Dangus

Apie atskirąsias savastis

Klausimas: Norėčiau užduoti klausimą apie atskirųjų savasčių pamatymą ir jų išrišimą. Kas nutinka atskirosios savasties energijai, kai leidžiame jai mirti arba ją transformuojame? Kur ji nueina? Jeigu siekiame atskleisti atskirąją savastį su intencija leisti jai mirti? Jeigu ateiname prie jos su jausmu, kad ji yra bloga ir turi pasikeisti? Ar ji mėgins nuo mūsų pasislėpti, jeigu žinos, kad norime, jog ji mirtų? Jeigu taip, kaip galėtume prie jos prieiti su meile? Jeigu mums ji nepatinka ir mes norime, kad ji pasikeistų? Ar turime kažką padaryti, ar tiesiog turime pamatyti atskirąją savastį ir tarti: „Gana, tu man nebereikalinga“. Žinau, kad jūs daug apie tai kalbėjote, bet aš vis dar to nesuvokiu. Ačiū.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2022 m. vebinare Amerikai „Demokratijos prikėlimas“.

Pirmiausia leiskite man pakomentuoti energetinį aspektą. Savastis labiau yra kaip tam tikra konstrukcija prote. Tai yra prote egzistuojanti matrica. Ir kai energija iš jūsų AŠ ESU Esaties ar netgi iš materialios karalijos teka per šią savastį, savastis ją nudažo ir nuspalvina, galėtume sakyti, kad savastis iškreipia energiją.

Ši savastis yra saugoma jūsų emociniame kūne, jūsų mentaliniame kūne, jūsų identiteto kūne. Jos energija yra saugoma jūsų emociniame kūne, mentaliniame kūne, identiteto kūne ir netgi, tam tikru laipsniu, fiziniame kūne. Būtent dėl to mes jums perdavėme invokacijas ir šaukinius. Kai kalbate invokacijas ir šaukinius, jie transmutuoja energiją, kuomet ji yra pakeliama į aukštesnę vibraciją, ir todėl cikliškai pakyla į dvasinę karaliją, kurioje ji tuomet tampa jūsų Talentais, kurie yra padauginami ir jūs mainais gaunate naują energiją. Iškreipta energija, kai yra transmutuojama, tikrąja to žodžio prasme, išnyksta. Ji, vėlgi, yra pakeičiama į savo pirminę, aukštesnę būseną.

Na o dabar pakalbėkime apie jūsų nusistatymą, su kuriuo einate prie savasčių. Na, tai priklauso nuo to, kiek jums tai yra nauja. Yra normalu, kad iš pradžių turėsite tam tikrą pajautimą, jog egzistuoja tam tikros atskirosios savastys, kurios jus riboja, ir jūs jų nenorite ir jos turėtų eiti šalin. Tačiau kai šiame procese įgyjate daugiau praktikos, pasiekiate didesnę brandą, jūs tiesiog įžengiate į neutralią proto būseną. Nesipriešinate pamatyti savastis, nejaučiate jokių negatyvių jausmų dėl jų. Jūs tiesiog paprašote mūsų pagalbos, atlikdami pratimus savasčiai pamatyti, ir kai ją pamatote, leidžiate jai mirti.

Mes jums perdavėme formulę, kad jūs pamatote: „Tu esi savastis, tu nesi aš, aš nesu tu, aš tavęs nebenoriu savo gyvenimo patyrime, ir todėl leidžiu tau mirti.“ Akivaizdu, kad savastis priešinsis apnuoginimui. Tačiau kita vertus, daugelis šių specifinių savasčių iš tiesų neturi pažangaus samprotavimo proceso. Jos yra panašesnės į kompiuterinę programą. Kai įvyksta situacija, kuri sužadina savastį, ji iš tiesų negali pasislėpti. Ego yra šiek tiek sudėtingesnis ir todėl gali siekti pasislėpti, užsimaskuoti ir taip toliau.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2022 Kim Michaels