Jeigu viduje jaučiate įtampą, galite žinoti, kad čia reiškiasi atskirosios savastys

Klausimas: Mano prote auga viena mintis. Mane šiek tiek neramina, ar tai tik nėra iliuzija. Ši mintis sukasi apie tai, kaip pagerinti Žemės situaciją ir kaip pagerinti švietimo sistemą. Troškimas įgyvendinti savo mintis mane aplanko vėl ir vėl. Tačiau tuo pat metu nesu tikras, ar iš tiesų sugebėsiu atlikti šį darbą. Norėčiau žinoti, ar tai yra mano Sąmoningojo AŠ turima vizija, ar tiesiog atsitiktinė iliuzija.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Na, daugelis žmonių šiandien ir amžių bėgyje susidūrė su panašiais dalykais. Ir, vėlgi, jaučiu, kad kartojuosi, nes atsakymas čia yra, kad kiekvieną kartą, kai viduje pajaučiate įtampą, ši įtampa ateina iš atskirosios savasties arba, daugumoje atvejų, iš dviejų atskirųjų savasčių, kurios dirba viena prieš kitą. Tad kaip sakiau ankstesniame atsakyme, egzistuoja atskiroji savastis, kuri jus skatina kažko siekti. O tuomet yra kita atskiroji savastis, kuri priverčia jus abejoti, arba turi kritišką požiūrį į jus ir į jūsų gebėjimą tai pasiekti. Tad jums reikia dirbti su šiomis atskirosiomis savastimis. Ir, vėlgi, jeigu jaučiate įtampą, galite žinoti, kad čia veikia atskirosios savastys. Tad turite jas patraukti iš kelio. O tuomet galėsite įgyti aiškesnę savo dangiškojo plano viziją.

Mes matėme amžių bėgyje, ar bent jau pastaruosius dešimtmečius, daug, daug pakylėtųjų mokytojų mokinių, kurie paėmė mūsų mokymus ir labai užsidegė šiais mokymais, jie užsinorėjo pakeisti visą pasaulį, ar tai būtų švietimo sistema, aplinkosauga, tas ir anas. Tad jie tapo beveik kaip apsėsti, jausdami šį norą pakeisti pasaulį. Tačiau šio noro priežastis dažnai būna atskiroji savastis, kuri nori nukreipti jų dėmesį nuo tikrojo kelio, kuris yra savęs tyrimas. Daugelis pakylėtųjų mokytojų mokinių buvo taip stipriai susikoncentravę į pasaulio gelbėjimą Sen Žermenui, kad galvojo: „O, man nėra reikalo tirti savo psichologijos, nes jei tik sukalbėsiu pakankamai Violetinės liepsnos šaukinių, ji ištirpdys mano karmą ir tuomet mano psichologija bus išrišta.“ Ir čia mes prašome jūsų suvokti, kad tai paprasčiausiai nėra tiesa.

Nepakilsite netirdami savo psichologijos. Tad, vėlgi, tirkite save, tirkite, kur jaučiate įtampą, kur jaučiate kažkokį spaudimą, kur nesijaučiate laisvai, kada jaučiate šį obsesinį-kompulsinį troškimą kažką daryti, ir tuomet imkitės šių atskirųjų savasčių, kurios tai sukelia. O kai jos mirs, jūs tuomet galėsite iš tiesų pradėti siekti to, kas yra jūsų dangiškajame plane. Galėsite pamatyti viziją, kas yra jūsų dangiškajame plane. Ir tuomet galėsite tai daryti iš vidinės ramybės būsenos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels