekti, paskatindami jus galvoti, kad negalėsite be jų progresuoti.

Tikras mokytojas iš tiesų nori, kad taptumėte laisvais ir savarankiškais, gebėdami nusileisti vidun ir užmegzti ryšį su savo aukštesne esybe. Užmezgate ryšį su pakylėtaisiais mokytojais savo viduje, ir savo gydymą, nurodymus ir nušvitimą taip pat gaunate iš šio šaltinio. Iš išorės ateinančių dalykų tikslas tėra stimuliuoti šį vidinį procesą – savo vertikalaus ryšio su savo AŠ ESU Esatimi ir pakylėtaisiais mokytojais įgijimą. Bet kokie dalykai iš išorės, kuriais yra siekiama paversti jus priklausomais nuo tam tikro mokytojo ar organizacijos, neturi šios tyros intencijos absoliutumo. Tuo nenoriu pasakyti, kad nėra geranoriškų žmonių, kurie galvoja, kad jų intencijos yra tyros, tačiau šie žmonės dar neturi pakankamo sąmoningumo įsisąmoninti tikrąjį procesą.

Suprantate, mano mylimieji, egzistuoja daug susiskaldymų materialioje karalijoje, ir žmogiška sąmonė turi tam tikrą tendenciją aukštinti save ir išskirti iš tam tikrų specifinių kitų žmonių arba mokymų, arba tiesiog bendrai išskirti save iš kitų būtybių. Egzistuoja tendencija, kad idėjos, ideologijos, politinės sistemos, tautos, dvasiniai mokymai nori išsiskirti iš kitų ir sakyti: „Mes taip stipriai skiriamės nuo visų kitų, kad galime jums duoti kažką, ko niekas kitas jums negalės duoti, ir būtent dėl to jums reikia ateiti į mūsų judėjimą, į mūsų ratą ir tuomet jame pasilikti.“

Suprantate, kad dvasinėje karalijoje šie susiskaldymai neegzistuoja. Iš tiesų negalite paimti susiskaldymų, kuriuos matote fizinėje plotmėje, ir perkelti jų pakylėtiesiems mokytojams. Negalite sakyti, kad yra mokytojai, kurie yra iš Rytų, arba kurie labiau dirba su Rytais, ir yra mokytojai, kurie yra iš Vakarų. Pakylėtoje karalijoje nėra jokių tokių skirstymų. Mes savęs nelaikome priklausančiais tam tikram skyriui, kurį galite susikurti Žemėje. Mes pakilome, nes transcendavome visus skirstymus. Jūs pakilsite tik tuomet, kai transcenduosite visus skirstymus.

Būtent todėl mes, esantieji pakylėtoje karalijoje, sudarome universalią dvasinę broliją, ir turime tik vieną tikslą – išlaisvinti jus kaip individą. Todėl mums nėra jokios būtinybės kurti organizaciją, kuri išskirtų save iš kitų ir sakytų, kad galėsime garantuoti jums tam tikrą rezultatą, jeigu būsite ištikimi išorinei organizacijai, išoriniam mokymui, išoriniam guru. Tai nėra mūsų intencija, tai niekada nebuvo mūsų intencija, kad ir ką kai kurie mūsų mokiniai begalvotų. Mes nemėginame išgelbėti pasaulio per kažkurį vieną pasiuntinį, per kažkurį vieną guru, per kažkurią vieną organizaciją ar per kažkurį vieną mokymą. Mes mėginame dirbti su visais žmonėmis individualiai, duodami jiems įrankius ir mokymus, kurie gali padėti jiems žengti sekantį žingsnį savo kelyje, kad ir kur jie šiame kelyje bebūtų.

Pažvelgę į Žemėje egzistuojantį sąmonės lygmenų diapazoną, turėtumėte sugebėti suprasti, kad tiesiog neįmanoma sukurti vieno mokymo arba vienos organizacijos, kurie galėtų padėti visiems žmonėms. Štai kodėl jums reikia pripažinti, kad mes iš tiesų dirbame su daug skirtingų žmonių ir dirbome su daug skirtingų žmonių visame pasaulyje. Todėl perdavėme tam tikrus mokymus ir technikas, kurios buvo skirtos tam tikram sąmonės lygiui, skirtos padėti tame lygmenyje esantiems žmonėms palypėti laipteliu aukštyn.

Turite suprasti, kad egzistuoja tam tikras sąmonės lygmuo, pavyzdžiui, žmonės, kurie yra žemiau 48 sąmonės lygmens. Mums yra įmanoma perduoti mokymą, įrankį arba techniką, kurie gali padėti žemiau šio lygmens esantiems žmonėms. Įsikūnijime gali atsirasti žmonių, kurie gali sugebėti priimti tą įrankį arba idėją, ir gali pradėti juos skleisti, tačiau šie žmonės nesugeba išsaugoti nuolatinio ryšio su mumis. Turite suprasti, kad, kai kažką perduodame tam sąmonės lygiui, kai jau kažką esame perdavę, negalime daryti jokios įtakos tam, ką žmonės su tuo daro.

Todėl yra daug pavyzdžių, kai perdavėme kažką, kas buvo tikra perdavimo momentu, tačiau žmonės vėliau paėmė ir pavertė tai kažkuo, kas jiems leido manipuliuoti kitais. Jie gali paimti tikrą įrankį ir naudotis juo netyromis intencijomis. Daugeliu atvejų, jie taip pat paėmė pirminę idėją arba įrankį ir iš jų sukūrė kažką, kas yra beveik visiškai priešinga pirminei idėjai ir intencijai. Akivaizdus pavyzdys čia, žinoma, gali būti tai, kaip katalikų bažnyčia iškraipė Jėzaus mokymus, bet yra daug ir kitų mūsų perduotų idėjų ir technikų pavyzdžių, kurios perdavimo momentu buvo tikros, o vėliau buvo iškraipytos. Kaip sakiau, kai idėją gaunantys žmonės nesugeba išsaugoti nuolatinio ryšio su mumis, tuomet negalime daryti jokios įtakos tam, ką jie su tuo daro.

Suprantate, mano mylimieji, kad net ir per praėjusį šimtmetį perdavėme labai išsamius mokymus per ribotą pasiuntinių skaičių, ir taip pat egzistavo tam tikros organizacijos, kurias kurį laiką rėmėme. Kai organizacija nebetenka pasiuntinio, turėjusio tiesioginį ryšį su pakylėtąja karalija, privalome paleisti šį mokymą ir organizaciją. Negalime daryti jokios tiesioginės įtakos tam, ką tam tikros organizacijos lyderiai ir nariai daro su šia organizacija ir mokymu. Mes tegalime tikėtis, kad jie ir toliau publikuos mokymus jų pirminiu pavidalu, nes tuomet šį mokymą žmonės galės atrasti ir galės pasinaudoti šiuo mokymu vidiniam ryšiui su mumis užmegzti.

Mes taip pat galime tikėtis, kad tam tikra organizacija ragins savo narius naudotis mokymais ir įrankiais vidiniam ryšiui su pakylėtaisiais mokytojais užmegzti, užuot pradėjus sekti išoriniais organizacijos lyderiais. Iš esmės būtent tai nutiko su krikščionybe. Pirminiuose krikščioniškojo judėjimo etapuose daugelis žmonių suvokė būtinybę ieškoti tiesioginio vidinio asmeninio ryšio su Jėzumi. Tačiau taip pat pradėjo kurtis tam tikras krikščionybės aspektas, kuris norėjo turėti labiau doktrinomis paremtą, vieningą požiūrį, kuriame buvo labiau pabrėžiama išorinė organizacija ir vieninga doktrina. Būtent iš to galiausiai užgimė katalikų bažnyčia, kuri dabar staiga nusprendė, kad turėtų visus kontroliuoti, ir pareiškė: „Mes esame vieninteliai Kristaus atstovai, ir todėl žmonės privalo mumis sekti, ir privalome užgniaužti visus mistinius judėjimus.“ Ši dinamika istorijoje kartojosi vėl ir vėl.

Galite pažvelgti į bet kurį mokymą, į bet kurį įrankį, ir pažiūrėti: „Ar tame yra kažkas vertingo, ar tai turi kokią nors universalią vertę?“ Ir tuomet galite pažvelgti, kokiu būdu žmonės skleidžia šiuos įrankius ir mokymus. Ar jie turi tyras intencijas? O gal jie turi intenciją pririšti jus prie tam tikros organizacijos? Kai kuriais atvejais, jūs galite naudotis technika, bet vengti išorinės organizacijos, ir todėl turite naudotis savo individualiu įžvalgumu, mano mylimieji. Pagrindinė priežastis, kodėl nenorime naudotis šiuo pasiuntiniu perdavinėdami atsakymus apie specifinius mokymus, yra ta, kad norime, jog naudotumėtės mūsų jums duotais įrankiais savo asmeniniam įžvalgumui vystyti. Nenorime jums duoti išorinio mokymo, idant sakytumėte: „O, turėčiau vengti to mokymo, nes pakylėtieji mokytojai pasakė, kad jis atėjo ne iš jų.“ Turite suprasti, kad, jeigu jus patraukė tam tikras mokymas, tam egzistuoja kažkokia priežastis.

Jums reikėjo patirti, ką reiškia būti tame mokyme, nes tai buvo jūsų kelio dalis, jūsų įžvalgumo vystymo proceso dalis ir mokymosi suprasti, kas su jumis rezonuoja, kas jums atrodo kaip tiesa. Tai galite pasiekti tik eksperimentuodami. Ar suvokiate, kad nenorime naudotis tam tikru pasiuntiniu išoriniam mokymui perduoti, kuris jus paskatintų nesinaudoti savo įžvalgumu?

Iš tiesų nėra taip, mano mylimieji, jog dėl to, kad dabar atradote šį mokymą, nieko daugiau neturėtumėte studijuoti. Daugeliui jūsų reikia studijuoti tam tikrus išorinius mokymus, kad galėtumėte įgyti patirčių, kurios jums padėtų vystyti įžvalgumą. Jūsų kelias yra labai sudėtingas, ir nenorime, kad pasinaudotumėte mūsų per šį pasiuntinį perduotu mokymu ir sakytumėte: „Dabar, kai jau atradau šį mokymą iš pakylėtųjų mokytojų, visa kita galiu ignoruoti.“ Visada turite naudotis savo įžvalgumu ir pajausti, ar yra kažkoks išorinis mokymas, kurį jums reikėtų studijuoti, nes tai yra jūsų individualaus kelio dalis.

Vėlgi, į mokymą, kurį mes dabar perduodame per šį pasiuntinį, neturėtumėte žiūrėti išskirtinumo šviesoje; galite jį tiesiog laikyti savo dvasinio kelio stuburu, bet ne vieninteliu savo dvasinio kelio aspektu. Jeigu jaučiate intuityvų impulsą studijuoti dar kažką, tuomet iš tiesų tai ir darykite. Tai nereiškia, kad turėtumėte pamiršti apie šį mokymą, tai tiesiog reiškia, kad kuriam laikui jums gali būti būtina susikoncentruoti kažkur kitur, ir tuomet galbūt galėsite grįžti ir toliau studijuoti šį mokymą, palypėdami ant sekančio laiptelio kelyje.

Ir tuomet eisite šiuo keliu per gyvenimą, sekdami savo intuicija, užuot leidę savo išoriniam protui sukurti proto dėžutę iš šio mokymo ir sakyti: „Aš dabar daugiau nebeklausysiu savo intuicijos, nes savo išoriniu protu jau nusprendžiau, kad man reikia pasilikti šioje dėžutėje visą savo likusį gyvenimą.“ Mano mylimieji, žmogiškas protas iš visko nori kurti dėžutes, tačiau nepakilsite likdami tam tikroje dėžutėje. Pakilsite tik transcendavę visas dėžutes Žemėje, kurios buvo sukurtos žmonių, kurios buvo sukurtos puolusių būtybių, arba buvo sukurtos jūsų pačių ego ir išorinio proto.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels