Kaip ir kada dirbti su savo pirmykšte savastimi

Klausimas: Šis klausimas būtų apie pirmykštės savasties išrišimą. Motina Marija užsimena, kad kai išrišime savo pirmykštę savastį, didžioji dalis mūsų psichologinių problemų taip pat išnyks. Žinau, kad tai yra reliatyviai naujas mokymas ir vėliau bus perduota daugiau diktavimų apie pirmykštę savastį. Tačiau vis tiek jaučiu, kad norėčiau aiškesnės strategijos, ką daryti su šia problema, be jau Motinos Marijos perduotos invokacijos. Ar sutiktumėte, kad mėginimas iš pradžių pašalinti lengviau pastebimas keletą savasčių, o tuomet jau imtis pirmykštės savasties, būtų geriausia strategija? O gal turėtume atidėti šios problemos sprendimą, kol pasieksime tam tikrą meistriškumą septyniuose spinduliuose, atsižvelgiant į sudėtingą šio klausimo prigimtį? O gal turite kokių kitų pasiūlymų?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Na, mes jums jau perdavėme įrankių seriją ir seriją knygų, ir tai yra ganėtinai išbaigtas paketas, kuriuo galite naudotis ne tik pirmykštei savasčiai išrišti, bet taip pat ir kitoms atskirosioms savastims, kurios buvo sukurtos po pirmykštės savasties. Nebūtų visiškai teisinga sakyti, kad jums išrišus pirmykštę savastį visos jūsų psichologinės problemos išnyks, nes jūs taip pat turite daug kitų atskirųjų savasčių, kurios turės būti palaipsniui išrištos.

Mes, žinoma, sutinkame, kad tai yra reliatyviai naujas mokymas, kurį čia perduodame. O tai reiškia, kad dar iki šio mokymo perdavimo buvo žmonių, kurie dirbo su savo atskirosiomis savastimis ir taip pat, žinoma, tam tikra prasme, ir su savo pirmykšte savastimi. Taip pat yra akivaizdu, kaip jau anksčiau sakėme, net ir savo mokymuose apie vidines dvasias, kad kartais gali egzistuoti mažesnės savastys, kurios blokuoja jūsų matymą ir neleidžia pamatyti gilesnių savasčių, ir todėl gali būti teisinga pirmiausia dirbti su jomis ir pirmiausia išvalyti jas. Tad, vėlgi, tai yra šiek tiek individualu.

Leiskite man dabar tai pasakyti aiškiau: iš tiesų yra pakylėtųjų mokytojų mokinių, kurie šiame savo kelio etape dar nėra pasiruošę dirbti su pirmykšte savastimi. Jeigu nejaučiate, kad tai su jumis rezonuoja, jeigu jaučiate, kad turite su tuo sunkumų, arba jeigu jūsų protas su tuo ginčijasi, dėstydamas visokius argumentus, tuomet rekomenduočiau pradėti nuo kurso į asmeninį meistriškumą ir pereiti visus septynis spindulius. Septyni Čohanai ir, žinoma, Maha Čohanas su savo knyga apie vidines savastis arba vidines dvasias, iš tiesų jums perdavė laipsnišką būdą dirbti su savo atskirosiomis savastimis [ir tai taip pat būtų geras metodas]. Tad kai kuriems tai būtų geriausias metodas – pirmiausia dirbti su šiomis knygomis.

Tačiau, žinoma, gali būti mokinių, kurie jau bus tam pasirengę, kadangi jie jau kurį laiką ėjo keliu, ir jie yra pasiruošę eiti tiesiai prie pirmykštės savasties ir ją išrišti. Kai ją išrišite, jums bus lengviau išrišti atskirąsias savastis, kurios buvo sukurtos vėliau. Tačiau jeigu jaučiate, kad jums tai nėra tinkamas metodas, nes jums yra pernelyg sunku susisiekti su pirmykšte savastimi, tuomet būtų vertinga dirbti su tomis savastimis, kurios iškyla, kad ir kokias savastis galite atpažinti.

Ir šiam tikslui galite naudotis knyga Mano gyvenimai, nes tiesiog skaitydami tą knygą ir naudodamiesi savo intuicija, prašydami mūsų vedimo, gausite tam tikrą pajautimą, kokios yra jūsų problemos. O tuomet galite naudotis kitomis knygomis, kurios buvo perduotos po to: Jūsų dvasinių traumų gydymas, Dangiškojo plano išpildymas, Savo aukščiausio dvasinio potencialo pasiekimas ir Susitaikymas su buvimu Žemėje. Ir jeigu rimtai išstudijuosite visas šias penkias knygas, išrišite savo pirmykštę savastį arba būsite išrišę pakankamai šių išorinių savasčių, kad galėtumėte pradėti dirbti su pirmykšte savastimi. Būtent taip bus daugumai mokinių.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels