Dangus

Kodėl pakylėtieji mokytojai nemoko meditacijos tradicine forma

Klausimas: Kodėl pakylėtieji mokytojai tiek mažai kalba apie meditaciją ir meditacijų technikas? Regis jie dabartiniu momentu nemoko meditacijos, bet argi meditacija nėra pagrindinis instrumentas Vienovei su Dievu pasiekti? O gal mes natūraliai įžengiame į Vienovę su Dievu, gydydami savo psichologiją, keldami savo sąmonę, išsilaisvindami nuo ego ir t.t.? Ar galėtų vizualizacijos ar susiderinimo proceso koncepcijos taip pat būti laikomos meditacija?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Gautama Budos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Kazachstane 2018 metais.

Iš klausimo galima suprasti, kad žmogus turi specifinį požiūrį į meditaciją, tačiau plačiausia prasme meditaciją būtų galima apibūdinti kitu, didelį populiarumą tam tikrose pasaulio dalyse įgijusiu žodžiu, – dėmesingu įsisąmoninimu (angl. mindfullness). Koks būdas kalbėti invokaciją yra sėkmingiausias? Dėmesingai įsisąmoninant procesą – ir šitaip viskas gali tapti meditacijos forma. Meditacija nebūtinai reiškia, kad kažkur tyliai sėdite ir koncentruojatės į kažkokią mantrą ar kitą techniką. Būtent taip į tai tradiciškai buvo žiūrima budizmo ir induizmo tradicijose, tačiau tai yra pernelyg siauras supratimas.

Mes nemokome meditacijos šia forma, kadangi daugeliui žmonių šiuolaikiniame pasaulyje yra daug geriau daryti kažką aktyvaus, pavyzdžiui, kalbėti šaukinius ir invokacijas. Į išorę nukreiptas procesas yra daug efektyvesnis šiuolaikiniame amžiuje gyvenantiems žmonėms, nes jų gyvenimo tempas yra daug greitesnis. Tačiau, žinoma, reikia pasakyta, kad meditacija nėra pagrindinis įrankis vienovei su Dievu pasiekti, ir ji niekada nebuvo šiuo įrankiu. Pagrindinis įrankis yra išaugęs sąmoningumas, kuris gali ateiti tiktai sprendžiant savo psichologiją, kad ir kaip žmonės galėjo to siekti senovėje. Šiandien jūs, žinoma, turite didesnes galimybes nei kada nors anksčiau spręsti savo psichologiją, tiek su bendrai prieinamais mokymais ir žiniomis apie psichologiją, tiek su mūsų perduotais mokymais apie pirmykštę savastį ir kitas atskirąsias savastis.

Vienovė su Dievu nėra pasiekiama automatiškai išrišus visas savastis, tačiau, kai išrišate savastis, ypač kai nuasmeninate savo kelią, kaip apie tai kalbėjo Mokytojas MOR, tuomet Sąmoningasis AŠ yra išlaisvinamas suvokti save kaip beformę būtybę. Tiktai būdami beforme būtybe galite pasiekti vienybę su Dievu. Tarp dvasingų žmonių egzistuoja labai plačiai paplitusi ir labai sena klaidinga idėja, kad kažkokiu būdu yra įmanoma paimti tą tapatumą, kurį turite kelio pradžioje, ir jį ištobulinti, kad šis tapatumas galėtų pasiekti vienybę su Dievu. Tai paprasčiausiai yra neįmanoma, niekada nebuvo įmanoma ir niekada nebus įmanoma. Vienintelis tikras kelias į vienybę su Dievu, kuri iš tiesų yra vienybė su jūsų AŠ ESU Esatimi, yra sistematiškai ir palaipsniui išrišti visas savastis, kurias susikūrėte savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose, idant Sąmoningasis AŠ nebūtų traukiamas į tapatinimąsi su šiomis savastimis, bet galėtų atrasti jam derančią poziciją aštuoniukės susikirtimo taške tarp jūsų AŠ ESU Esaties ir jūsų keturių žemesniųjų kūnų. Ir štai tuomet galėsite būti atviromis durimis, nei daugiau, nei mažiau, ir būtent tai yra vienybės su Dievu būsena. Tai nėra automatiška, kadangi Sąmoningasis AŠ privalo padaryti pasirinkimą, jis turi priimti sprendimą įžengti į tą poziciją, tačiau jis negalės to padaryti tol, kol nebus išrištos savastys.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels