Dangus

Abejonės savimi kaip gimimo traumos pasekmė

Klausimas: Kai mėginu nustatyti savo pirmykštę savastį gimimo traumai, gaunu daugybę įvairiausių scenarijų, kas tai galėtų būti. Regis, negaliu surasti paties svarbiausio, ant kurio remiasi visa kita. Ar iš tiesų yra taip svarbu tai nustatyti? Žinau, kad tai skamba pralaimėtojiškai, tačiau tiems, kurie yra kaip aš, kurie yra įpratę nuolat savimi abejoti, abejoti gaunama informacija, nemanau, kad man kada nors pavyks tai išsiaiškinti. Negi tai iš tiesų yra taip svarbu? Ir kaip žmonės iki šios dispensacijos iš viso žinojo, kad reikia dirbti su šia gimimo trauma? Kodėl dabar staiga tai pasidarė taip svarbu?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2022 m. vebinare Amerikai „Demokratijos prikėlimas“.

Jeigu pažvelgsi į tai, kaip suformulavai klausimą, galėsi gauti užuominą apie savo gimimo traumą. Kodėl dvejoji? Kodėl savimi abejoji? Dėl savo gimimo traumos. Patyrei kažką tokio, kas tave privertė savimi abejoti, dvejoti, abejoti savo teise čia būti, būti tuo, kuo esi ir išreikšti save Žemėje. Tad siek tai ištirti, atlik pratimus, studijuok diktavimus. Dirbk su tuo.

Priežastis, dėl kurios matai daug skirtingų scenarijų, yra ta, kad patyrei daug patirčių, kuriose reagavai su pirmykšte savastimi, su MO, kurį susikūrei kaip gimimo traumos pasekmę. Yra daug situacijų, kuriose gali tai apčiuopti. Tačiau jeigu iš tiesų pažvelgsi į realias situacijas, palaipsniui galėsi atskleisti pirminę priežastį.

Na ir dabar, jums nėra visada būtina, kaip jau anksčiau sakiau, turėti tikslią konkretaus įsikūnijimų ar konkrečių įvykių viziją. Jums tiesiog reikia susiderinti su patyrimu, su jausmais, kol atpažinsite: „Kokį sprendimą aš priėmiau apie save, ir ką aš galiu ir negaliu padaryti šioje planetoje savo gimimo traumos pasekoje?“ Ir tuomet galite dirbti su šiuo sprendimu ir jį išrišti.

Tai yra tiesa, kad ankstesnės dispensacijos to nežinojo. Tačiau daugelis žmonių vis tiek, ar jie buvo dvasiniuose mokymuose ar ne, padarė progresą išrišdami savo psichologiją, stebėdami save. Mes duodame jums šį mokymą, duodame jį specifiškai avatarams, kadangi turint šį mokymą, jums tampa lengviau su tuo dirbti. Žinote, koks yra tikslas, dėl kurio dirbate, žinote, kokia kryptimi turite eiti. Tai yra svarbu šiuo konkrečiu metu, nes yra daug avatarų, kurie yra arti savo pakylėjimo, tačiau jie negali atlikti persilaužimo ir pasiekti pakylėjimo, neišrišę gimimo traumos.

Negalėsite pakilti, jeigu nebūsite išrišę savo gimimo traumos. Štai kodėl tai yra taip svarbu šiuo konkrečiu metu. Tačiau tai yra perduodama šiuo konkrečiu metu dar ir dėl to, kad kolektyvinė sąmonė pajudėjo į priekį. O tai reiškia, kad galime perduoti, kaip jau anksčiau sakėme, daug naujų mokymų. Mes galime tęsti laipsnišką apreiškimą, remdamiesi kolektyvinės sąmonės evoliucija. Ir nors šis mokymas yra perduodamas specifiškai avatarams, jis palaipsniui persifiltruos į kolektyvinę sąmonę, kurioje daug žmonių jį pagaus. Kai kurie psichologai ir dvasingi žmonės, ir dvasiniai mokytojai jau pagavo kai kurias iš šių idėjų. Jos nėra išreikštos tuo pačiu būdu jų protuose kaip mes tai sakome žodžiais, tačiau jie pagavo šias idėjas apie šias labai gilias traumas.

Tad nepaliaukite su tuo dirbti. Nepaliaukite dirbti, ir jeigu abejojate, kad jums kada nors pavyks tai įveikti, na nepaliaukite dirbti su tuo, kol pamatysite už to slypintį įsitikinimą ir padarysite progresą link savo gimimo traumos išrišimo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2022 Kim Michaels