Jeigu nesate patyrę pakankamai patyrimų, kuriuos savastis jums duoda, negalite jos paleisti

Klausimas: Buvo pasakyta, kad galime sąmoningai atsisakyti atskirųjų savasčių, kai jas pamatome, tačiau jos vis tiek dar gali likti pasąmonėje, ir mokytojai negalės jų iš mūsų paimti, jeigu į jas pasąmoningai kabinsimės. Kokiu būdu galime dirbti su pasąmone, kad priverstume ją paleisti tas atskirąsias savastis, idant jos galėtų būti paimtos? Kaip galėčiau neleisti savo pasąmonei projektuoti netobulus įvaizdžius?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Olandijoje.

Na, aš jums patarčiau paleisti šią idėją, kad pasąmonė turi kažkokį savarankišką gyvenimą. Savarankišką gyvenimą turi atskirosios savastys. Jos gali tūnoti pasąmonėje, tačiau ne pasąmonė projektuoja įvaizdžius į jūsų sąmoningą protą; tai daro atskirosios savastys.

Gali nutikti taip, kad pasiekiate tašką, kuriame pamatote tam tikrą atskirąją savastį ir pamatote kai kurias tos savasties sukeliamas pasekmes, tačiau galite neturėti noro pažvelgti į savastį ir jos atsikratyti. Taip iš dalies gali būti dėl to, kad savastis jums teikia tam tikros rūšies patyrimą ir jums dar nebuvo gana to patyrimo.

Todėl jūs ignoruojate tą savastį arba nustumiate ją į pasąmonę, kad jums nereikėtų į ją visą laiką žiūrėti. Tai gali nutikti žmonėms, ir tuo atveju jums tiesiog reikia pasakyti: „Na, tau dar nebuvo gana patirčių, kurias savastis tau teikia, tai kam tuomet nerimauji dėl tos savasties? Kam tuomet mėgini jos atsikratyti? Patirk šią patirtį tol, kol tau bus jos gana.“

Tam, kad atsikratytumėte atskirosios savasties, turite ne tik pamatyti savastį, pamatyti, ką ji daro, bet taip pat turite pamatyti įsitikinimą, sprendimą, kuris sukūrė atskirąją savastį. Turite pamatyti jo ribotumus, kaip jis jus riboja, kaip jis yra atitrūkęs nuo realybės, kaip jis yra paremtas ribota perspektyva ir iliuzija. Ir kai pamatysite tą iliuziją, tą už atskirosios savasties slypintį įsitikinimą, štai tuomet spontaniškai tai paleisite. Jums nėra būtina išoriniu protu nuspręsti tai paleisti. Jūs tiesiog pajaučiate, kaip pasikeičia jūsų perspektyva ir jūs paleidžiate tą savastį.

Na ir dabar, žinoma, galime sakyti, kad gali egzistuoti atskirosios savastys jūsų pasąmonėje, kurios projektuoja įvaizdžius į jūsų sąmoningą protą. Daugeliu atvejų taip pat galite turėti skyles savo emociniame ir mentaliniame kūnuose, per kuriuos tamsos jėgos projektuoja įvaizdžius į jūsų sąmoningą protą. Geriausias būdas su tuo tvarkytis yra kviesti Arkangelo Mykolo apsaugą, prašyti Astrėjos, kad ji nukirstų visus saitus, kuriuos galite turėti su šiomis tamsos jėgomis. Tai jums gali suteikti laikiną palengvėjimą, tačiau, žinoma, skylę sukūrė būtent atskiroji savastis, tad kol neatsikratysite šios atskirosios savasties, negalėsite visiškai nuo to išsilaisvinti.

Vėlgi, yra daug, daug žmonių pasaulyje, nebūtinai dvasingų žmonių, tačiau tarp jų yra net ir dvasingų žmonių, kurie turi tam tikrą atskirąją savastį, kuri jiems duoda tam tikrą patyrimą ir jie nenori jos paleisti. Tai sukuria skylę, per kurią tamsos jėgos gali projektuoti įvaizdžius į jų protą, tačiau nieko dėl to negalėsite padaryti, kol nepasiryšite paleisti tos savasties.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels