Saviraiškos baimė

Klausimas: Kai kalbuosi su žmonėmis, man yra sunku atsiverti ir kalbėti apie save. Nesu tikras, ar taip yra dėl baimės ir gėdos, nepakankamos savigarbos, kuri susiformavo dėl vaikystėje ir ankstesniuose gyvenimuose patirtų traumų ir meilės stygiaus, ar dėl stipraus susitapatinimo su savo pirmykšte savastimi. Kai noriu atsiskleisti ir save išreikšti, jaučiuosi taip, lyg mano pojūčiai būtų atbukinti. Prašau Motinos Marijos patarti, kaip galėčiau išspręsti šią problemą.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Korėjos konferencijoje.

Na, tokia sunki būsena kyla iš kosminės gimimo traumos, ir tai pagrinde ateina iš jūsų pirmykštės savasties, kuri buvo sužeista jums išreiškus save. Pirmykštė savastis samprotavo, kad jeigu niekada daugiau savęs laisvai neišreikšite, niekada daugiau nebepatirsite tokio sužeidimo. Turėtumėte paimti mokymus, kuriuos perdavėme knygoje „Jūsų dvasinių traumų gydymas“ ir kitose knygose, ir naudotis šiais mokymais, atskleisdami šias savo turimas pasąmonės savastis, kad galiausiai prisikastumėte prie gimimo traumos, kuomet, kaip sakėme, galėtumėte suvokti, kad niekada daugiau nebebūsite taip sužeisti, kaip buvote sužeisti per tą pirminę gimimo traumą. Nuo to laiko jūs pakilote sąmonėje ir todėl galite susidoroti su šiomis energijomis ir įveikti tą traumą, ir įžengti į pozityvų, aukštyn vedantį kelią.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels