Kaip galime išrišti šią begalę atskirųjų savasčių?

Klausimas: Per daugelį gyvenimų susikūrėme milžinišką atskirųjų savasčių skaičių. Jeigu tam, kad kiekvieną iš jų įveiktume, turime sąmoningai atrasti ir paleisti ribojančius įsitikinimus, tai gali užimti beprotiškai daug laiko. Ar galėtų mokytojai pasidalinti platesnėmis įžvalgomis apie šią problemą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Naujųjų Metų vebinare.

Na, galėtume sakyti, kad jeigu paimtume specifinį žmogų, tas žmogus gali turėti ganėtinai didelį atskirųjų savasčių skaičių. Tačiau jeigu kalbame apie dvasingus žmones, kurie yra atviri dvasiniam keliui, jūs jau įveikėte kai kurias savo atskirąsias savastis ankstesniuose gyvenimuose, nes kitaip nebūtumėte atviri dvasiniam keliui. Ir jau tikrai nebūtumėte atviri tirti savo psichologiją sąmoningu būdu.

Daugelis dvasingų žmonių neturi beribio savasčių skaičiaus. Tačiau kitas dalykas, kurį čia galėtume pasakyti, yra tai, kad, žinoma, egzistuoja daug savasčių, kurias galite būti susikūrę kaip reakciją į specifines situacijas Žemėje. Tačiau nėra beribio įvairių savasčių skaičiaus, kurias galite susikurti. Kai pradedate į tai žiūrėti, ir kažkuriuo metu mes galbūt duosime gilesnius mokymus apie tai, kai pradedate tirti atskirąsias savastis, suvokiate, jog daugelis atskirųjų savasčių buvo sukurtos specifinėje situacijoje, tačiau jos yra grindžiamos tuo pačiu pamatiniu įsitikinimu, ta pačia bendra reakcija. Jūs galite matyti, kaip jau anksčiau sakėme, kad avataras, kuris atėjo į Žemę, ar netgi pirminis gyventojas, kuris susidūrė su puolusiomis būtybėmis, – jūs patyrėte gimimo traumą, susikūrėte pirmykštę savastį. Tačiau iš pirmykštės savasties jūs susikūrėte kitas savastis, kurios yra susijusios su jūsų specifine reakcija, kuri jums kilo patyrus gimimo traumą. Ir tam tikra prasme, galėtume sakyti, kad visos jūsų atskirosios savastys kilo iš tos gimimo traumos. Tačiau taip pat galėtumėte eiti aukštyn ir sakyti, kad egzistuoja tam tikros bendros reakcijos, kurias žmonės turi.

Pavyzdžiui, buvo situacija, kurioje susikūrėte savastį, paremtą reagavimu pykčiu. Galėjote patirti daug kitų situacijų, kuriose reagavote pykčiu, ir gali egzistuoti įvairios savastys, kurios buvo sukurtos ant šios pykčio reakcijos. Tačiau jeigu galėsite nusileisti ir išrišti tą pirminę savastį, tuomet šios vėlesnės savastys arba bus išrištos kartu su ja, ypač jeigu išsklaidysite energiją, arba galėsite labai greitai išrišti vėlesnes savastis, kai jau būsite išrišę pagrindinę savastį. Ir tai iš tiesų nėra taip sunku ir tai netrunka tiek ilgai, kaip galite galvoti. Žinote, išrišti savastis neužtrunka tiek ilgai, kiek užtruko laiko jas sukurti. Ir būtent dėl to tai nėra nerealistiškas tikslas, kad galite pasiekti didžiosios dalies savasčių išrišimą šiame gyvenime, ypač jeigu pradėjote šį procesą ankstesniuose gyvenimuose. Į savastis galite žiūrėti kaip į šį medį, kuriame galite atsekti skirtingas gyvūnų rūšis, išeinančias iš tos pačios šakos, kuri išėjo iš kitos šakos, ir visa tai susiveda į pirmykštę savastį pačioje pradžioje.

Matysite, kad egzistuoja šie taškai, kuriuose šaka pasidalija, ir egzistuoja pagrindinė kamieninė šaka, o tuomet yra individualios šakos, kurios išeina iš kamieno. Kai atrandate vieną iš šių šakų, didesnių šakų, ir išrišate tą savastį, tampa žymiai lengviau įveikti vėlesnes savastis, kurios išeina iš jos. Tai tikrai nėra beviltiška užduotis, tai nėra ne jūsų jėgoms ar neįveikiama užduotis. Žinoma, daugumai žmonių tai užtrunka ilgiau nei norėtumėte, nes šiuolaikiniame pasaulyje egzistuoja tendencija, kad norite akimirksniu gaunamo pasitenkinimo, norite akimirksniu matomų rezultatų. To neįmanoma padaryti per penkias minutes, to neįmanoma padaryti per labai trumpą laiką, tačiau tai iš tiesų yra įmanoma padaryti. Ir, žinoma, kuo daugiau savasčių esate išrišę ankstesniuose gyvenimuose, tuo mažiau laiko tai užtruks šiame gyvenime. Tačiau pagrindinė idėja, kurią čia noriu jums perduoti, yra ta, kad tai nėra ne jūsų jėgoms ar beviltiška užduotis. Tai yra įmanoma ir įveikiama užduotis.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels