„Kritikavimo ir gynimosi nuo kritikos“ žaidimas

Klausimas: Dažnai susiduriu su žmonėmis, kurie yra pasiruošę kritikuoti kitus, užuot juos pamokę. Šiuo metu nebereaguoju tuo pačiu būdu ir mėginu atsukti kitą skruostą. Žinau, kad tokie ginčai neturi prasmės ir kiti žmonės, tam tikru laipsniu, yra mano atspindys. Tačiau šiose situacijose atrandu, kad viduje vis dar tebejaučiu kažkokį pyktį ir stresą. Nors šias situacijas galiu įveikti geriau nei praeityje, vis dar tebejaučiu išlikusį tam tikrą pyktį ir stresą. Kaip galiu išvalyti šį užgniaužtą pyktį ir stresą? Ir kaip galiu išsilaisvinti nuo situacijos, kurioje esu kritikuojamas?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 m. vebinare „Būkite atviromis durimis Žemės planetai“.

Na, tokioje planetoje kaip Žemė neįmanoma nesusidurti su žmonėmis, kurie jus kritikuos, net jeigu nesusidūrėte su tuo šiame gyvenime, tikrai buvote susidūrę su tuo ankstesniuose gyvenimuose. Turite suvokti, kad jūs visi susiduriate su šia problema, kaip elgtis, kai esate kritikuojami. Ir praeityje jūs susikūrėte įvairias atskirąsias savastis, kurios jums padėtų su tuo susidoroti. Ir vienintelis realistiškas sprendimas yra atskleisti šias savastis, naudojantis mūsų įrankiais ir tuomet leidžiant savastims mirti.

Turite suprasti, kad kitų žmonių kritikavimas yra proto būsena. Ką mes tiek daug kartų kartojome? Analitinis protas visada gali atrasti argumentų pagrįsti kokį tik nori teiginį. Jeigu kažkas yra nusiteikęs jus sukritikuoti, jie visada galės atrasti kažką, ką galės sukritikuoti, kad ir ką jūs darysite ar sakysite. Nesvarbu, ar tam bus kažkoks pagrindas ar ne, jie visada galės atrasti kažką, ką galės sukritikuoti, kas jų akyse atrodys visiškai pateisinama.

Turite sau labai aiškiai pasakyti, kad jeigu žmonės kritikuoja kitus, jie yra šiame kritikuojančiame požiūryje. Nėra jokios prasmės su jais ginčytis, nes negalėsite jų įtikinti, kad jie klysta, o jūs esate teisūs. Ir esmė čia nėra, kas teisus, o kas klysta. Kiekviena sąmonė turi savo kardinalią priešingybę. Turite kritikavimo sąmonę, kurios priešingybė yra noras gintis, dažnai siekiant įrodyti, kad kiti klysta.

Yra daug dvasingų žmonių, kurie nėra išoriškai agresyvūs žmonės. Nevaikščiojate kritikuodami kitus. Tačiau kai kažkas ima jus kritikuoti, persijungiate į būseną, kurioje norite įrodyti, kad tie, kurie jus kritikuoja, klysta. Ir šitaip jūs tiesiog leidžiatės įtraukiami į dualistinį žaidimą. Turite sąmoningai nuspręsti, kad neleisite sau to daryti, kad apnuoginsite atskirąsias savastis, kurios slypi už šios reakcijos, ir nuspręsite, kad: „Nemėginsiu įtikinti šio žmogaus, kad jis klysta, ar kad aš nesu toks blogas, kaip jie sako. Tiesiog leisiu atskirajai savasčiai mirti, idant šis žmogus nebeturėtų man jokios įtakos – negalėtų iššaukti manyje jokios reakcijos.“

Tik tuomet, kai jumyse nebekyla jokia reakcija į jūsų atžvilgiu nukreiptą kritiką, tampate iš tiesų laisvi nuo šios sąmonės. Tad laikykite tai galimybe išsilaisvinti ir pasiekti labai svarbų lūžį dvasiniame kelyje. Iš tiesų yra neįmanoma įkūnyti Kristiškumą ir išdrįsti išreikšti Kristiškumą, kol nesate įveikę viso šio kritikavimo liūno, kuriame mėginate apsiginti arba mėginate įrodyti, kad kiti žmonės klysta. Tai tiesiog turi būti paleista. Turite tai transcenduoti, turite tai paleisti, kad jūsų tai nebejaudintų. Ir tuomet galite pradėti laisvai išreikšti savo Kristiškumą, nebejausdami jokios baimės ar pykčio dėl kritikos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels