Puolusių būtybių ateinančio gyvybės srauto puolimas

Klausimas: Buvo minėta, kad puolusios būtybės turi išsamias žinias apie tai, koks gyvybės srautas ateina į įsikūnijimą. Tad ar puolusios būtybės mėgina pulti ateinantį gyvybės srautą būtent tame spindulyje, kuriame jis turi momentumą? Tarkime, avataras turėjo momentumą Penktajame Spindulyje (Trečioji Akis), ar puolusios būtybės mėgino juos šokiruoti tokiu būdu, kad jie stipriausiai iškreiptų Penktąjį Spindulį?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Taip, tai yra tiesa, kad puolusios būtybės visada žiūri į ateinantį gyvybės srautą, tirdamos tiek silpnąsias, tiek stipriąsias jo puses. Nėra taip, kad jos jus puola tik jūsų stipriausioje vietoje, nors ir mėgina, jei tik gali, tai iškreipti, tačiau pagrinde jos jus puola jūsų silpniausiose vietose, nes tai joms padaryti yra lengviausia. Jos, žinoma, taip pat mėgina priversti jus iškreipti savo stipriąsias puses, kadangi tai jus labai stipriai paveikia psichologiškai. Tačiau nėra taip, kad puolusios būtybės turi neribotą galią pulti ateinančius gyvybės srautus, tai labai stipriai priklauso nuo jūsų daromų pasirinkimų.

Tačiau, žinoma, yra akivaizdu, kaip sakėme, kad kai ateinate į įsikūnijimą, pavyzdžiui, būdami avataru, atėjusiu iš natūralios planetos į sunkią Žemės planetos atmosferą, tai yra ganėtinai prislegianti patirtis, tad jūs pasiduodate vienam ar kitam reakciniam šablonui, ir tik laiko klausimas, kada pradėsite suvokti, ką daro puolusios būtybės ir kokius metodus jos naudoja, tad galėsite į jas nebereaguoti, galėsite neleisti joms jumis manipuliuoti ir įstumti jus į reakcinį šabloną, kuriuo į jas reaguojate, ar bent jau pradėsite išsilaisvinti nuo šių reakcinių šablonų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels