Kaip paleisti prisirišimus prie klaidingų praeityje priimtų sprendimų

Klausimas: Kenčiu nuo savo klaidingų praeityje priimtų sprendimų, bet vis dar nesugebu paleisti mane persekiojančio prisirišimo. Norėčiau žinoti, kaip efektyviai būtų galima paleisti savo prisirišimus.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Korėjoje 2017 metais.

Mano mylimieji, suprantu, kad tai iš tiesų yra pats sunkiausias dvasinio kelio aspektas, tad jokiu būdu nesiekiu to sumenkinti. Labai aiškiai suprantu, kaip mums visiems, kai esame įsikūnijime, yra sunku paleisti savo prisirišimus. Deja, mano mylimieji, tėra tik vienas būdas paleisti savo prisirišimus ir tai yra tiesiog paleisti. Matote, mano mylimieji, jeigu kas nors jums meta kamuolį ir jūs jį pagaunate, sugriebiate jį į rankas, galite labai stipriai į jį įsikibti. Ir dabar jums į galvą gali ateiti mintis, jog, kadangi suspaudėte šį kamuolį, turėtumėte stengtis jį paleisti. Tad galite taip stipriai susikoncentruoti į šio kamuolio paleidimą, kad nesąmoningai dar stipriau imate jį gniaužti. Ir tuomet pradedate manyti, kad reikalingos kažkokios antžmogiškos pastangos, reikalinga jūsų raumenų jėga, kad kaip nors paleistumėte šį kamuolį.

Tačiau, žinoma, kuo stipriau įtempsite raumenis, tuo sunkiau bus atleisti pirštus ir paleisti kamuolį. Bet dabar, jeigu staiga suvoktumėte, kad jums atmetė ne kamuolį, o degančią žariją, vos tik suvoktumėte, kad jūsų ranka dega, nesąmoningai, instinktyviai atgniaužtumėte pirštus ir paleistumėte žariją. Ir tai iš tiesų yra vienintelis būdas paleisti prisirišimą. Tai nėra išoriniu protu priimamas sprendimas. Galėtume tai pavadinti spontanišku sprendimu, vidiniu sprendimu. Jūs neforsuojate šio atidavimo, specialiai nenusprendžiate išoriniu protu, kad privalote atiduoti.

Tai tampa spontaniška, nes matote, kad jūsų prisirišimas jums kenkia, jis nėra jums naudingas. Tad, kai yra kažkas, ko negalite paleisti, iš tiesų vienintelis būdas yra pradėti siekti didesnio aiškumo. Kuomet pradėtumėte matyti gilesnę psichologinę problemą, galėtumėte pamatyti šabloną, galėtumėte pamatyti savo priimtą sprendimą. Pamatytumėte, kaip jis jus varžo, o tuomet, kai pamatysite šį suvaržymą, galėsite spontaniškai paleisti prisirišimą. Būtent dėl to perdavėme jums visus tuos įrankius. Kai turite prisirišimą, visada egzistuoja tam tikras iškreiptos energijos kiekis. Ir tai jumyse sukelia emocinę reakciją, kuri įtraukia jūsų emocinį kūną, tad galite naudotis mūsų šaukiniais ir invokacijomis šiai emocinei energijai ištirpdyti. Ir kai jau nebejausite tokios stiprios emocinės reakcijos, galėsite pradėti įgyti didesnį aiškumą savo mentaliniame proto aspekte, galėsite pradėti matyti šabloną ir kaip jūs jį kartojate. Ir pradėsite suprasti, kad čia privalo egzistuoti gilesnis pamatinis sprendimas.

Ir tuomet, kai išvalysite mentalinės karalijos energijas ir įgysite čia tam tikrą aiškumą, galėsite pereiti į identiteto karaliją ir galėsite pradėti matyti, kad buvo tam tikras momentas, kai nusprendėte, jog esate tam tikros rūšies būtybė ir būtent dėl to susikūrėte šį prisirišimą. Patikėjote, kad esate riboti. Ir kai pradedate tai matyti, kai pradedate matyti, kaip tai jus varžo, štai tuomet galite spontaniškai paleisti prisirišimą. Tačiau tai pasiekti dažnai gali būti reikalingos labai nuoseklios, labai sąmoningai dedamos pastangos.

Tad aš čia tiesiog mėginu jums parodyti, kad tai nėra mentalinės pastangos, kuriomis mėginate prievartauti savo protą. Tiesiog turite dirbti su savimi, kad įgytumėte aiškumą ir išsilaisvintumėte nuo energijos, ir tuomet spontaniškai pamatysite, kodėl norite tai paleisti, ir spontaniškai paleisite prisirišimą. Tad galiausiai tai įvyks visiškai be pastangų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels