Dangus

Traumos gydymas ir dvasinis augimas

Klausimas: Kaip traumos gydymas ir atskirųjų savasčių išrišimas mus atveda į aukštesnį dvasinio augimo lygmenį? Ar vien tai darydami galėsime pasiekti pakylėjimo lygmenį, o gal po to turėsime padaryti dar daugiau kažkokio darbo?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Korėjos konferencijoje.

Na, kaip keletą kartų paaiškinome, kai išrišite savo pasąmoningas savastis ir išsigydysite traumą, kuri yra įtvirtinta šiose savastyse, jūsų Sąmoningasis AŠ pradės jausti stipresnį ryšį su jūsų AŠ ESU Esatimi ir Kristaus protu, o tai, žinoma, yra dvasinio augimo tikslas. Tam tikra prasme, galėtume sakyti, kad, kaip paaiškinome, jūs turite savastį kiekviename iš 144 sąmonės lygmenų. Kiekviename lygmenyje egzistuoja iliuzija, tad siekdami įveikti šias savastis ir iliuzijas, kilsite vis į aukštesnius ir aukštesnius lygmenis.

Tačiau jūs taip pat susikūrėte Dangiškąjį planą, kurio esmė yra indėlis, kurį norėtumėte atnešti į pasaulį, o taip pat patirtys, kurias norėtumėte patirti, ir prie ko norėtumėte prisidėti būdami įsikūnijime. Yra būtina, žinoma, naudotis savo didesne laisve ir psichologiniu išgijimu, kad susiderintumėte su savo Dangiškuoju planu ir pasinaudoję savo intuicija atrastumėte, ką norėjote pasiekti, ir tuomet imtumėtės reikiamų žingsnių šiems tikslams pasiekti, kuriuos mes dar kartais vadinome jūsų šventuoju darbu.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels