Kaip įveikti bejėgiškumo jausmą

Klausimas: Mylima Motina Marija, ar galėtum su mumis pasidalinti savo perspektyva į bejėgiškumo jausmą? Kaip galėtume nutraukti šį žiaurų ciklą, kuriame jaučiamės bejėgiais dėl sprendimų, priimtų kažkokios valdžios atstovų, vyriausybės, federalinių tarnybų, didžiųjų verslų, kurie veikia mūsų gyvenimo situaciją? Kokia yra šiose situacijose paslėpta pamoka?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Turite pažvelgti į faktą, jog, kaip sakėme, Žemės planeta yra mokykla. Egzistuoja du būdai mokytis: skaudžių smūgių mokykla ir vidinio vedimo mokykla. Kai esate pakylėtųjų mokytojų mokinys, turite įsitikinti, kad priimate mūsų mokymus ir įstojate į vidinio vedimo mokyklą, pasitraukdami iš skaudžių smūgių mokyklos.

Ir todėl turite suprasti, kad prieš ateidami į šį įsikūnijimą konkrečioje šalyje ir išorinėje situacijoje, kurioje dabar esate atsidūrę, jūs nusprendėte savo dangiškajame plane norinys įsikūnyti toje situacijoje. O priežastis, dėl kurios tai padarėte, buvo ta, kad tai gali padėti jums išmokti tam tikras pamokas. Tai netgi gali, taip sakant, priversti jus pažvelgti į tam tikras problemas, egzistuojančias jūsų psichologijoje, ir jas įveikti.

Tad jeigu dabar jaučiate gyvenantys visuomenėje, kurios lyderiai priiminėja tam tikrus jus veikiančius sprendimus, kuomet jaučiatės varžomi šių sprendimų ir jaučiatės bejėgiais kažką dėl jų padaryti, tuomet jums reikia pripažinti, kad jūs, kaip pakylėtųjų mokytojų mokinys, įstatėte save į šią situaciją dėl tam tikro tikslo, nes kurdamiesi savo dangiškąjį planą turėjote aukštesnę viziją nei turite šiuo metu.

Tačiau yra įmanoma pasinaudoti mūsų mokymais ir įrankiais ir susiderinti su vizija, slypinčia už jūsų dangiškojo plano. Tad viena iš priežasčių, dėl kurios save įstatėte į situaciją, kurioje jaučiatės bejėgiais, yra ta, kad ankstesniuose gyvenimuose nebuvote įveikę jautimosi bejėgiais sąmonės, ir norėjote save įstatyti į išorinę situaciją, kuri jus priverstų jaustis bejėgiais, idant priverstumėte save konfrontuoti šią psichologinę problemą. Ir, žinoma, egzistuoja atskirosios savastys, kurios verčia jus jaustis bejėgiais, ir šios savastys galėjo būti sukurtos labai seniai. Jos netgi gali būti susijusios su jūsų pirmine kosmine gimimo trauma, arba pirmuoju atėjimu į Žemę, kuomet buvote užpulti puolusių būtybių ir jautėtės bejėgiais kažką padaryti dėl puolusių būtybių puolimo, ir jautėtės bejėgiais kažką padaryti dėl to, kad žmonės Žemėje jus atstūmė.

Tad mes jums duodame įrankius ir mokymus, kuriais naudodamiesi galite atrasti šias savastis ir jas įveikti. Jums taip pat, žinoma, gali būti naudinga išsakyti dvasinės apsaugos prašymus ir paprašyti išlaisvinti nuo kolektyvinių padarų ir demonų, kurie verčia žmones jaustis bejėgiais. Nes yra akivaizdu, jog puolusios būtybės nori kontroliuoti žmones Žemėje, jos nori paversti žmones Žemėje avelėmis. Tad jos, nuo pat to laiko, kai čia atėjo, projektuoja į kolektyvinę sąmonę, kad taip vadinami paprasti žmonės negali pasipriešinti elitui. Ir tai yra labai, labai didelis momentumas, labai didelis padarų ir demonų konglomeratas, kurie projektuoja šį įvaizdį ant žmonių, ir jeigu turite šią tendenciją savo psichologijoje, būsite su tuo susaistyti.

Ir galite nukirsti šiuos saitus kreipdamiesi į Astrėją ir Arkangelą Mykolą. Tačiau galiausiai pilnai galėsite nukirsti šiuos saitus, kai įveiksite įvairią psichologiją, atskirąsias savastis, kurios verčia jus jausti šį bejėgiškumo jausmą. Bejėgiais jaučiatės ne jūs, tai jūsų keturiuose žemesniuosiuose kūnuose esančios atskirosios savastys jaučiasi bejėgės. Ir kai esate su jomis susitapatinę arba kai nesate nuo jų atsiskyrę, jūsų išorinis protas patiria bejėgiškumo jausmą.

Tačiau jūs nesate bejėgiai. Jūs jaučiatės bejėgiais, nes žvelgiate į gyvenimą per tam tikros atskirosios savasties suvokimo filtrą. Kai įveikiate savastį, įveikiate jautimosi bejėgiu jausmą. Jūs nesate bejėgiai, galbūt nepajėgiate pakeisti išorinių sąlygų, tačiau galite pakeisti savo reakciją į vidines sąlygas ir į išorines sąlygas.

O jūsų reakcijos į išorines sąlygas pakeitimas ir yra dvasinio kelio esmė, kaip tai pademonstravo Buda, sėdėdamas po Bodhi medžiu, būdamas pasiruošęs įžengti į Nirvaną, ir tuomet patirdamas Maros demonų puolimą, kurie mėgino jį įtraukti reaguoti į kažką Žemėje. Ir jeigu jis būtų sureagavęs, nebūtų pasirengęs įžengti į Nirvaną, nes vis dar tebebūtų turėjęs prisirišimą prie kažko Žemėje. O tam, kad pakiltumėte, jums reikia įveikti visus savo prisirišimus. Tad galite pažvelgti atgal į Žemę, net ir į joje šiuo metu egzistuojančias primityvias sąlygas, ir tarti: „Šio pasaulio princas nieko manyje neranda. Visam laikui palieku šią planetą“.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels